МЕЛЬНИЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Освіта та трудова діяльність:

У 1978 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут (нині – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) за спеціальністю «хімія» з додатковою спеціальністю «біологія».

1978-1980 рр. – учитель біології і хімії Верховинської середньої школи Івано-Франківської обл.

1981-1984 рр. – лаборант кафедри біологічних основ фізичного виховання і спорту Тернопільського державного педагогічного інституту.

1984-1992 рр. – викладач біології Бережанського технікуму механізації та електрифікації с/г у Тернопільській обл.

1992-1994 рр. – майстер виробничого навчання в групі хіміків-лаборантів СРПТУ №10 в м. Тернопіль.

1995-2003 рр. – викладач хімії Тернопільського комерційного технікуму (нині – Тернопільський комерційний коледж).

2003-2011 рр. – доцент кафедри соціальної роботи Тернопільської академії народного господарства (нині – Тернопільський національний економічний університет).

2007-2008 рр. – виконуюча обов’язки завідувача кафедри соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету.

2011-2018 рр. – завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

2018 - до нині завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Наукова діяльність:

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови реалізації стимулюючої функції контролю знань з хімії студентів технікумів».

У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах».

У 2013 році отримала вчене звання професора кафедри філософії та суспільних дисциплін у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського.

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання.

Є членом редакційної колегії журналу «Медична освіта».

Науковий керівник наукової теми: «Філософія, методологія та психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження майбутніх фахівців» (2012-2015 рр.).

Науковий керівник наукової теми: «Компетентнісний підхід в гуманітарній підготовці фахівців медичної галузі» (2016-2018 рр.).

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради.

Наукові інтереси:

Проблеми упровадження інноваційних педагогічних технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих закладах освіти.

Публікації:

Автор і співавтор понад 100 навчально-методичних та наукових публікацій