Кульчицький Віталій Йосипович

Освіта і трудова діяльність:

У 1999 р. закінчив історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 1999 р. по 2001 р. - вчитель Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтерната для дітей зі зниженим слухом.

З 2001 р. по 2005 р. – викладач Галицького коледжу імені В. Чорновола.

З 2005 р. по 2009 р. – викладач Галицького інституту імені В. Чорновола.

З 2009 р. - асистент кафедри філософії, суспільних дисциплін та іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З 2011 року - доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

У 2015 році обіймав посаду відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З 2016 року - заступник відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З квітня 2018 року - доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

З грудня 2021 року - професор кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Наукова діяльність:

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію тему «Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування (перша половина ХХ ст.)» у спеціалізованій вченій раді К 14.053.01 Житомирського державного університету імені І. Франка за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

10 лютого 2010 року отримав диплом кандидата педагогічних наук.

У грудні 2014 року отримав вчене звання доцента кафедри філософії та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

У грудні 2020 року захистив докторську дисертацію на тему «Теорія і практика патріотичного виховання в школах України (1945–2019 рр.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

9 лютого 2021 року отримав диплом доктора педагогічних наук.

Наукові інтереси:

Національно-патріотичне виховання молоді на західноукраїнських землях І половини ХХ століття; діяльність молодіжних громадських та державних організацій в Україні у ХХ столітті.

Публікації:

Автор і співавтор понад 40 навчально-методичних та наукових публікацій.