Калинюк Наталя Миколаївна

Освіта і трудова діяльність:

У 2007 році закінчила з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) та вступила в аспірантуру Київського національного університету імені Т. Г.Шевченка (м. Київ).

З 2003 р. по 2006 р. працювала у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола викладачем юридичних дисциплін.

З 2006 р. по 2013 р. працювала асистентом кафедри загально-правових дисциплін Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола.

З 2013 - 2015 рр. - викладач кафедри медичного права ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського".

З 2015 - 2018 рр. - відпустка по догляду за дитиною.

З вересня 2018 року - викладач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

З вересня 2019 року - доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Наукова діяльність:

У січні 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Тактика проведення очної ставки» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

У лютому 2020 року отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Наукові інтереси:

Криміналістичні аспекти проведення одночасного допиту двох чи більше раніше допитаних осіб; особливості правового забезпечення охорони материнства і дитинства в Україні; медичне право.

Публікації:

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій, учасник Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій.