Головна‎ > ‎

Наукова робота      
Науково-дослідна робота


   
Основні напрями наукових пошуків зосереджені на дослідженні інноваційно-технологічних процесів у вищій школі; використанні інтерактивних технологій, навчальних тренінгів і дидактичних ігор у підготовці майбутніх фахівців соціономічних професій; формуванні професійної компетентності та ідентичності студентів у вищій школі; педагогічних аспектах професійної підготовки майбутніх лікарів і фахівців сестринської справи. Багато публікацій присвячено проблемам філософії здоров’я та формування культури здоров’я.
 На кафедрі філософії та суспільних дисциплін розроблена наукова тема: «Теоретичні і методологічні засади формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки».
    На основі результатів дослідження розроблено структурно-функціональну модель формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах на засадах аксіологічного підходу, в якій представлено цілі, педагогічні умови, критерії, компоненти, рівні сформованості здоров’язберігаючої компетентності. Ця модель може служити методологічною основою при розробці методичних вказівок для викладачів, які впроваджуватимуть здоров’язберігаючий компонент у свою навчально-виховну роботу.
    На підставі проведеного дослідження розширено поняття «духовне здоров’я», що включає біоетичну, соціально-моральну компетентність особистості, а власне: розуміння нею негативного змісту та відповідне ставлення до аборту, евтаназії, одностатевих шлюбів, проституції, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, агресії, гніву та інших явищ і проявів людської діяльності чи поведінки, котрі завдають шкоду духовному та       
  Підсумком багаторічної наукової роботи кафедри стала Всеукраїнська науково-дослідна конференція, яка відбулася 24 - 25 вересня 2015 р. на базі кафедри філософії та суспільних дисциплін.