Наукові публікації

Наукові публікації доцента Бондаренка С.В.

1.   Бондаренко С. Народний Рух України в контексті українського відродження кінця 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 1. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2004. – С. 174–182.

2.   Бондаренко С. Історичні передумови виникнення Народного Руху України в контексті відродження української державності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 2. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2004. – С. 104–109.

3. Бондаренко С. Виникнення Народного Руху України в контексті відродження української державності кінця 80-х років ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 1. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. – 358 с.

4. Бондаренко С. Народний Рух України в контексті українського національного відродження: створення та діяльність // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 2. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. – С. 267–278.

5. Бондаренко С. Інституалізація і завдання НРУ // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 3. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. – С. 65–72.

6. Бондаренко С. Стан наукової розробки проблеми виникнення та становлення Народного Руху України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 3. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. – С. 208–219.

7. Бондаренко С. Виникнення Народного Руху України в контексті відродження української державності кінця 80-х –поч. 90-х років ХХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 7. – Рівне: РДГУ, 2006. – С. 58–65.

8. Бондаренко С., Секо Я. В’ячеслав Чорновіл: постать на тлі доби // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / За ред. проф. М.М. Алексієвця. – Ч. 1. – Тернопіль: Лілея, 2005. – С. 315–344.

9. Бондаренко С. В. Громадсько-політичний шлях Левка Лук’яненка. Українська історична біографістика: забуте і невідоме. Ч. 2. Тернопіль 2008 р., ст. 206 – 217.

10. Роль «Просвіти» у національно-політичному житті та піднесенні національної свідомості Східної Галичини 1919 – 1929 рр.: тематичний збірник «Просвіта» у національно-культурному житті українців. Тернопіль: вид-тво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009, ст. 19 – 22.

11.  Народний рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 80-х – поч. 90-х рр. XX ст. // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнтюка: серія «Історія». Випуск 2, 2009, ст.218 – 222.

12.    Держава та церква у європейському просторі (IXVIII ст.) // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнтюка: серія «Історія». Випуск 2, 2009, ст. 350 – 352.

13.  Алексієвець Л. М., Алексієвець М. М., Бондаренко С. В. Науково-дослідницька діяльність студентів: організація та методика. – Тернопіль 2009, 130 с.

14.   Історико-педагогічні аспекти доказової медицини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я від 28 – 29 травня 2009 р., ст. 89.

15. Алексієвець М. М., Бондаренко С. В.  Основи наукових досліджень. Навчально-методичні рекомендації для студентів історичних факультетів за вимогами європейської кредитно-трансферної системи. –  Тернопіль 2010, 21 с.

16. Алексієвець М., Бондаренко С. Науково-дослідницька діяльність студентів: актуальність та організація. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. –  Тернопіль 2010, 138 с.

17. Бондаренко С. Народний рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років: історіографія та джерела // Україна. Європа. Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: «Історія, міжнародні відносини». Випуск 3, Тернопіль, 2010. С.190 – 204.

18.  Алексієвець М. М., Бондаренко С. В. Друга світова війна в історичній пам’яті // Україна. Європа. Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: «Історія, міжнародні відносини». Випуск 4, Тернопіль, 2010. С. 22 – 26.

19. Кравчук О. Р., Бондаренко С. В. Педагогічні умови активізації пізнавальних потреб іноземних студентів у процесі навчання // Матеріали науково-методичної конференції: Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій від 23 вересня 2010 р., с. 33-35.

20. Бондаренко С. Народний рух України та його роль у національно-державному відродженні: сучасні історіографічні інтерпретації / Микола Алексієвець, Сергій Бондаренко // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць присвячений 20-й річниці Незалежності України присвячується. Серія: «Історія, міжнародні відносини». – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Вип. 6-7.  – 2011. – С. 356-365.

21. Бондаренко С. Роль Народного руху України у національно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття: сучасний стан та перспективи розвитку / Сергій Бондаренко // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: «Історія, міжнародні відносини». Присвячується Євро – 2012 – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Вип. 9.  – 2012. – С. 8084.

22. Бондаренко С. Вплив радянізації на громадськість Тернопілля (вересень 1939 – червень 1941 рр.) / Л. Кравчук, С. Бондаренко, Т. Кадобний // Програма міжнародної науково-практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)».  – Тернопіль,  20 – 21 квітня 2012 р.

23. Бондаренко С. Роль західноукраїнського регіону у інституалізації та діяльності Народного Руху України наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX ст. / С. Бондаренко // Програма міжнародної науково-практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)» - Тернопіль, 20 – 21 квітня 2012 р.

24.Бондаренко С. Роль західно-українського регіону у інституалізації і діяльності Народного Руху України наприкінці 80-х на початку 90-х рр. XX століття / Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: «Історія» / Заг. ред. проф.  І. С. Зуляка. – Тернопіль, 2012. – випуск 2. – с. 137 – 141.

25. Кадобний Т. Б., Кравчук Л. В., Бондаренко С. В. Філософські аспекти формування та розвитку почуттів/ Медична освіта - №4, Тернопіль, 2013.

26. Бондаренко С., Кравчук Л. Взаємозв’язок мови і мислення / Медична освіта - №1, Тернопіль, 2013.

27. Бондаренко С. Урахування фізіологічних та психологічних особливостей людини у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців-медиків / Л. Кравчук, Н. Довбенко // «Медична освіта»: Науково-практичний журнал, №1, 2013, ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського;

28.  Бондаренко С. Ідеї Сковороди у здоров’язберігаючій філософії сучасного суспільства / Л. Кравчук, Т. Кадобний // «Медична освіта»: Науково-практичний журнал», №1, 2013, ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського;

29.Бондаренко С. Екологічні та здоров’язберігаючі аспекти діяльності громадсько-політичних організацій в Україні (кінець 80-х – початок 90-х років XX ст.) // «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження»: Збірник тез науково-методологічного семінару. – Тернопіль, 2013.

30.           Бондаренко С. Народний рух України та його роль у суспільно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття // Україна – Європа – Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. Випуск 12, Тернопіль, 2013

31. Кульчицький В., Бондаренко С. Проблеми формування патріотичного світогляду майбутніх спеціалістів // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) начальних закладах України», Ч.2. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014.

32. Особливості викладання курсу «Історія України» іноземним студентам-медикам / О. Пилипишин , С. Бондаренко //  Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки». – Черкаси, 2014.

33. Удосконалення навчально-виховної роботи з іноземними студентами на кафедрі філософії та суспільних дисциплін / О. Пилипишин, С. Бондаренко // Науково-практичний журнал «Медична освіта». – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014.

34. Рецензент монографії: В. Дідух «Життя села Житомирського полісся у XIX столітті». Тернопіль «Термограф», 2015.

35. Збереження здоров’я у сучасному світі / Бондаренко С. В. // Науково-практичний журнал «Медична освіта» – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015.

36. Рецензент монографії Валерія Дідуха «Життя села Житомирського полісся у XIX столітті». – Тернопіль: «Термограф», 2015.

37. Бондаренко С., Алексієвець Л., Юрій М. Цивілізаційний контекст науки і освіти України // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: історія. Випуск 1. Ч. 1 – Тернопіль, 2015, с. 225.

38. Здоров’язбереження молоді у сучасному світі / Бондаренко С. В. //  Збірник тез науково-практичної конференції: «Здоров’язберігаючі технології у сучасному світі». – ТДМУ імені І. Я. Горбачевського, 25-26 вересня 2015.

39. Пилипишин О. І. Роль Гуманітарних дисциплін у формуванні професійної культури студентів медичних ВНЗ / О. І. Пилипишин, С. В. Бондаренко // Вісник Черкаського ун-ту. Сер. Педагогічні науки. – 2016. – №3. – С. 94-97.

40. Бондаренко С. В. Гуманітарна складова навчання у ВМНЗ / С. В. Бондаренко, О. І. Пилипишин // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 1. – С. 55-57.

41. Бондаренко С. В. "Європейська культура": особливості викладання курсу іноземним студентам-медикам / О. І. Пилипишин, С. В. Бондаренко // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2017. – Вип. 1. – С. 210-212. 


Comments