Монографії, патенти

Монографії:


  1.  Мельничук І. М. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій : монографія / Мельничук І. М. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 326 с.
  2.  Луців О.Р. Стратегія реформування системи охорони здоров’я: ризики та реальність / О.Р.Луців // Монографія. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. ред. В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с. (277 284с.)
  3.  Луців О.Р. Конкурентна стратегія підприємства в умовах невизначеності: монографія / Луців О.Р. Тернопіль: Астон, 2016. 200 с.