Головна‎ > ‎

Навчальна робота    На кафедрі філософії та суспільних дисциплін читаються дисципліни:

на 1-му курсі:

«Історія України та української культури»

 «Філософія»

"Сучасна цивілізація та культура"

-         медичного;

-         стоматологічного;

-         фармацевтичного факультету;

-         Інституту медсестринства.

 на 2-му курсі:

«Філософія»


-         медичного;

-         стоматологічного;

-         фармацевтичного факультету.

на 3-му курсі медичного факультету:

"Медичне правознавство"

на 3-му курсі спеціальності "здоров'я людини":

"Соціологія"

"Політологія

на 5-му курсі фармацевтичного факультету:

"Фармацевтичне правознавство"

Для студентів інституту медсестринства також читаються предмети: 

«Педагогіка вищої школи»,

«Основи педагогіки та мистецтво спілкування»

українською та англійською мовами.

Також на кафедрі має місце дистанційна форма навчання з:

 «Історії України», 

«Історії української культури», 

«Філософії», 

«Педагогіки вищої школи», 

«Основ педагогіки та мистецтва спілкування» 

для бакалаврів, які навчаються в ННІ медсетринства з США українською, російською та англійською мовами. 
        Тематика лекцiй i практичних занять та їх методичне забезпечення в електронному варіанті доступні для студентів. Методичнi розробки для лекційних і практичних занять регулярно оновлюються i вдосконалюються. Систематично проводиться запис відеолекцій з усіх дисциплін у навчально-науковому інституті медсестринства. Для ефективної взаємодiї викладача i студента працiвники кафедри використовують систему Інтернет та Інтранет, зокрема, Web-сайт кафедри, на якому розмiщена уся необхiдна iнформацiя. Теоретичний матеріал з дисциплін, які викладаються на кафедрі, студенти мають змогу отримати трьома мовами: українською, російською, англійською. Кафедра активно співпрацює з іноземними студентами.Крім того, члени кафедри працюють над покращенням методики викладання ряду предметів із залученням інноваційних технологій, які сприяють кращому засвоєнню програмних матеріалів з таких дисциплін як: Політологія, Філософія, Історія української культури, Педагогіка вищої школи, Основи педагогіки та мистецтво спілкування.
    Кафедра працює над упровадженням інноваційних педагогічних технологій практично-орієнтованого навчання. Головним завданням у вивченні суспільних дисциплін є патріотичне виховання українських студентів та допомога в адаптації іноземних студентів до нового соціально-культурного простору.