Христенко Ольга Мирославівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2002 році – закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені В. Гнатюка за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію «Вчитель історії».

2002 – 2004 рік – прес-секретар Тернопільської міської ради.

2004 – 2011 рік – заступник начальника прес-служби Тернопільської міської ради.

2011 – 2012 рік – викладач кафедри філософії, іноземних мов та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

2012 – 2015 рік – викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

2015 рік – доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З квітня 2018 року - доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Наукова діяльність:

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Житомирського державного університету імені І. Франка за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» на тему «Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор А. В. Вихрущ).

З 2013 по 2018 роки - відповідальна за наукову роботу кафедри («Філософські, педагогічні та методологічні аспекти формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки» (2013-2015 р.р.) та «Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці фахівців медичної галузі» (2016-2018 р.р.)).

У жовтні 2017 року отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Наукові інтереси:

Гендерна освіта, християнське виховання, проблеми розвитку сучасного суспільства в Україні та світі (політологічний аспект).

Публікації:

Автор близько 30-ти наукових праць (в тому числі 1 накової монографії), учасниця Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій.