Наукові публікації ас. Гуменної Н.В.1. Гуменна Н. В. Розшукова діяльність слідчого: проблеми та перспективи / Н. В. Гуменна // Наше право : науково-практичний журнал. - 2012. - №3. - Ч. 3. - С.98-104.
2. Гуменна Н. В. Розшукова діяльність слідчого в період реформування кримінально-процесуального законодавства / Н. В. Гуменна // Європейські перспективи : науково-практичний журнал. - 2012. - №3. - Ч. 3. - С.52-57.
3. Гуменна Н. В. Загальні положення розшукової діяльності слідчого / Н. В. Гуменна // Наукове літо - 2012 : Збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції, (м. Київ, 30 липня 2012 року). - Київ: НАІРІ, 2012. - С.47-50. 
4. Гуменна Н. В. Поняття і зміст розшукової діяльності слідчого / Н. В. Гуменна // Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Львів, 30 листопада - 1 грудня 2012 року). - Львів: Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив", 2012. - у 3-х частинах. - Ч. ІІІ. - С.38-41. 
5. Гуменна Н. В. Види слідчих розшукових дій / Н. В. Гуменна // Вплив права та закону на сучасний розвиток суспільства : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Ужгород, 28-29 грудня 2012 року). - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2012. - С.159-161.
6. Гуменна Н. В. Про поняття та принципи розшукової діяльності слідчого / Н. В. Гуменна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право". - 2013. - Вип. 22. - Ч. 1. - Т. 3. - С.89-93.
7. Гуменна Н. В. Правові основи розшукової діяльності слідчого / Н. В. Гуменна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції, (м. Львів, 7-8 лютого 2013 року). - Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - С.307-309.
8. Гуменна Н. В. Тактичний прийом у розшуковій діяльності слідчого / Н. В. Гуменна // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Ужгород, 15-16 листопада 2013 року). - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С.208-211.
9. Гуменна Н. В. Поняття взаємодії слідчого з іншими суб'єктами розшуку під час здійснення ним розшукової діяльності / Н. В. Гуменна // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. - 2014. - Вип. 72. - С.497-503.
10. Гуменна Н. В. Особливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у розшуковій роботі слідчого / Н. В. Гуменна // Нацыональный юридический журнал : теория и практика. - 2014. - №3(7). - С.214-218.
11. Гуменна Н. В. Розшукові дії слідчого: поняття, види, ознаки та співвідношення із слідчими (розшуковими) діями / Н. В. Гуменна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". - 2014. - №6-2. - С.72-75.
12. Гуменна Н. В. Планування розшукової діяльності слідчого / Н. В. Гуменна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Юриспруденція". - 2014. - №11/12. - С.153-156.
13. Гуменна Н. В. Правові засади та принципи взаємодії слідчого та інших суб'єктів розшуку / Н. В. Гуменна // Актуальні проблеми теорії та практики сучасного державоутворення та правоутворення : Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, (м. Кривий Ріг, 18 квітня 2014 року). - Кривий Ріг: Криворізький національний університет, Криворізький економічний інститут, факультет економіки підприємництва та права, 2014. - С.97-101.
14. Гуменна Н. В. Законодавче регулювання сурогатного материнства: міжнародний досвід / Н. В. Гуменна // ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений памяті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука, (м. Тернопіль, 27-29 квітня 2015 року). - Тернопіль: "Укрмедкнига". - С.446.
15. Гуменна Н. В. Засоби розшукової діяльності слідчого / Н. В. Гуменна // Міжнародна науково-практична конференція "Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів, (м. Братислава (Словацька Республіка), 27-28 листопада 2015 року).
16. Гуменна Н. В. Місце розшукової діяльності слідчого у системі криміналістики / Н. В. Гуменна // ІV Всеукраїнський науково-практичний семінар "Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу", (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2015 року). - Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. 
17. Рогальський І. О., Калинюк Н. М., Гуменна Н. В. Юридична кваліфікація дефектів надання медичної допомоги у сфері акушерства і гінекології / І. О. Рогальський, Н. М. Калинюк, Н. В. Гуменна // Медичне право. - 2015. - №2. - С.63-73.
18. Гуменна Н. В., Байда Кароль. Об'єкти розшукової діяльності слідчого / Н. В. Гуменна, Байда Кароль // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Одеса, 9 грудня 2016 року). - Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. - С.73-77.
19. Кадобний Т. Б., Гуменна Н. В., Мельникова К. М. Ліквідація громадсько-культурних організацій на Тернопільщині напередодні другої світової війни / Т. Б. Кадобний, Н. В. Гуменна, К. М. Мельникова // Медична освіта. - 2016. - №4. - С.71-75.
20. Гуменна Н. В. Особливості визначення в Україні походження дитини, народженої сурогатною матір'ю / Н. В. Гуменна // Visegrad Journal On Human Rights. - 2016. - №5/2. - С.41-46.

Comments