Наукові публікації доц. Кравчука Л.В.

1. Л.В.Кравчук « Радянська система освіти та її кадровий потинціал в новоутвореній Тернопільській області в період 1939-1941 рр. Видання «Гілея» Київ №96 2015р. с. 90-92, №102 (11).

2. Л.В.Кравчук «Партійне керівництво сферою духовної культури на Тернопільщині вересень 1939-червень 1941» Видання «Гілея» Київ №106 (3) 2016р. с. 69-72.

3. Л.В.Кравчук «Впровадження радянської ідеології в суспільне життя Тернопільщини вересень 1939-червень 1941» Видання «Гілея» Київ №107 (4) 2016р. с. 71-75.

4. Л.В.Кравчук «Матеріальне становище медицини як фактор впровадження радянського способу життя на окупованих землях Тернопільщини вересень 1939-червень 1941» Видання «Гілея» Київ №105 (2) 2016р. с. 60-63.

5. Л.В.Кравчук «Формування матеріально-технічної бази новостворених закладів освіти в ході радянізації Тернопільщини в період 1939-1941 рр» Наукові записки ТНПУ Серія- історія, випуск 1, час. 3., 2015, с.197-202

6. Л.В.Кравчук «Перебудова медицини Тернопільщини в процесі радянізації краю краю (вересень 1939-1941 рр)» Наукові записки ТНПУ Серія- історія, випуск 2, час. 4., 2015, с31-35.

7. Л.В.Кравчук «Кооперативний рух в Західній Україні в 30-40 –х рр. ХХ ст. Вплив радянізації», Україна – Європа-Світ, Збірник наукових праць ТНПУ. Серія Історія, міжнародні відносини, випуск 12, 2013, с. 287- 290.

8. Л.В.Кравчук «Русифікація системи освіти в період радянізації Тернопільщини в 1940-1941 роках», Україна – Європа-Світ, Збірник наукових праць ТНПУ. Серія Історія, міжнародні відносини, випуск 16, 2015, с. 220 - 225.

9. Л.В.Кравчук «Функціонування медичних закладів Тернопільщини в процесі радянізації краю вересень 1939- червень 1941 рр», Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, випуск 45, 2016, с.207-210.

10. Л.В.Кравчук ««Преса як засіб радянізації Тернопільщини в період радянської окупації (вересень 1939 – червень 1941)» Наукові записки ТНПУ Серія- історія, випуск 2, час. 3., 2016, с.70-72.

11. В.Кравчук «Преса як засіб радянізації Тернопільщини в період радянської окупації (вересень 1939 – червень 1941)», Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, випуск 46, 2016, с.161-164.

12. Л.В.Кравчук «Нова» Тернопільська преса як засіб радянізації краю у вересні 1939-червень 1941 роках. Видання «Гілея» Київ 2017р. с. 82-85, №119 (4).

13. Л.В.Кравчук «Культосвітня діяльність та завдання бібліотек і сільських клубів та кінофікації в ході радянізації Тернопільщини в період вересня1939-червень 1941 роках. Видання «Гілея» Київ 2017р. с. 72-74, №118 (3).

14. Л.В.Кравчук « Розвиток мистецької культури на Тернопільщині в процесі радянізації краю в період вересня 1939 - червня 1941 рр.» Видання «Гілея» Київ 2017 р. с.33-35, №122(7).

15. Л.В.Кравчук « Розвиток кінофікації , радіомовлення та телефонізації на Тернопільщині у процесі радянізації краю в період вересня 1939 – червня 1941 рр.» Видання « Eminako» Київ- Миколаїв 2017 р. с. 51- 55, №2 (18).

16. Л. В. Кравчук « Соціалістична трансформація сільського господарства Тернопільщини ( вересень 1939- червень 1941 рр.)» Наукові записки ТНПУ. Серія : історія, випуск 1, частина 1, 2017р, с. 102 – 108.

17. Л. В. Кравчук «Колгоспне будівництво на Тернопільщині упродовж вересня 1939 –червня 1940 рр.» // Гілея. 2017. № 12. С.72-76.

18. Л. В. Кравчук «Радянізаційні процеси в господарстві Тернопільської області (вересень 1939 – червень 1941 рр.)» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 2. Ч. 2. С. 28-33.

19. Kravchuk L. V. Prerequisites, objectives and forms of Soviet education in Ternopil region of Western Ukrainian September 1939 – june 1941Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – Вип. 49. – 280 с. С.60-63

20. Л. Кравчук. Урахування фізіологічних та психологічних особливостей людини у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців-медиків // Медична освіта. 1/2013. - С.48-50.

21. Л.Кравчук. Ідеї Сковороди у здоров'язберігаючій філософії сучасного суспільства // Медична освіта. 1/2013. - С. 77-80.

22. Л. Кравчук. Філософія Трипілля, як фактор формування гармонії та духовної якості людини. // Медична освіта 3/2013.- С. 48-50.

23. Л. Кравчук. Становище медицини на тернопільщині в період 1939-1941 рр. // Наукові записки. Серія : історія. Частина друга. Тернопіль, 2013. -С. 77-80.

24. Л. Кравчук. Соціально-політичні аспекти становища освіти на Тернопільщині 1939-1941рр. // Медична Освіта, №14. 2014 р.

25.Л.В.Кравчук, «Радянізація освіти Тернопільщини в 40 роках. Ідеологічні і методичні аспекти» / Видання «Гілея».- Київ. - №99. - 2015 р. - C. 39-41.

26. Л.В.Кравчук «Рядянізація системи освіти та її кадровий потенціал у новоствореній Тернопільській області в період 1939-1941 рр.» // Видання «Гілея».- Київ.- №102.- 2015 р. - C. 90-92.

27.Л.В.Кравчук «Номенклатурні аспекти управління освітньо-виховним процесом» в період утвердження радянської влади у західній Україні, вересень 1939 червень 1941» / Видання «Гілея».- Київ.- №103.- 2015 р. -. C. 32-35.

28.Л.В.Кравчук «Матеріальне забезпечення закладів освіти Тернопільщини в ході радянізації краю 1939-1941» / Видання «Гілея».- Київ.- №96.- 2015 р. - C. 84-87.

29.Л.В.Кравчук «Соціалістичне реформування невиробничої сфери тернопільщини в період 1939 – 1941 рр.: медицина» / Видання «Гілея».- Київ.- №104.- 2016 р. - C.44-48.