Сопіга Михайло Олександрович

Освіта і трудова діяльність:

У 2008 році закінчив факультет іноземних мов ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З серпня по листопад 2008 р., працював викладачем кафедри іноземних мов у Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті імені Тараса Шевченка.

За час навчання в аспірантурі з 01.11.2008 по 01.11.2011 рр. в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Історія та Правознавство».

З березня 2013 р. – викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського».

З червня 2013 р. по червень 2017 р. - викладач кафедри медичного права ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З вересня 2017 по квітень 2018 рр. - викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

З квітня 2018 року - викладач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

З квітня 2019 року - доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Наукова діяльність:

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток сільськогосподарської дослідної справи на теренах України і Радянського Союзу в першій половині ХХ століття: наукова, організаційна діяльність професора С. П. Кулжинського (1880–1947 рр.)» (науковий керівник – проф. В.П. Коцур).

У грудні 2018 року отримав вчене звання доцента кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Наукові інтереси:

Історичний аспект правового регулювання інституту дитинства та материнства на теренах Української держави.

Публікації:

Атор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.