Наукові публікації доцента кафедри Л. В. Кравчука

 • Кравчук Л. В., Яворський А. А., Дарморис І. В. Філософський аналіз ризиків інформаційного простору, конструювання, гуманологія. Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник". Філософські науки. 2021. Вип. 163 (№ 6-7). С. 43-48.

 • Mariana Sokol, Olha Tsaryk, Irina Drozdova, Leonid Kravchuk, Taras Kadobnyj, Yulia Bilous, Roman Kotsyuba. The Integrative Nature of Interculturalism in Galicia at the Beginning of the 20 th Century. International Journal of Applied Exercise Physiology. ESA. 2021. Vol. 10 (1). P. 32-37.

 • Maika Nataliia, Kalyniuk Natalia, Sljma Valentyna, Liudyla Sheremeta, Leonid Kravchuk, Kateryna Stefanyshyn and Larysa Kravchuk. Basic of medical products Reimbursement: A Comparative-legal analysis to Ukraine: An update. Biomedical and Pharmacology Journal. 2021. 14(2) (Scopus).

 • Кравчук Л. В. Становище тваринництва Тернопільської області в системі колективного господарства у 1940–1941 рр. Збірник наукових праць "Науковий вісник". Київ, 2019. № 6. С. 75-80.

 • Кравчук Л. В. Політика комунізму - як чинник небезпеки та загрози людству, з історії радянізації Тернопільщини (вересень 1939 - червень 1941 р.) Збірник наукових праць "Народознавчі зошити". 2019. № 3(147). С. 758-766.

 • Кравчук Л. В. Політика радянської влади в медичній галузі Тернопільщини період вересень 1939 - по червень 1941 рр. Збірник наукових праць "Віртус". 2018. № 20. С. 97-100.

 • Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б, Кравчук Л. О. Трансформація на Тернопільщині в 1939-1941 рр. як фактор формування у студентів – медиків почуття патріотизму, компетенстності під час вивчення історії краю. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. С. 36-43.

 • Кравчук Л. В Націоналізація» промисловості та приватного сектора Тернопільщини у вересні 1939 - 1940 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2018. Вип. 2. Ч. 2. С. 34-37.

 • Кравчук Л. В. Нова Тернопільська преса як засіб радянізації краю у вересні 1939 - червень 1941 роках. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2017. № 119 (4). С. 82-85.

 • Кравчук Л. В. Культосвітня діяльність та завдання бібліотек і сільських клубів та кінофікації в ході радянізації Тернопільщини в період вересня 1939 - червень 1941 роках. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2017. № 118 (3). С. 72-74.

 • Кравчук Л. В. Розвиток мистецької культури на Тернопільщині в процесі радянізації краю в період вересня 1939 - червня 1941 рр. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2017. № 122 (7). С. 33-35.

 • Кравчук Л. В. Розвиток кінофікації, радіомовлення та телефонізації на Тернопільщині у процесі радянізації краю в період вересня 1939 – червня 1941 рр. Збірник наукових праць""Eminako". Київ-Миколаїв, 2017. № 2 (18). С. 51-55.

 • Кравчук Л. В. Соціалістична трансформація сільського господарства Тернопільщини (вересень 1939- червень 1941 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2017. Вип. 1. Ч. 1. С. 102 – 108.

 • Кравчук Л. В. Колгоспне будівництво на Тернопільщині упродовж вересня 1939 – червня 1940 рр. Збірник наукових праць "Гілея". 2017. № 12. С. 72-76.

 • Кравчук Л. В. Радянізаційні процеси в господарстві Тернопільської області (вересень 1939 – червень 1941 рр.) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2017. Вип. 2. Ч. 2. С. 28-33.

 • Kravchuk L. V. Prerequisites, objectives and forms of Soviet education in Ternopil region of Western Ukrainian September 1939 – june 1941. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2017. Вип. 49. С. 60-63.

