Наукові публікації доцента М. О. Сопіги


 • Сопіга М. О., Пилипишин О. І. Соціально-психологічні методи забезпечення якості освіти майбутніх лікарів. «Медична освіта». №2. 2020. С. 133-137

 • Sopiha M.O., Mashtalir A.I. The Development of Medicine and Health care in Podillia in the XIX at the beginning of XX century. Медична освіта. Тернопіль. 2019. №3. С. 150–156.

 • Пилипишин О.І. Бондаренко С. В. Сопіга М.О. Підготовка майбутніх фахівців медичної галузі у контексті міждисциплінарної інтеграції. "Молодий вчений". Херсон. 2019. №10 (74).

 • Сопіга М.О., Вадзюк С.Н., Ульяницька Н.Я., Бєлікова Н.О., Індика С.Я., Вадзюк Ю.С. Порушення зорових функцій у підлітків з еметропічною рефракцією при візуальному комп’ютерному навантаженні та їх відновлення. Fiziolohichnyi Zhurnal. – 2018. – Volume 64 (5) – P. 47 – 53.

 • Сопіга М.О., Кульчицький В.Й. Patriotism as the social value of the individual. Social work and education. – 2018. – Volume. 5, № 3 – P. 57 – 64.

 • Машталір Андрій, Сопіга Михайло, Романець Людмила Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка на Поділлі в дореволюційний період // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2018. Т2. С.221-228.

 • Машталір А.І., Сопіга М.О. Ім'я та творчість Т.Г. Шевченка в контексті української національно-демократичної революції у Наддніпрянській Україні (1917-1920 рр.) історіографія проблеми // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2018. Т.24.: Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років. С. 294-319.

 • Машталір А.І., Сопіга М.О. Ім'я та творчість Т.Г. Шевченка в контексті української національно-демократичної революції у Наддніпрянській Україні (1917-1920 рр.) історіографія проблеми // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2018. Т.24.: Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років. С. 294-319.

 • Машталір Андрій, Сопіга Михайло, Романець Людмила Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка на Поділлі в дореволюційний період // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2018. Т2. С.221-228.

 • Сопіга М.О. Створення та діяльність медико-юридичних клінік у системі безоплатної правової допомоги / М.О. Сопіга // Медична освіта, 2016, № 1

 • Сопіга М.О. Роль Богдана Лепкого як педагога та перекладача у поширенні української культури у світі / М.О. Сопіга// Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Ломаковича А.М., Бенери В.Є. Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 4. – 194 с.

 • Сопіга М.О., Чорненький М.В., Махобей К.М. Організація дистанційного навчання студентів на кафедрі медичного права / М.О. Сопіга, М.В. Чорненький, К.М. Махобей // Медична освіта, 2015, № 1 4.

 • Сопіга М.О. Наукова спадщина професора С. П. Кулжинського (1880–1947) в галузі сільського господарства / М.О. Сопіга // Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 32.

 • Сопіга М.О. Професор С. П. Кулжинський (1880–1947) – один із організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Україні / М.О. Сопіга // Історія науки і біографістика. – 2011. – Вип.3. Режим доступу :[Електронний ресурс] http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2011-3/11_sopiga.pdf. – Заголовок з екрана.

 • Сопіга М.О. Заснування Носівської сільськогосподарської дослідної станції та роль у її розвитку С. П. Кулжинського (1911–1930) / М.О. Сопіга // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 26. – Переяслав-Хмельницький., 2011

 • Сопіга М.О. Досвід С. П. Кулжинського у вивченні та впровадженні у виробництво високоврожайних культур на Носівській сільськогосподарській дослідній станції (1911–1930) / М.О. Сопіга // Збірник праць ІХ Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою «Пріоритети української науки», 17 трав. 2011 р. / Уклад. Л. П. Пономаренко. – К., 2011.

 • Сопіга М.О. Науково-консультаційна рада Народного комісаріату земельних справ УСРР та участь у її діяльності С. П. Кулжинського / М.О. Сопіга // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць / відп. ред. О. Я. Пилипчук. – 2010. – Вип. 48.