Наукові публікації викладача Л. В. Кравчука

 • Кравчук Л.В. Становище тваринництва Тернопільської області в системі колективного господарства у 1940 – 1941 рр. Науковий вісник: збірник наукових праць / гол.ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – вип.145., №6 – с. 75-80.
 • Кравчук Л.В. Політика комунізму-як чинник небезпеки та загрози людству, з історії радянізації Тернопільщини( вересень 1939-червень1941р.). Народознавчі зошити. № 3(147). 2019. С. 758-766
 • Кравчук Л.В. Політика радянської влади в медичній галузі Тернопільщини період вересень 1939 - по червень 1941 рр. // "Віртус". – 2018. №20. (березень). С. 97-100
 • Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б, Кравчук Л.О. Трансформація на Тернопільщині в 1939-1941 рр. як фактор формування у студентів – медиків почуття патріотизму, компетенстності під час вивчення історії краю // "Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України". 2018. С. 36-43.
 • Кравчук Л.В Націоналізація» промисловості та приватного сектора Тернопільщини у вересні 1939 - 1940 рр. // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. Випуск 2.Частина 2. 2018. С. 34-37
 • Кравчук Л. В. Нова Тернопільська преса як засіб радянізації краю у вересні 1939 - червень 1941 роках. Видання "Гілея" Київ 2017 р. с. 82-85, №119 (4).
 • Кравчук Л. В. Культосвітня діяльність та завдання бібліотек і сільських клубів та кінофікації в ході радянізації Тернопільщини в період вересня1939 - червень 1941 роках. Видання "Гілея" Київ 2017 р. с. 72-74, №118 (3).
 • Кравчук Л. В. Розвиток мистецької культури на Тернопільщині в процесі радянізації краю в період вересня 1939 - червня 1941 рр. Видання "Гілея" Київ 2017 р. с. 33-35, №122 (7).
 • Кравчук Л. В. Розвиток кінофікації, радіомовлення та телефонізації на Тернопільщині у процесі радянізації краю в період вересня 1939 – червня 1941 рр. Видання "Eminako" Київ-Миколаїв 2017 р. с. 51- 55, №2 (18).
 • Кравчук Л. В. Соціалістична трансформація сільського господарства Тернопільщини (вересень 1939- червень 1941 рр.) // Наукові записки ТНПУ. Серія: історія, випуск 1, частина 1, 2017 р., с.102 – 108.
 • Кравчук Л. В. Колгоспне будівництво на Тернопільщині упродовж вересня 1939 – червня 1940 рр. Видання "Гілея". 2017. № 12. С.72-76.
 • Кравчук Л. В. Радянізаційні процеси в господарстві Тернопільської області (вересень 1939 – червень 1941 рр.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 2. Ч. 2. С. 28-33.
 • Kravchuk L. V. Prerequisites, objectives and forms of Soviet education in Ternopil region of Western Ukrainian September 1939 – june 1941 Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. Вип. 49. 280 с. С.60-63
 • Кравчук Л. В. Соціалістичне реформування невиробничої сфери тернопільщини в період 1939 – 1941 рр.: медицина. Видання "Гілея".- Київ.- №104. - 2016 р. - C.44-48.
 • Кравчук Л. В. Партійне керівництво сферою духовної культури на Тернопільщині вересень 1939-червень 1941. Видання "Гілея". Київ, №106 (3) 2016 р. с. 69-72.
 • Кравчук Л. В. Впровадження радянської ідеології в суспільне життя Тернопільщини вересень 1939-червень 1941. Видання "Гілея". Київ №107 (4) 2016 р. с. 71-75.
 • Кравчук Л. В. Матеріальне становище медицини як фактор впровадження радянського способу життя на окупованих землях Тернопільщини вересень 1939-червень 1941. Видання "Гілея". Київ №105 (2) 2016 р. с. 60-63.
 • Кравчук Л. В. Преса як засіб радянізації Тернопільщини в період радянської окупації (вересень 1939 – червень 1941) // Наукові записки ТНПУ Серія - історія, випуск 2, час. 3., 2016, с.70-72.
 • Кравчук Л. В. Преса як засіб радянізації Тернопільщини в період радянської окупації (вересень 1939 – червень 1941) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, випуск 46, 2016, с.161-164.
 • Кравчук Л. В. Функціонування медичних закладів Тернопільщини в процесі радянізації краю вересень 1939 - червень 1941 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, випуск 45, 2016 р., с.207-210.
 • Кравчук Л. В. Радянізація освіти Тернопільщини в 40 роках. Ідеологічні і методичні аспекти. Видання "Гілея". Київ. №99. - 2015 р. - C. 39-41.
 • Кравчук Л. В. Рядянізація системи освіти та її кадровий потенціал у новоствореній Тернопільській області в період 1939 - 1941 рр. Видання "Гілея". Київ. №102.- 2015 р. - C. 90-92.
 • Кравчук Л. В. Номенклатурні аспекти управління освітньо-виховним процесом» в період утвердження радянської влади у західній Україні, вересень 1939 червень 1941 рр. Видання "Гілея". Київ. №103. 2015 р. C. 32-35.
 • Кравчук Л. В. Матеріальне забезпечення закладів освіти Тернопільщини в ході радянізації краю 1939-1941 рр. Видання "Гілея". Київ. №96. 2015 р. C. 84-87.
 • Кравчук Л. В. Радянська система освіти та її кадровий потинціал в новоутвореній Тернопільській області в період 1939-1941 рр. Видання "Гілея". Київ, №96. 2015 р. с. 90-92, №102 (11).
 • Кравчук Л. В. Формування матеріально-технічної бази новостворених закладів освіти в ході радянізації Тернопільщини в період 1939-1941 рр. // Наукові записки ТНПУ. Серія: історія, випуск 1, част. 3., 2015 р., с.197-202
 • Кравчук Л. В. Перебудова медицини Тернопільщини в процесі радянізації краю краю (вересень 1939-1941 рр.) // Наукові записки ТНПУ: Серія- історія, випуск 2, част. 4., 2015 р., с. 31-35.
 • Кравчук Л. В. Русифікація системи освіти в період радянізації Тернопільщини в 1940-1941 роках. Україна - Європа - Світ. Збірник наукових праць ТНПУ. Серія: Історія, міжнародні відносини, випуск 16, 2015 р., с. 220 - 225.
 • Кравчук Л. В. Кооперативний рух в Західній Україні в 30-40 –х рр. ХХ ст. Вплив радянізації // Україна - Європа - Світ. Збірник наукових праць ТНПУ. Серія: Історія, міжнародні відносини, випуск 12, 2013 р., с. 287- 290.
 • Кравчук Л. В. Соціально-політичні аспекти становища освіти на Тернопільщині 1939-1941рр. // Медична Освіта, №14. 2014 р.
 • Кравчук Л. В. Урахування фізіологічних та психологічних особливостей людини у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців-медиків // Медична освіта. 1/2013. - С.48-50.
 • Кравчук Л. В. Ідеї Сковороди у здоров'язберігаючій філософії сучасного суспільства // Медична освіта. 1/2013. - С. 77-80.
 • Кравчук Л. В. Філософія Трипілля, як фактор формування гармонії та духовної якості людини // Медична освіта 3/2013.- С. 48-50.
 • Кравчук Л. В. Становище медицини на тернопільщині в період 1939-1941 рр. // Наукові записки. Серія: історія. Частина друга. Тернопіль, 2013. С. 77-80.