 • Кравчук Л. В. Соціалістичне реформування невиробничої сфери Тернопільщини в період 1939 – 1941 рр. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2016. № 104. C.44-48.

 • Кравчук Л. В. Партійне керівництво сферою духовної культури на Тернопільщині вересень 1939-червень 1941. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2016. № 106 (3). С. 69-72.

 • Кравчук Л. В. Впровадження радянської ідеології в суспільне життя Тернопільщини вересень 1939-червень 1941. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2016 р. № 107 (4). С. 71-75.

 • Кравчук Л. В. Матеріальне становище медицини як фактор впровадження радянського способу життя на окупованих землях Тернопільщини (вересень 1939 – червень 1941). Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2016. № 105 (2). С. 60-63.

 • Кравчук Л. В. Преса як засіб радянізації Тернопільщини в період радянської окупації (вересень 1939 – червень 1941). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2016. Вип. 2, Ч. 3. С.70-72.

 • Кравчук Л. В. Преса як засіб радянізації Тернопільщини в період радянської окупації (вересень 1939 – червень 1941). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2016. Вип. 46. С. 161-164.

 • Кравчук Л. В. Функціонування медичних закладів Тернопільщини в процесі радянізації краю (вересень 1939 – червень 1941). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2016. Вип. 45, С. 207-210.

 • Кравчук Л. В. Радянізація освіти Тернопільщини в 40-х роках: ідеологічні і методичні аспекти. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2015. № 99. C. 39-41.

 • Кравчук Л. В. Рядянізація системи освіти та її кадровий потенціал у новоствореній Тернопільській області в період 1939 - 1941 рр. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2015 р. № 102. C. 90-92.

 • Кравчук Л. В. Номенклатурні аспекти управління освітньо-виховним процесом в період утвердження радянської влади у західній Україні (вересень 1939 - червень 1941 рр.) Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2015. № 103. C. 32-35.

 • Кравчук Л. В. Матеріальне забезпечення закладів освіти Тернопільщини в ході радянізації краю (1939-1941 рр.) Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2015. № 96. C. 84-87.

 • Кравчук Л. В. Радянська система освіти та її кадровий потенціал в новоутвореній Тернопільській області в період 1939-1941 рр. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2015. № 102 (11). С. 90-92.

 • Кравчук Л. В. Формування матеріально-технічної бази новостворених закладів освіти в ході радянізації Тернопільщини в період 1939-1941 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2015. Вип. 1, Ч. 3. С. 197-202.

 • Кравчук Л. В. Перебудова медицини Тернопільщини в процесі радянізації краю краю (вересень 1939-1941 рр.) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2015. Вип. 2, Ч. 4. С. 31-35.

 • Кравчук Л. В. Русифікація системи освіти в період радянізації Тернопільщини в 1940-1941 роках. Збірник наукових праць Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Україна - Європа - Світ. Серія: "Історія, міжнародні відносини". 2015. Вип. 16. С. 220 - 225.

 • Кравчук Л. В. Кооперативний рух в Західній Україні в 30-40–х рр. ХХ ст. Вплив радянізації. Збірник наукових праць Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Україна - Європа - Світ. Серія: "Історія, міжнародні відносини". 2013. Вип. 12. С. 287- 290.

 • Кравчук Л. В. Соціально-політичні аспекти становища освіти на Тернопільщині (1939-1941 рр.) Медична освіта. 2014. №14. С. 46 -54.

 • Кравчук Л. В. Урахування фізіологічних та психологічних особливостей людини у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців-медиків. Медична освіта. 2013. №1. С. 48-50.

 • Кравчук Л. В. Ідеї Сковороди у здоров'язберігаючій філософії сучасного суспільства. Медична освіта. 2013. №. 1. С. 77-80.

 • Кравчук Л. В. Філософія Трипілля, як фактор формування гармонії та духовної якості людини Медична освіта. 2013. № 3. С. 48-50.

 • Кравчук Л. В. Становище медицини на Тернопільщині в період 1939-1941 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2013. Ч. 2. С. 77-80.