Христенко Ольга Мирославівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2002 році – закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені В.Гнатюка за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію «Вчитель історії»;

2002 – 2004 рік – прес-секретар Тернопільської міської ради;

2004 – 2011 рік – заступник начальника прес-служби Тернопільської міської ради;

2011 – 2012 рік – викладач кафедри філософії, іноземних мов та суспільних дисциплін ТДМУ імені І.Я. Горбачевського;

2012 – 2015 рік – викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ імені І.Я. Горбачевського;

2015 рік – доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ імені І.Я. Горбачевського.

З квітня 2018 року - доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Наукова діяльність:

У 2009 році – захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Житомирського державного університету імені І.Франка за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» на тему «Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор А.В. Вихрущ).

Відповідальна за наукову роботу кафедри («Філософські, педагогічні та методологічні аспекти формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки» (2013-2015 р.р.) та «Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці фахівців медичної галузі» (2016-2018 р.р.)

Наукові інтереси:

гендерна освіта, християнське виховання, проблеми розвитку сучасного суспільства в Україні та світі (політологічний аспект).

Публікації:

Автор близько 20-ти наукових праць (в тому числі 1 накової монографії), учасниця Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій.