Гуменна Надія Володимирівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2003 році закінчила з відзнакою Національну академію внутрішніх справ України (м. Київ), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

З червня 2003 року до червня 2013 року перебувала на посаді слідчого СВ Тернопільського міського відділу УМВС України в Тернопільській області.

З червня 2013 року - викладач кафедри медичного права ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського".

З 2016 - 2018 рр. - викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського".

З квітня 2018 року - доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Наукова діяльність:

У жовтні 2015 року захистила дисертацію на тему "Теоретичні та практичні проблеми розшукової діяльності слідчого", подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

У листопаді 2020 року отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Наукові інтереси:

Кримінальне право, кримінальний процес, медичне право.

Публікації:

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій.