Наукові публікації

Наукові публікації доцента Кравчука Л.В.

1. Л. В. Кравчук. Культура і освіта в Українській державі за часів гетьмана Павла Скоропадського. Київ 1997 рік. Видавництво Інституту Національного державознавства. Умовн. друк. арк. 2.

2. Л. В. Кравчук. Ю. Словацький і Кременець. Видавництво ВАТ Папіріус 1999 рік. Кременець 1999 рік. Друк. арк. умов 1,5.

3. Л.В. Кравчук. Політологія: семінар. – Тернопіль 2004 рік. Видавець Стародубець В. О. Друкованих умовних аркушів 11. Гриф Міністерства Освіти.

4. Л. В. Кравчук. Особливості педагогічної діяльності. Курс лекцій. Видавництво Тернопіль 2006.  Друкованих умовних аркушів 60. Вид. Стародубець В. О.

5. Л.В. Кравчук. Педагогічні  технології у медсестринстві. - Тернопіль: Богдан, 2010.,друкованих умовних аркушів 79.

6. Л.В. Кравчук. Політологія: семінар. - Тернопіль: Богдан 2011.,друкованих умовних аркушів 12,09. Видання друге з доповненнями та змінами. Гриф Міністерства Освіти.

7. Л.В. Кравчук. Вплив громадськості на органи місцевої влади. - Тернопіль: Богдан 2013., друкованих умовних аркушів 44.

8. Л.В.Кравчук «Нариси з історії Української духовності. Особи та погляди» / Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів  III-IV рівнів акредитації (Лист №14­/18-Г-308 від 08.02.2007р.). Тернопіль, «Лілея», 2007р., 268 с.

9. Л. Кравчук. Кременецька «просвіта» в 20-30рр. ХХст.  // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «Просвіта» в національно-культурному житті  Українського народу. (до 140-річчя з часу заснування ), Тернопіль 2005 р. -  С.51-53

10. Л. Кравчук. Правове регулювання взаємодії громадських структур з органами державної  влади в умовах становлення громадянського суспільства // Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 6-8 жовтня 2011 р. м. Сімферополь. -  С.11-13

11. Л. Кравчук. Через мислення і мову до розвитку почуття національної приналежності  // Матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції 9-10 жовтня 2012 р. м. Тернопіль. - С. 29-31.

12. Л.Кравчук . Передумови та наслідки радянізації на Тернопільщині 1939-1941рр.)  // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина II. 20-21 квітня 2012 р. - С. 127-133.

 13. Л.Кравчук. Вплив радянізації на населення Тернопільщини: вересень 1939-1941 рр.   // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина II. 20-21 квітня 2012 р. - С. 121-127.

 14. Л. Кравчук. Урахування фізіологічних та психологічних особливостей  людини у процесі  професійної підготовки майбутніх фахівців-медиків  // Медична освіта. 1/2013. -  С.48-50.

 15. Л.Кравчук. Ідеї Сковороди у здоров'язберігаючій філософії сучасного суспільства  // Медична освіта. 1/2013. - С. 77-80

 16. Л. Кравчук. Кооперативний  рух на Тернопільщині в 1939-1940 рр. // Матеріали Міжнародної Конференції. Україна-Європа-Світ. Тернопіль 2012.

 17. Л. Кравчук. Філософія Трипілля,  як фактор формування  гармонії  та духовної якості людини. // Медична освіта 3/2013.- С. 48-50.

 18. Л. Кравчук. Становище медицини на тернопільщині в період 1939-1941 рр. // Наукові записки. Серія : історія. Частина друга. Тернопіль, 2013. -С. 77-80.

 19. Л. В. Кравчук.  Моральні почуття і моральні закони як домінуючий фактор в процесі виховання // Матеріали регіональної наукової конференції 6-7 листопада 2014 р. м. Тернопіль. - С.59-61. 

 20. Л. Кравчук. Соціально-політичні аспекти  становища освіти на Тернопільщині 1939-1941рр. // Медична Освіта, №14. 2014 р.

 21. Формування фізичної  культури як засіб здоров’я збереження /  Тези ІІ міжрегіонального науково-методичного семінару 26 червня 2014 р. // Наукові публікації у наукових фахових виданнях України. -  С. 25-31.

22.Л.В.Кравчук, «Радянізація освіти Тернопільщини в 40 роках. Ідеологічні і методичні аспекти» / Видання «Гілея».- Київ. - №99. - 2015 р. - C. 39-41.

23. Л.В.Кравчук «Рядянізація системи освіти та її кадровий потенціал у новоствореній Тернопільській області в період 1939-1941 рр.» // Видання «Гілея».- Київ.- №102.- 2015 р. - C. 90-92.

24.Л.В.Кравчук «Номенклатурні аспекти управління освітньо-виховним процесом» в період утвердження радянської влади у західній Україні, вересень 1939 червень 1941» / Видання «Гілея».- Київ.- №103.- 2015 р. -. C. 32-35.

 25.Л.В.Кравчук «Матеріальне забезпечення закладів освіти Тернопільщини в ході радянізації краю 1939-1941» / Видання «Гілея».- Київ.- №96.- 2015 р. - C. 84-87. 

26.Л.В.Кравчук «Соціалістичне реформування невиробничої сфери тернопільщини в період 1939 – 1941 рр.: медицина» / Видання «Гілея».- Київ.- №104.-  2016 р. - C.44-48.  

 27. «Роль суспільних наук у збереженні стабільного розвитку глобальних світових процесів у XXI ст.» // Матеріали науво-практичної конференції 3-4 квітна 2015р. Київ. / Л.В.Кравчук «Радянізація протиріччя чи успіхи в освіті на Тернопільщині вересень 1939-41».- C. 19-41.

     28.   Л. В. Кравчук. Легенди замкової гори. Тернопіль 2009.-  Видавництво «Лілея», 32 с.

      29.   Л. В. Кравчук. Слово про Божу Гору. Тернопіль 2014.- Видавництво «Вектор», 40 с .

     30.     Л. В. Кравчук. Жасмін. Тернопіль 2013.- Видавництво «Вектор», 43 с .


Comments