Наукові публікації викладача Т. Б. Кадобного

 • Кадобний Т.Б. Філософський аналіз основних ризиків інформаційного простору. Гілея. Науковий вісник. Випуск. 146 (7). Ч. 2. Філософські науки. 2019. С. 65 – 68

 • Кадобний Т.Б. Філософія серця у творчості письменників волині. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». Випуск 145 (№ 6). Ч. 2. Філософські науки. 2019. С. 76-80

 • Кадобний Т. Б. Філософія політики радянських чиновників в сфері духовної культури на території Тернопільщини у 30-40 рр. ХХ ст. Virtus: Scientific Journal. February # 21, 2018. P. 244-247.

 • Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б, Кравчук Л.О. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. С. 36-43.

 • Кадобний Т. Б., Філософія єдності мови та мислення, їх роль в процесі пізнання і навчання. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2017. Вип. 117 (2). С. 129-131.

 • Кадобний Т. Б., Кравчук Л. О., Мельникова К. М. Передумови, зав дання і форми радянізації освіти на Тернопільщині у вересні 1939 – червні 1941 року // Медична освіта.-2016.-С. 110-113.

 • Babinec L.S., Andrijuk L.V., Nadkevič A.L., Kadobný T.B. MOŽNOSTI HOMEOSINIATRIE V REHABILITACI OSOB, TRPÍCÍCH REFLEXNÍMI PROJEVY OSTEOCHONDRÓZY BEDERNÍ ČÁSTI PÁTEŘE // Журнал "Eniologie cloveka", 2015.- С.

 • Кадобний Т.Б.Кравчук Л.В.Боцюк І.З. Філософія формування і розвитку почуттів // Медична освіта.-2014.-С. 61-63.

 • Кадобний Т. Б. Боцюк І. З. Лабівка О. В. Духовні та здоров’я- зберігаючі основи давньоруських цілителів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.-2014-С.69-71.

 • Кадобний Т. Некласичні емпіристські настанови як передумови зміни класичних науковості і становлення постнекласичної раціональності // Вісник Черкаського університету. Серія «Філософія». № 31 (284). – Черкаси, 2013.-128-135.

 • Кадобный Т. Эпистемологические идеи Дж.Локка в контексте трансформаций эмпиристской методологии // Альманах современной науки и образования. - № 12 (79). – Тамбов, 2013.-75-79.

 • Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Ідеї Сковороди у здоров’язберігаючій філософії сучасного суспільства // Медична освіта. - 2013. - № 1. – С. 77 – 88.

 • Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Філософія Трипілля, як фактор формування гармонії та духовності людини // Медична освіта. - 2013. - № 3. – С. 48 – 50.

 • Кадобний Т. Б. Філософія здоров’язбереження // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження – 2013. – С. 20 – 22.

 • Кадобний Т. Мовні фактори формування наукового знання у філософії Дж.Лока // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 602-603. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 167-171.

 • Кадобний Т. Релятивність наукового знання в суб’єктивному ідеалізмі Д.Г’юма // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 621-622. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 149-153.

 • Кадобний Т. Соціокультурна детермінація і свобода наукового пізнання // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 541-542. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 64-68.

 • Кадобний Т. Методологічні засади протиставлення матерії та свідомості у філософії Р.Декарта. Науковий вісник Чернівецького університету // Збірник наукових праць. Випуск 466-467. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 120-123.