Наукові публікації викладача Т. Б. Кадобного

 • Кадобний Т. Б. Філософський аналіз основних ризиків інформаційного простору. Збірник наукових праць "Гілея". Київ, 2019. Вип. 146 (7). Ч. 2. С. 65 – 68.

 • Кадобний Т. Б. Філософія серця у творчості письменників волині. Збірник наукових праць "Гілея". Київ, 2019. Вип. 145 (№ 6). Ч. 2. С. 76-80

 • Кадобний Т. Б. Філософія політики радянських чиновників в сфері духовної культури на території Тернопільщини у 30-40 рр. ХХ ст. Збірник наукових праць "Virtus". 2018. №21, С. 244-247.

 • Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б, Кравчук Л.О. Філософія політики радянських чиновників в сфері духовної культури на території Тернопільщини у 30-40 рр. ХХ ст. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. С. 36-43.

 • Кадобний Т. Б. Філософія єдності мови та мислення, їх роль в процесі пізнання і навчання. Збірник наукових праць "Гілея". Київ, 2017. Вип. 117 (2). С. 129-131.

 • Кадобний Т. Б., Кравчук Л. О., Мельникова К. М. Передумови, завдання і форми радянізації освіти на Тернопільщині у вересні 1939 – червні 1941 року. Медична освіта. 2016. №3. С. 110-113.

 • Babinec L. S., Andrijuk L. V., Nadkevič A. L., Kadobný T. B. MOŽNOSTI HOMEOSINIATRIE V REHABILITACI OSOB, TRPÍCÍCH REFLEXNÍMI PROJEVY OSTEOCHONDRÓZY BEDERNÍ ČÁSTI PÁTEŘE. Журнал "Eniologie cloveka". 2015. С. 45 - 49.

 • Кадобний Т. Б., Кравчук Л. В., Боцюк І. З. Філософія формування і розвитку почуттів. Медична освіта. 2014. №1. С. 61-63.

 • Кадобний Т. Б., Боцюк І. З., Лабівка О. В. Духовність та здоров’я- зберігаючі основи давньоруських цілителів. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2014. №3. С.69-71.

 • Кадобний Т. Б. Некласичні емпіристські настанови як передумови зміни класичних науковості і становлення постнекласичної раціональності. Вісник Черкаського університету. Серія «Філософія». Черкаси, 2013. № 31 (284). С. 128-135.

 • Кадобный Т. Б. Эпистемологические идеи Дж. Локка в контексте трансформаций эмпиристской методологии. Альманах современной науки и образования. Тамбов, 2013. №.12 (79). С. 75-79.

 • Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б., Бондаренко С. В. Ідеї Сковороди у здоров’язберігаючій філософії сучасного суспільства. Медична освіта. 2013. № 1. С. 77 – 88.

 • Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Філософія Трипілля, як фактор формування гармонії та духовності людини. Медична освіта. 2013. № 3. С. 48 – 50.

 • Кадобний Т. Мовні фактори формування наукового знання у філософії Дж. Лока. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2012. Вип. 602-603. С. 167-171.

 • Кадобний Т. Релятивність наукового знання в суб’єктивному ідеалізмі Д. Г’юма. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2012. Вип. 621-622. С. 149-153.

 • Кадобний Т. Соціокультурна детермінація і свобода наукового пізнання. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2011. Вип. 541-542. С. 64-68.

 • Кадобний Т. Методологічні засади протиставлення матерії та свідомості у філософії Р. Декарта. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2009. Вип. 466-467. С. 120-123.