Розклад відробок
 ГРАФІК ЧЕРГУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

на І семестр 2017-2018 навчального року

№ з/п

ПІБ викладача

Дисципліна

Дата чергування

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1

Кульчицький В. Й.

Філософія, Соціологія, Педагогіка, Релігієзнавство

19

3, 23

2, 16

-

2

Бондаренко С. В.

Іст. України та к-ри, Філософія, Релігієзнавство

20

4, 24

1, 20

5, 25

3

Пилипишин О. І.

Іст. України та к-ри, Філософія

21

5, 25

6, 21

6, 26

4

Кравчук Л. В.

Іст.України та к-ри, Сучасна цивілізація та к-ра, Філософія, Релігієзнавство

25

9, 26

7, 22

7, 27

5

Кадобний Т. Б.

Філософія

26

10, 30

8, 23

11, 28

6

Христенко О. М.

Іст. України та к-ри, Педагогіка, Політологія

27

11, 31

9, 27

4, 21

7

Сопіга М. О.

Іст. України та к-ри, Філософія, Медичне правознавство,

28

2, 19

13, 28

-

8

Мельникова К. М.

Медичне правознавство, Філософія

25

12

14

14

9

Гуменна Н. В.

Медичне правознавство, Філософія

28

18

29

20

10

Кравчук О. Р.

Іст. України та к-ри, Філософія, Релігієзнавство, Сучасна цивілізація та к-ра

-

17

-

13

Завідувач кафедри філософії та

суспільних дисциплін                                                                             проф. І. М. Мельничук


 

REWORK SHEDULE

for I semester 2017-2018 academic year

Teacher

Subject

Date

September

October

November

December

1

Kulchytskyj V. J.

Philosophy, Sociology, Pedagogy, Religious studies

19

3, 23

2, 16

-

2

Pylypyshyn O. I.

Hist. of Ukraine and culture, Philosophy

21

5, 25

6, 21

6, 26

3

Kadobnyj T. B.

Hist. of Ukraine and culture, Philosophy

26

10, 30

8, 23

11, 28

4

Khrystenko O. M.

Hist. of Ukraine and culture, Politology

27

11, 31

9, 27

4, 21

5

Sopiha M. O.

Philosophy, Medical law

28

2, 19

13, 28

-

 

Head of Philosophy and Social Sciences Department                                                                    prof. I. Melnychuk


ĉ
Відділ інформаційних технологій,
13 лист. 2017 р., 01:09