Розклад відробокГРАФІК ЧЕРГУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

на ІІ семестр 2016-2017 навчального року

№ з/п


ПІБ викладача


Дисципліна

Дата чергування

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

1

Кульчицький В. Й.

Філософія, Соціологія, Педагогіка

-

1

1

3

3

-

2

Бондаренко С. В.

Іст. України та к-ри, Філософія

23

2, 21

2, 21

4, 25

10, 24

1, 14

3

Пилипишин О. І.

Іст. України та к-ри, Філософія

24

6, 22

6, 22

5, 26

11, 25

5, 19

4

Кравчук Л. В.

Іст.України та к-ри, Сучасна цивілізація та к-ра, Філософія

25

7, 23

7, 23

6, 27

15, 29

6, 20

5

Кадобний Т. Б.

Філософія

26

8, 27

9, 27

10, 25

16, 30

7, 21

6

Луців О. Р.

Філософія

-

9

13

11

4

-

7

Христенко О. М.

Іст. України та к-ри, Педагогіка, Політологія

30

13, 28

14, 28

12, 26

17, 31

8, 22

8

Сопіга М. О.

Іст. України та к-ри, Філософія, Медичне правознавство, Фармацевтичне правознавство

-

14

20

13

18

-

9

Мельникова К. М.

Медичне правознавство, фармацевтичне правознавство, Філософія

31

15

16, 29

19

10, 22

12

10

Гуменна Н. В.

Медичне правознавство, фармацевтичне правознавство, Філософія

-

16

15, 30

20

11, 23

15

11

Яцишина О. В.

Філософія, Історія України та к-ри, Педагогіка

-

20

-

24

-

13

 

Завідувач кафедри філософії та

суспільних дисциплін                                                                                                                    проф. І. М. Мельничук

 

REWORK SHEDULE

for IІ semester 2016-2017 academic year

Teacher

Subject

Date

January

February

March

April

May

June

1

Kulchytskyj V. J.

Philosophy, Sociology

-

1

1

3

3

-

2

Pylypyshyn O. I.

Hist. of Ukraine and culture, Philosophy

24

6, 22

6, 22

5, 26

11, 25

5, 19

3

Kadobnyj T. B.

Hist. of Ukraine and culture, Philosophy

26

8, 27

9, 27

10, 25

16, 30

7, 21

4

Lutsiv O. R.

Philosophy

-

9

13

11

4

-

5

Khrystenko O. M.

Hist. of Ukraine and culture, Politology

30

13, 28

14, 28

12, 26

17, 31

8, 22

6

Sopiha M. O.

Philosophy, Medical law

-

14

20

13

18

-

7

Yatsyshyna O.V.

Hist. of Ukraine and culture, Philosophy

-

20

-

24

-

13

 

Head of Philosophy and Social Sciences Department                                    prof. I. Melnychuk                                                                      

 


ĉ
кафедра філософії та суспільних дисциплін,
17 січ. 2017 р., 00:09