Наукові публікації викладача кафедри К. М. Мельникової

 • Махобей К.М. Роки навчання, формування світогляду та сфери наукових інтересів академіка Г. О. Графтіо. Збірник наукових праць "Питання історії науки і техніки". 2015. №4 (36). С. 22-30.

 • Махобей К.М. Участь інженера Г.О. Графтіо у будівництві Волховської ГЕС (1917-1926 рр.). Збірник наукових праць "Історія науки і техніки" . 2015. Вип. 6. С. 63-74.

 • Махобей К.М. Праця Г. О. Графтіо в плані ГОЕЛРО. Збірник наукових праць "Питання історії науки і техніки". 2015. №2 (34). С. 31–37.

 • Махобей К.М. Внесок академіка Генріха Осиповича Графтіо в гідроенергетичну науку. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. 2015. Вип. 43. С. 327-330.

 • Махобей К. М. Г. О. Графтіо - визначний гідроенергетик. Збірник наукових праць "Історія розвитку залізничного транспорту". 2015. С. 98-99.

 • Махобей К. М. Історико-біографічний нарис життя та діяльності академіка Г. О. Графтіо. Збірник наукових праць "Історія науки і техніки". 2014. Вип. 5. С. 65-72.

 • Махобей К. М., Чорненький М.В. Роль наукової діяльності Івана Яковича Горбачевського у дослідженні синтезу сечової кислоти в організмі ссавців й in vitro. Медична освіта. 2014. № 4. С. 87-91.

 • Махобей К. М., Чорненький М. В., Сопіга М. О. Дистанційне навчання на кафедрі медичного права. Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст. Медична освіта. 2014. № 4. С. 27-29.

 • Махобей К. М. Митні органи у державному механізмі Російської імперії ХІХ ст. Збірник наукових праць "Гілея". 2013. № 3 (70). С. 101-107.

 • Махобей К. М. Формування куртури здоров'язбереження як світоглядна орієнтація студентів вищих медичних навчальних закладів. Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров'язбереження. 2013. С. 36-38.

 • Махобей К. М. Організація прикордонної сторожі та митної справи у Волинській та Подільській губерніях. Історичні записки. 2012. № 36. С. 163-173.

 • Махобей К. М. Г. О. Графтіо про обладнання Варшаво-Калишської залізниці для енергетичної тяги. Восьмі наукові читання, присвячені О. П. Бородону. 2012. С. 31-33.

 • Махобей К. М. Суспільні зв'язки як основа правової концепції Станіслава Дністрянського. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 2011. № 2. С. 142-147.