Монографії, патенти

Монографії видані викладачами кафедри філософії та суспільних дисциплін:


  1.  Мельничук І. М. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій : монографія / Мельничук І. М. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 326 с.
  2.  Луців О.Р. Стратегія реформування системи охорони здоров’я: ризики та реальність / О.Р.Луців // Монографія. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. ред. В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с. (277 284с.)
  3.  Луців О.Р. Конкурентна стратегія підприємства в умовах невизначеності: монографія / Луців О.Р. Тернопіль: Астон, 2016. 200 с.
  4. Машталір А.І. Вшанування постаті Тараса Шевченка на Поділлі в добу Директорії УНР: історичний аспект: [Монографія] / А.І. Машталір, В.Г. Байдич, В.В. Галатир – Хмельницький : Державний архів Хмельницької області, 2015. – 114 с. 
  5. Машталір А.І. Політична інструменталізації постаті та творчості Тараса Шевченка як чинник національного відродження у Наддніпрянській Україні (1917–1920 рр.): [Монографія] / А.І. Машталір, В.С. Лозовий – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 296 с.