Наукові публікації доцента кафедри М. О. Сопіги


 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І., Сопіга М. О. Методи та технології навчання студентів-медиків на засадах міждисциплінарної інтеграції. Медична освіта. 2021. № 4. С. 74-79.

 • Dyvak M., Oliinyk I., Sopiha M., Sopiha V., Franko Y. Identification the Model of Electric Power Generation by Small Hydroelectric Power Station Based on Artificial Bee Colony Algorithm. 10-th International Conference on ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES ACIT’2020 (September 16-18, 2020). 2020. Deggendorf, Germany. P. 113–116.

 • Сопіга М. О., Пилипишин О. І. Соціально-психологічні методи забезпечення якості освіти майбутніх лікарів. Медична освіта. № 2. 2020. С. 133-137.

 • Sopiha M.O., Mashtalir A.I. The Development of Medicine and Health care in Podillia in the XIX at the beginning of XX century. Медична освіта. 2019. № 3. С. 150-156.

 • Пилипишин О.І. Бондаренко С. В. Сопіга М.О. Підготовка майбутніх фахівців медичної галузі у контексті міждисциплінарної інтеграції. Науковий журнал "Молодий вчений". 2019. № 10 (74). С. 564-569.

 • Сопіга М. О., Вадзюк С. Н., Ульяницька Н. Я., Бєлікова Н. О., Індика С. Я., Вадзюк Ю. С. Порушення зорових функцій у підлітків з еметропічною рефракцією при візуальному комп’ютерному навантаженні та їх відновлення. Fiziolohichnyi Zhurnal. 2018. Volume 64 (5). P. 47-53.

 • Сопіга М.О., Кульчицький В.Й. Patriotism as the social value of the individual. Social work and education. 2018. Volume. 5, № 3. P. 57-64.

 • Машталір А., Сопіга М., Романець Л. Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка на Поділлі в дореволюційний період. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський. 2018. Т. 2. С. 221-228.

 • Машталір А. І., Сопіга М. О. Ім'я та творчість Т. Г. Шевченка в контексті української національно-демократичної революції у Наддніпрянській Україні (1917-1920 рр.) історіографія проблеми. Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі". Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років. Кам'янець-Подільський. 2018. Т. 24. С. 294-319.

 • Сопіга М. О. Створення та діяльність медико-юридичних клінік у системі безоплатної правової допомоги. Медична освіта. 2016. № 1. С. 67-69.

 • Сопіга М. О. Роль Богдана Лепкого як педагога та перекладача у поширенні української культури у світі. Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: "Педагогіка". 2015. Вип. 4. С. 122-134.

 • Сопіга М. О., Чорненький М. В., Махобей К. М. Організація дистанційного навчання студентів на кафедрі медичного права. Медична освіта. 2015. № 1. С. 129-131.

 • Сопіга М. О. Наукова спадщина професора С. П. Кулжинського (1880–1947) в галузі сільського господарства. Збірник наукових праць "Історичні записки". 2011. Вип. 32. С. 68-72.

 • Сопіга М. О. Професор С. П. Кулжинський (1880–1947) – один із організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Україні. Історія науки і біографістика. 2011. Вип. 3. С. 35-41.

 • Сопіга М.О. Заснування Носівської сільськогосподарської дослідної станції та роль у її розвитку С. П. Кулжинського (1911–1930). Збірник наукових статей "Наукові записки з української історії". 2011. №. 26. С. 56-65.

 • Сопіга М. О. Науково-консультаційна рада Народного комісаріату земельних справ УСРР та участь у її діяльності С. П. Кулжинського. Збірник наукових праць "Історія української науки на межі тисячоліть". 2010. №. 48. С. 45-57.