Сопіга Михайло Олександрович

Освіта і трудова діяльність:

У 2008 році закінчив факультет іноземних мов ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З серпня по листопад 2008 р., працював викладачем кафедри іноземних мов у Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті імені Тараса Шевченка.

За час навчання в аспірантурі з 01.11.2008 по 01.11.2011 рр. в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Історія та Правознавство».

З березня 2013 р. – викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

З червня 2013 р. по червень 2017 р. викладач кафедри медичного праваТернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

З вересня 2017 по квітень 2018 рр. викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

З квітня 2018 року викладач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

З квітня 2019 року - доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Наукова діяльність:

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток сільськогосподарської дослідної справи на теренах України і Радянського Союзу в першій половині ХХ століття: наукова, організаційна діяльність професора С. П. Кулжинського (1880–1947 рр.)» (науковий керівник – проф. В.П. Коцур).

Наукові інтереси:

Історичний аспект правового регулювання інституту дитинства та материнства на теренах Української держави.

Публікації:

Атор 14 наукових праць, серед яких 1 біобібліографічний покажчик, 4 статті у фахових виданнях, що входять до переліку Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 8 – у збірниках матеріалів наукових конференцій і семінарів.