Наукові публікації викладача К. М. Меньникової

 • Махобей К.М. Роки навчання, формування світогляду та сфери наукових інтересів академіка Г.О. Графтіо / К.М. Махобей // Питання історії науки і техніки. – 2015. - №4 (36). – С. 22-30.
 • Махобей К.М. Участь інженера Г.О. Графтіо у будівництві Волховської ГЕС (1917-1926 рр.) / К.М. Махобей // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць / Гол. ред. О.Я. Пилипчук. – К.: ДЕТУТ, 2015. – Вип. 6. – С. 63-74.
 • Махобей К.М. Праця Г.О. Графтіо в плані ГОЕЛРО / К.М. Махобей // Питання історії науки і техніки. – 2015. - №2 (34). – С. 31–37.
 • Махобей К.М. Внесок академіка Генріха Осиповича Графтіо в гідроенергетичну науку / К.М. Махобей // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – 2015. – Вип. 43. – С. 327-330.
 • Махобей К.М. Г.О. Графтіо - визначний гідроенергетик / К.М. Махобей // Історія розвитку залізничного транспорту - 2015.- С. 98-99.
 • Махобей К.М. Історико-біографічний нарис життя та діяльності академіка Г.О. Графтіо // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць / Гол. ред. О.Я. Пилипчук. – К.: ДЕТУТ, 2014. – Вип. 5. – С. 65-72.
 • Махобей К.М. Роль наукової діяльності Івана Яковича Горбачевського у дослідженні синтезу сечової кислоти в організмі ссавців й in vitro / К.М. Махобей, М.В. Чорненький // Медична освіта. – 2014. - № 4. – С. 87-91.
 • Махобей К.М., Чорненький М.В.,Сопіга М.О. Дистанційне навчання на кафедрі медичного права / К.М. Махобей, М.В. Чорненький, М.О. Сопіга // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст. - Укрмедкнига 2014. - С. 27-29.
 • Махобей К.М. Митні органи у державному механізмі Російської імперії ХІХ ст. / К.М. Махобей // Гілея. – 2013. – 70 (№ 3). – С.101-107.
 • Махобей К.М. Формування куртури здоровязбереження як світоглядна орієнтація студентів вищих медичних навчальних закладів / К.М. Махобей // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоровязбереження.- 2013. - С. 36-38.
 • Махобей К.М. Організація прикордонної сторожі та митної справи у Волинській та Подільській губерніях / К.М. Махобей // Історичні записки . - 2012. - № 36.- С. 163-173.
 • Махобей К.М. Г.О. Графтіо про обладнання Варшаво-Калишської залізниці для енергетичної тяги / К.М. Махобей // Восбмі наукові читання присвячені О.П. Бородона. - 2012. - С. 31-33.
 • Махобей К.М. Суспільні зв'язки як основа правової концепції Станіслава Дністрянського / К.М. Махобей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – 2011. - № 2. – С. 142-147.