Підручники та посібникиВикладачами кафедри видано такі підручники та посібники:

1.            Мельничук І. М. Модульно-рейтингова технологія викладання хімії у технікумах нехімічного профілю : навч. посібник / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 48 с.

2.            Мельничук І. М. Соціальна психологія організацій : навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук. – Тернопіль : Державний економічний університет, 2005. – 143 с.

3.            Мельничук І. М. Вікова і педагогічна психологія : навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка,  2006. – 144 с.

4.            Мельничук І. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських і дипломних робіт за спеціальностями 7.040200, 8.040200 – «Соціальна робота» : метод. посібник / І. М. Мельничук. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 30 с.

5.            Мельничук І. М. Професійна робота в школі як напрям попередження трудової експлуатації дітей : навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина, Ю. М. Лицур  ; за заг. ред. Левченко К. Б., Трубавіної І. М. – К. : Юрисконсульт.  –  2006-2007.  –  334 с.  –  С. 181–196.

6.            Мельничук І. М. Бібліографічний путівник інтерактивного навчання у вищій школі  : зб. навч.-метод. і бібліограф. матер. / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – 68 с.

7.            Мельничук І. М. Тренінг професійної ідентичності  : навч.-метод. комплекс [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.040202, 8.040202 – «Соціальна робота»] / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 88 с.

8. Л.В.Кравчук «Нариси з історії Української духовності. Особи та погляди» / Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів  III-IV рівнів акредитації (Лист №14­/18-Г-308 від 08.02.2007р.). Тернопіль, «Лілея», 2007р., 268 с.

9. Алексієвець М.М., Бондаренко С.В. Науково-дослідна діяльність студентів: актуальність і організація// Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України (Гриф МОУ.) – Тернопіль, 2010.

10. Бондаренко С.В. Основи наукових досліджень: навчально-методичні рекомендації для студентів історичного факультету за вимогами ЄКТС. – Тернопіль, 2011.

11. Кравчук Л. В. Педагогічні технології у медсестринстві. – Тернопіль: Богдан, 2011.

    Готується до видання посібник «Семінар з політології», а також авторським колективом кафедри опрацьовуються матеріали для видання посібника з медичної педагогіки.