Калинюк Наталя Миколаївна

Освіта та трудова діяльність:

Вища юридична

У 2007 році закінчила з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава М удрого (м. Харків) та вступила в аспірантуру Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (м. Київ). З 2003 р. по 2006 р. працювала у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола викладачем юридичних дисциплін. З 2006 р. по 2013 р. працювала асистентом кафедри загально-правових дисциплін Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола. З 2013 року по даний час є викладачем кафедри медичного права Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Наукова діяльність:

Захистила кандидатську дисертацію у січні 2013 р. за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: «Тактика проведення очної ставки». Є автором 19 наукових статей та навчально-методичних публікацій.

Наукові інтереси:

Сфера наукових інтересів – криміналістичні аспекти проведення одночасного допиту двох чи більше раніше допитаних осіб; особливості правового забезпечення охорони материнства і дитинства в Україні.