Наукові публікації доцента кафедри Н. В. Гуменної

 • Гуменна Н. В. Особливості реалізації міждисциплінарної інтеграції у медичних закладах вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. Випуск 74. Т. 2. С. 156-160.

 • Iryna Melnychuk, Natalya Kalyniuk, Nadiia Humenna, Ihor Rohalskyi, Svitlana Yastremska, Inna Strazhnikova and Ihor Bloshchynskyi. Evaluation Organization of distance learning on "Nursing" specialty: methodological and legal aspects. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. Vol. 8. № 3.1. P. 55-64.

 • Гуменна Н. В. Міждисциплінарна інтеграція у професійній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 18. Т. 1. С. 121-126.

 • Dorota Semkow, Гуменна Н. В. Kryminologiczno-prawne aspekty handle ludzmi w kontekscie bezpieczenstwa publicznego. Wspolczesna polityka bezpieczenstwa. Aspekty polityczne, gospodarcze I militarne. 2018. Tom 2. С. 245-269.

 • Гуменна Н. В. Особливості формування та компоненти професійної компетентності майбутніх медичних працівників. Збірник наукових праць Національної академії прикордонної служби України. Серія: "Педагогічні науки". 2018. № 3 (14). С. 45 - 49.

 • Гуменна Н. В. Компетентнісний підхід у викладанні дисципліни "Медичне правознавство" для студентів-медиків. Молодий вчений. 2017. № 4 (44). С. 356-360.

 • Гуменна Н. В. Торгівля людьми: сучасний стан та особливості кваліфікації. Visegrad Journal On Human Rights. 2017. № 6. С. 39-45.

 • Кадобний Т. Б., Гуменна Н. В., Мельникова К. М. Ліквідація громадсько-культурних організацій на Тернопільщині напередодні другої світової війни. Медична освіта. 2016. № 4. С. 71-75.

 • Гуменна Н. В. Особливості визначення в Україні походження дитини, народженої сурогатною матір'ю. Visegrad Journal On Human Rights. 2016. № 5/2. С. 41-46.

 • Рогальський І. О., Калинюк Н. М., Гуменна Н. В. Юридична кваліфікація дефектів надання медичної допомоги у сфері акушерства і гінекології. Медичне право. 2015. № 2. С. 63-73.

 • Гуменна Н. В. Поняття взаємодії слідчого з іншими суб'єктами розшуку під час здійснення ним розшукової діяльності. Збірник наукових праць "Актуальні проблеми держави і права". 2014. Вип. 72. С. 497-503.

 • Гуменна Н. В. Особливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у розшуковій роботі слідчого. Нацыональный юридический журнал : теория и практика. 2014. № 3 (7). С. 214-218.

 • Гуменна Н. В. Розшукові дії слідчого: поняття, види, ознаки та співвідношення із слідчими (розшуковими) діями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: "Юридичні науки". 2014. № 6-2. С. 72-75.

 • Гуменна Н. В. Планування розшукової діяльності слідчого. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: "Юриспруденція". 2014. № 11/12. С. 153-156.

 • Гуменна Н. В. Про поняття та принципи розшукової діяльності слідчого. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: "Право". 2013. Вип. 22. Ч. 1. Т. 3. С. 89-93.

 • Гуменна Н. В. Розшукова діяльність слідчого: проблеми та перспективи. Науково-практичний журнал "Наше право". 2012. № 3. Ч. 3. С. 98-104.

 • Гуменна Н. В. Розшукова діяльність слідчого в період реформування кримінально-процесуального законодавства. Науково-практичний журнал "Європейські перспективи". 2012. № 3. Ч. 3. С. 52-57.

 • Гуменна Н. В. Загальні положення розшукової діяльності слідчого. Наукове літо - 2012 : збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 30 липня 2012 року). 2012. С. 47-50.