Наукові публікації викладача Л. В. Кравчука

 • Кравчук Л. В. Становище тваринництва Тернопільської області в системі колективного господарства у 1940 – 1941 рр. Збірник наукових праць "Науковий вісник". Київ, 2019. № 6. С. 75-80.

 • Кравчук Л. В. Політика комунізму-як чинник небезпеки та загрози людству, з історії радянізації Тернопільщини (вересень 1939 - червень 1941 р.) Збірник наукових праць "Народознавчі зошити". 2019. № 3(147). С. 758-766.

 • Кравчук Л. В. Політика радянської влади в медичній галузі Тернопільщини період вересень 1939 - по червень 1941 рр. Збірник наукових праць "Віртус". 2018. № 20. С. 97-100.

 • Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б, Кравчук Л.О. Трансформація на Тернопільщині в 1939-1941 рр. як фактор формування у студентів – медиків почуття патріотизму, компетенстності під час вивчення історії краю. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. С. 36-43.

 • Кравчук Л. В Націоналізація» промисловості та приватного сектора Тернопільщини у вересні 1939 - 1940 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2018. Вип. 2.Ч. 2. С. 34-37.

 • Кравчук Л. В. Нова Тернопільська преса як засіб радянізації краю у вересні 1939 - червень 1941 роках. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2017. № 119 (4). С. 82-85,

 • Кравчук Л. В. Культосвітня діяльність та завдання бібліотек і сільських клубів та кінофікації в ході радянізації Тернопільщини в період вересня 1939 - червень 1941 роках. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2017. № 118 (3). С. 72-74,.

 • Кравчук Л. В. Розвиток мистецької культури на Тернопільщині в процесі радянізації краю в період вересня 1939 - червня 1941 рр. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2017. № 122 (7). С. 33-35.

 • Кравчук Л. В. Розвиток кінофікації, радіомовлення та телефонізації на Тернопільщині у процесі радянізації краю в період вересня 1939 – червня 1941 рр. Збірник наукових праць""Eminako". Київ-Миколаїв, 2017. № 2 (18). С. 51- 55.

 • Кравчук Л. В. Соціалістична трансформація сільського господарства Тернопільщини (вересень 1939- червень 1941 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2017. Вип. 1. Ч. 1. С. 102 – 108.

 • Кравчук Л. В. Колгоспне будівництво на Тернопільщині упродовж вересня 1939 – червня 1940 рр. Збірник наукових праць "Гілея". 2017. № 12. С. 72-76.

 • Кравчук Л. В. Радянізаційні процеси в господарстві Тернопільської області (вересень 1939 – червень 1941 рр.) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2017. Вип. 2. Ч. 2. С. 28-33.

 • Kravchuk L. V. Prerequisites, objectives and forms of Soviet education in Ternopil region of Western Ukrainian September 1939 – june 1941. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2017. Вип. 49. С. 60-63.

 • Кравчук Л. В. Соціалістичне реформування невиробничої сфери Тернопільщини в період 1939 – 1941 рр. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2016. №104. C.44-48.

 • Кравчук Л. В. Партійне керівництво сферою духовної культури на Тернопільщині вересень 1939-червень 1941. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2016. № 106 (3). С. 69-72.

 • Кравчук Л. В. Впровадження радянської ідеології в суспільне життя Тернопільщини вересень 1939-червень 1941. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2016 р. № 107 (4). С. 71-75.

 • Кравчук Л. В. Матеріальне становище медицини як фактор впровадження радянського способу життя на окупованих землях Тернопільщини (вересень 1939 – червень 1941). Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2016. № 105 (2). С. 60-63.

 • Кравчук Л. В. Преса як засіб радянізації Тернопільщини в період радянської окупації (вересень 1939 – червень 1941). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2016. Вип. 2, Ч. 3. С.70-72.

 • Кравчук Л. В. Преса як засіб радянізації Тернопільщини в період радянської окупації (вересень 1939 – червень 1941). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2016. Вип. 46. С. 161-164.

 • Кравчук Л. В. Функціонування медичних закладів Тернопільщини в процесі радянізації краю (вересень 1939 – червень 1941). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2016. Вип. 45, С. 207-210.

 • Кравчук Л. В. Радянізація освіти Тернопільщини в 40-х роках: ідеологічні і методичні аспекти. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2015. № 99. C. 39-41.

 • Кравчук Л. В. Рядянізація системи освіти та її кадровий потенціал у новоствореній Тернопільській області в період 1939 - 1941 рр. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2015 р. № 102. C. 90-92.

 • Кравчук Л. В. Номенклатурні аспекти управління освітньо-виховним процесом в період утвердження радянської влади у західній Україні (вересень 1939 - червень 1941 рр.) Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2015. № 103. C. 32-35.

 • Кравчук Л. В. Матеріальне забезпечення закладів освіти Тернопільщини в ході радянізації краю (1939-1941 рр.) Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2015. № 96. C. 84-87.

 • Кравчук Л. В. Радянська система освіти та її кадровий потенціал в новоутвореній Тернопільській області в період 1939-1941 рр. Збірник наукових праць"Гілея". Київ, 2015. № 102 (11). С. 90-92.

 • Кравчук Л. В. Формування матеріально-технічної бази новостворених закладів освіти в ході радянізації Тернопільщини в період 1939-1941 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2015. Вип. 1, Ч. 3. С. 197-202.

 • Кравчук Л. В. Перебудова медицини Тернопільщини в процесі радянізації краю краю (вересень 1939-1941 рр.) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2015. Вип. 2, Ч. 4. С. 31-35.

 • Кравчук Л. В. Русифікація системи освіти в період радянізації Тернопільщини в 1940-1941 роках. Збірник наукових праць Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Україна - Європа - Світ. Серія: "Історія, міжнародні відносини". 2015. Вип. 16. С. 220 - 225.

 • Кравчук Л. В. Кооперативний рух в Західній Україні в 30-40–х рр. ХХ ст. Вплив радянізації. Збірник наукових праць Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Україна - Європа - Світ. Серія: "Історія, міжнародні відносини". 2013. Вип. 12. С. 287- 290.

 • Кравчук Л. В. Соціально-політичні аспекти становища освіти на Тернопільщині (1939-1941 рр.) Медична освіта. 2014. №14. С. 46 -54.

 • Кравчук Л. В. Урахування фізіологічних та психологічних особливостей людини у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців-медиків. Медична освіта. 2013. №1. С. 48-50.

 • Кравчук Л. В. Ідеї Сковороди у здоров'язберігаючій філософії сучасного суспільства. Медична освіта. 2013. №. 1. С. 77-80.

 • Кравчук Л. В. Філософія Трипілля, як фактор формування гармонії та духовної якості людини Медична освіта. 2013. № 3. С. 48-50.

 • Кравчук Л. В. Становище медицини на Тернопільщині в період 1939-1941 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2013. Ч. 2. С. 77-80.