Наукові публікації доцента кафедри С. В. Бондаренка

 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І., Сопіга М. О. Методи та технології навчання студентів-медиків на засадах міждисциплінарної інтеграції. Медична освіта. 2021. № 4. С. 74-79.

 • Бондаренко С. В., Пилипишин М. О. До проблеми професійної комунікації в підготовці майбутніх лікарів: теорія та практика. Науковий журнал «Київський науково-педагогічний вісник». 2020. № 21 (21). С. 12-18.

 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І., Сопіга М. О. Підготовка майбутніх фахівців медичної галузі у контексті міждисциплінарної інтеграції. Науковий журнал"Молодий вчений". 2019. № 10 (74). С. 564-569.

 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І. Історія розвитку медичних знань на теренах України від найдавніших часів – до кінця XIX століття. Evropsky filozoficky a historicky diskurz. 2019. № 2. С. 24-32.

 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І. Діяльність Ю. Романчука в системі громадсько-просвітницьких організацій (кін. XIX – поч. ХХ ст.). Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі". Кам'янець-Подільський, 2018. Т. 24. С. 387-394.

 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І. "Європейська культура": особливості викладання курсу іноземним студентам-медикам. Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота". 2018. №. 1. С. 210-212.

 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І. Полеміка Ю. Романчука у Віденському парламенті стосовно проблем українців Східної Галичини (1891 - 1910 рр.) Науковий щоквартальник «Емінак». 2017. Т. 3. № 2 (18). С. 24-28.

 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І. «Європейська культура»: особливості викладання курсу іноземним студентам-медикам. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. № 1 (40). С. 210-212.

 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні професійної культури студентів медичних ВНЗ. Вісник Черкаського університету. 2016. № 3. С. 94-97.

 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І. Гуманітарна складова навчання у ВМНЗ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота". 2016. № 1. С. 55-57.

 • Бондаренко С. В. Збереження здоров’я у сучасному світі. Медична освіта. 2015. № 1. С. 28-32.

 • Бондаренко С. В., Алексієвець Л. В, Юрій М. О. Цивілізаційний контекст науки і освіти України. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: "Історія". 2015. № 1. С. 225-234.

 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І. Особливості викладання курсу «Історія України» іноземним студентам-медикам. Вісник Черкаського університету. Серія: «Педагогічні науки». 2014. № 3. С. 22-31.

 • Бондаренко С. В., Пилипишин О. І. Удосконалення навчально-виховної роботи з іноземними студентами на кафедрі філософії та суспільних дисциплін. Медична освіта. 2014. № 1. С. 56-63.

 • Бондаренко С. В., Кадобний Т. Б., Кравчук Л. В. Філософські аспекти формування та розвитку почуттів. Медична освіта. 2013. № 4. С. 46-52.

 • Бондаренко С. В., Кравчук Л. В. Взаємозв’язок мови і мислення. Медична освіта. 2013. № 1. С. 76-81.

 • Бондаренко С. В., Кравчук Л. В., Довбенко Н. М. Урахування фізіологічних та психологічних особливостей людини у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців-медиків. Медична освіта. 2013. № 1. С. 46-51.

 • Бондаренко С. В., Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Ідеї Сковороди у здоров’язберігаючій філософії сучасного суспільства. Медична освіта. 2013. № 1. С. 26-32.

 • Бондаренко С. В. Народний рух України та його роль у суспільно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття. Міжнародний збірник наукових праць: Україна – Європа – Світ. Серія: "Історія, міжнародні відносини". 2013. № 12. С. 62-76.

 • Бондаренко С. В. Роль Народного руху України у національно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття: сучасний стан та перспективи розвитку. Міжнародний збірник наукових праць: Україна – Європа – Світ. Серія: «Історія, міжнародні відносини». 2012. № 9. С. 80-84.

 • Бондаренко С. В. Роль західно-українського регіону у інституалізації і діяльності Народного Руху України наприкінці 80-х на початку 90-х рр. XX століття. Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: «Історія». 2012. № 2. С. 137-141.

 • Бондаренко С. В., Бобак М. І., Юкало В. Я. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості. Медична освіта. 2011. № 1. С. 34‑37.

 • Алексієвець М. М., Бондаренко С. В. Народний рух України та його роль у національно-державному відродженні: сучасні історіографічні інтерпретації. Міжнародний збірник наукових праць: Україна – Європа – Світ. Присвячений 20-й річниці Незалежності України. Серія: «Історія, міжнародні відносини». 2011. №. 6 (7). С. 356-365.

 • Бондаренко С. В. Народний рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років: історіографія та джерела. Міжнародний збірник наукових праць: Україна. Європа. Світ. Серія: «Історія, міжнародні відносини». 2010. № 3. С. 190-204.

 • Алексієвець М. М., Бондаренко С. В. Друга світова війна в історичній пам’яті. Міжнародний збірник наукових праць: Україна. Європа. Світ. Серія: «Історія, міжнародні відносини». 2010. № 4. С. 22-26.

 • Бондаренко С. В. Роль «Просвіти» у національно-політичному житті та піднесенні національної свідомості Східної Галичини 1919 – 1929 рр. Тематичний збірник «Просвіта» у національно-культурному житті українців. 2009. № 1. С. 19-22.

 • Бондаренко С. В. Народний рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 80-х – поч. 90-х рр. XX ст. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнтюка. Серія: «Історія». 2009. №2. С. 218-222.

 • Бондаренко С. В. Держава та церква у європейському просторі (I – XVIII ст.) Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнтюка. Серія «Історія». 2009. № 2. С. 350-352.

 • Бондаренко С. В. Громадсько-політичний шлях Левка Лук’яненка. Українська історична біографістика: забуте і невідоме. 2008. №. 2. С. 206-217.

 • Бондаренко С. В. Виникнення Народного Руху України в контексті відродження української державності кінця 80-х –поч. 90-х років ХХ ст. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2006. №. 7. С. 58–65.

 • Бондаренко С. В. Виникнення Народного Руху України в контексті відродження української державності кінця 80-х років ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2005. №. 1. С 165-174.

 • Бондаренко С. В. Народний Рух України в контексті українського національного відродження: створення та діяльність. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2005. №. 2. С. 267–278.

 • Бондаренко С. В. Інституалізація і завдання НРУ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2005. №. 3. С. 65–72.

 • Бондаренко С. В. Стан наукової розробки проблеми виникнення та становлення Народного Руху України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія". 2005. №. 3. С. 208–219.

 • Бондаренко С. В., Секо Я. П. В’ячеслав Чорновіл: постать на тлі доби. Українська історична біографістика: забуте і невідоме. 2005. №. 1. С. 315–344.

 • Бондаренко С. В. Народний Рух України в контексті українського відродження кінця 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія". 2004. №. 1. С. 174–182.

 • Бондаренко С. В. Історичні передумови виникнення Народного Руху України в контексті відродження української державності. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія". 2004. №.2. С. 104–109.