Мельникова Катерина Михайлівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2010 році закінчила Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича за спеціальністю «Правознавство».

З 16 серпня 2010 року - викладач кафедри філософії, суспільних дисциплін та іноземних мов ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України".

З червня 2013 року - викладач кафедри медичного права ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України".

З 2015 по 2017 рр. - викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України".

З 2017 року і на сьогодні - відпустка по догляду за дитиною.

Наукова діяльність:

У листопаді 2015 року захистила дисертацію на тему "Науковий доробок академіка Г. О. Графтіо у сфері залізничного транспорту, електротехніки та гідроенергетики", подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 - історія науки й техніки.

Наукові інтереси:

Історія права та фолософія.

Публікації:

Є автором 13 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.