Головна‎ > ‎

Колектив

Професорсько-викладацький склад кафедри
 

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Ірина Миколаївна Мельничук

 

У 1978 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Хімія» з додатковою спеціальністю «Біологія».

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови реалізації стимулюючої функції контролю знань з хімії студентів технікумів».

У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах».

Отримала вчене звання професора кафедри філософії та суспільних дисциплін у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського (2013).

Наукові інтереси: проблеми упровадження інноваційних педагогічних технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих закладах освіти.


 
 
  


 

Завуч кафедри, кандидат історичних наук, доцент Олег Іванович Пилипишин

 У 1999 р. закінчив історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Парламентська діяльність Юліана Романчука (кінець ХІХ – початок ХХ століття)».

Наукові інтереси: історія України кінця ХІХ – початку ХХ століття.

 
 
  
 

Кандидат історичних наук, доцент Сергій Васильович Бондаренко

У 2002 році закінчив історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (з відзнакою).

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Роль Народного руху України в суспільно-політичному житті України наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ століття».

Наукові інтереси: історія України, всесвітня історія, нумізматика, археологія.
 

Кандидат педагогічних наук, доцент Віталій Йосипович Кульчицький

 У 1999 р. закінчив історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування (перша половина ХХ століття)».

Наукові інтереси: національно-патріотичне виховання молоді на західноукраїнських землях І половини ХХ століття; діяльність молодіжних громадських та державних організацій в Україні у ХХ столітті.

 

Кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Мирославівна Христенко

 У 2002 році закінчила історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (з відзнакою).

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)».

Наукові інтереси: гендерна освіта, християнське виховання, проблеми розвитку сучасного суспільства в Україні та світі (політологічний аспект).

Кандидат історичних наук, старший викладач Леонід Васильович Кравчук

 У 1987 році закінчив історичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки (з відзнакою).

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Освіта, наука, культура в період Української державності 1917-1921 рр.» за спеціальністю «Історія України».

Наукові інтереси: політологія, національна культура, філософія

 

Кандидат економічних наук, викладач Ольга Романівна Луців

 У 2000 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Економіка підприємства» (з відзнакою).

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Конкурентна стратегія підприємства в умовах невизначеності».

Наукові інтереси: філософська економіка, проблеми розвитку сучасного суспільства в Україні та світі (філософський аспект), проблеми в галузі формування здоров’язбережувальної компетенції майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки.

 

Кандидат філософських наук Тарас Богданович Кадобний

 У 2009 році закінчив факультет іноземних мов Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (з відзнакою).

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Емпіристська парадигма мовного конституювання наукового знання» за спеціальністю 09.00.09 «філософія науки».

Наукові інтереси: іноземні мови, філософія мови та науки.

 

Старший лаборант, асистент Ольга Василівна Яцишина

 У 2011 році закінчила філологічний факультет Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка.

Виконує дисертацію на тему «Гуманітарна підготовка іноземних студентів в медичних університетах». Захист дисертації заплановано на 2016 р.

Наукові інтереси: професійна підготовка студентів медичних університетів, гуманітарна підготовка іноземних студентів, інноваційні педагогічні технології у вищій освіті.

 

Старший лаборант Іванна Ярославівна Касіян

 У 2013 році закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

На сьогоднішній день перебуває у декретній відпустці