Наукові публікації доцента кафедри Н. М. Калинюк

 • Калинюк Н. М. Особливості підготовки студентів-медиків на засадах міждисциплінарної інтеграції: практичний аспект. Інженерні та освітні технології. 2022. № 10(1). С. 43-51.

 • Калинюк Н. М., Кадобний Т. Б., Бучко А. Т. Право ембріона/плода на життя в контексті громадського здоров'я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2021. № 2. С. 74-78.

 • Калинюк Н. М., Романюк Л. М., Романюк Н. Є. Щодо питання перевірки дієвості застосування міждисциплінарного підходу під час підготовки магістрів громадського здоров'я. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Педагогіка і психологія". 2021. № 1(21). С. 158-162.

 • Maika Nataliia, Kalyniuk Natalia, Sljma Valentyna, Liudyla Sheremeta, Leonid Kravchuk, Kateryna Stefanyshyn and Larysa Kravchuk. Basic of medical products Reimbursement: A Comparative-legal analysis to Ukraine: An update. Biomedical and Pharmacology Journal. 2021. 14(2) (Scopus).

 • Калинюк Н. М. Експериментальне педагогічне дослідження як засіб перевірки дієвості застосування міждисциплінарного підходу. Інженерні та освітні технології. 2021. Т 9. № 2. С. 8-17.

 • Калинюк Н. М. Реалізація особою права на освіту в умовах карантину: українські. Електронний щоквартальний науково-практичний журнал "Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах". 2020. № 4. С. 45-49.

 • Kalyniuk N. Maika N., Rogalskyi I., Kadobnyi T., Lototska O. Certain aspects of training future medical specialists on the basis of interdisciplinary integration. International Journal of Management (IJM). Scopus. 2020. Vol. 11. Issue 9. P. 939-946.

 • Калинюк Н., Рогальський О. Концептуальні засади інтеграції правової та професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі. Медична освіта. 2020. № 3. С. 25-27.

 • Калинюк Н. М. До питання підготовки майбутніх медичних фахівців на засадах міждисциплінарної інтеграції. Електронний щоквартальний науково-практичний журнал "Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах". 2020. № 2. С. 45-49.

 • Калинюк Н. М. Професійна ідентичність як наукова проблема. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету. 2020. № 89. С. 33 – 38.

 • Мельничук І. М. Федірчик Т. Д., Калинюк Н. М. Сутність освіти як соціальної цінності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2019. Вип. 1. С. 65-74.

 • Калинюк Н. М., Савка І. Г. Про права медичних працівників під час надання медичної допомоги в контексті реформування системи охорони здоров’я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. № 1 (79). С. 62-68.

 • Калинюк Н. М. Особливості участі адвоката у кримінальних провадженнях, що відкриті за фактом вчинення злочину у сфері надання медичної допомоги. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. № 58. С. 81-87.

 • Kalyniuk N., Melnychuk I., Makhnitskyy A., Dudikova L., Hrynko R., Halimov A., Bloshchynskyi I. Bologna Process and constitutional guarantees of a personal right to education in medical practitioners’ training Revista Dilemas Contemporaneos: Education, Politica y Valores. Year VII, Special Edition, 2019. P. 54-61.

 • Kalyniuk N., Melnychuk I., Humenna N., Rohalskyi I., Yastremska S., Straznikova I., Bloshchynskyy I. Organization of distance learning on “Nursing” specialty: methodological and legal aspects. Intertational Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). 2019. Vol.8.3.1. P. 37-39.

 • Kalyniuk N. Organization of distance learning of the English language on “Nursing” speciality: methodological and legal aspects. Modern Journal of Lanquage Tearching Methods. 2018. Vol. 8. Issue 12. P. 984-994.

 • Калинюк Н. М. Імплементація міжнародних та європейських освітніх стандартів у систему реалізації державної освітньої політики: гармонізація освітнього простору у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2018. № 3 (14). С. 128 – 132.

 • Калинюк Н. М., Франчук В. В., Калинюк Б. М.,. Зозуля В. М. Особливості питань у постановах слідчих про призначення судово-медичної експертизи у випадку порушень медичними працівниками власних професійних обов’язків. Медичне право України. 2017. № 2. С. 98-112.

 • Калинюк Н. М., Банадига Н. В., Рогальський І. О. Новели законодавства у сфері надання допомоги хворим на рідкісні захворювання в Україні. Современная педиатрия. 2015. № 1. С. 38-47.

 • Калинюк Н. М., Рогальський І. О. Антикорупційні заходи при побудові нової системи охорони здоров’я: досвід Республіки Польща. Вісник соціальної гігієни та організації здоров’я. 2015. № 1. C. 27-29.

 • Калинюк Н., Рогальський І., Гуменна Н. Юридична кваліфікація дефектів надання медичної допомоги у сфері акушерства і гінекології. Медичне право. 2015. № 2 (16). С. 63-73.

 • Калинюк Н. М., Рогальський І. О., Чорненький М. В. Педагогічні (методичні) засади викладання курсу «медичне правознавство» для студентів медичного факультету. Медична освіта . 2015. № 4. C. 45-48.

 • Калинюк Н. М. Порядок залучення судово-медичного експерта стороною захисту з метою проведення судових експертиз. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Вип. 35. Ч. 1. Т. 3. С. 102 – 105.

 • Калинюк Н. М. До питання видів криміналістичної ідентифікації. Електронне наукове фахове видання : Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 4. С. 389 – 391.

 • Калинюк Н. М., Рогальський І. О. Особенности проведения отдельных следственных (розыскных) действий с привлечением специалиста-врача. Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» . Пемзенский государственный университет. 2014. № 3(7). C. 89-91.

 • Калинюк Н., Рогальський І. Процесуальні і тактичні особливості залучення лікаря під час проведення слідчих (розшукових) дій. Медичне право. 2014. № 2 (14). С. 48 – 57 .

 • Калинюк Н. М., Рогальський І. О., Чорненький М. В., Сопіга М. О. Особливості викладання медико-правових дисциплін на іноземному факультеті. Медична освіта. 2014. № 1. С. 95 – 97.

 • Калинюк Н. М. Слідча практика як сфера реалізації процесуально-криміналістичного інституту очної ставки. Збірник наукових праць "Науковий вісник Академії муніципального управління". Серія: «Право». 2012. Вип. № 1. С. 67-71.

 • Калинюк Н. М. Кримінально-процесуальні перспективи дистанційної очної ставки в Україні. Часопис Київського університету права НАН України. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2011. № 1. С. 72-76.

 • Калинюк Н. М. До питання про генезис інституту очної ставки. Держава і право: зб. наук. пр. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ, 2011. Вип. 51. С. 56-62.

 • Калинюк Н. М. Модерне планування проведення очної ставки як слідчої дії. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: «Право». 2011. Вип. № 2. С. 112-114.