Наукові публікації викладача Майки Наталії Миколаївної

1.             Майка Н. В. Поняття і види юридичних фактів, які опосередковують виникнення правовідносин з приводу користування чужим нерухомим Майном/ Н.В. Майка// Часопис Київського університету права. -2015.- №4.- С. 192-196

2.             Майка Н. В. Окремі питання договорів, які опосередковують встановлення речових прав на чуже нерухоме майно / Н.В. Майка//Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції « Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015року). – 2015. – С.116-118

3.             Майка Н. В. Речові права на чуже нерухоме майно та їх правова природа за цивільним законодавством України / Н.В. Майка// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету серія: юриспруденція. – 2015. - Випуск 14. – С. 47-49

4.             Майка Н. В. Правова природа речових прав на чуже нерухоме майно/ Н.В. Майка// Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014року). – 2014. - С.112-114

5.             Майка Н. В. Співвідношення норм реєстрації правочинів та реєстрації речових прав на основі аналізу діючого цивільного законодавства/ Н.В. Майка// Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 8-9 листопада 2013 року). –  2013. – С.84-86.

6.             Майка Н. В. Способи встановлення речових прав на чуже майно/ Н.В. Майка// Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012року)2012/11. – С.131-133.

Comments