Наукові публікації викладача кафедри Т. Б. Кадобного

 • Mariana Sokol, Olha Tsaryk, Irina Drozdova, Leonid Kravchuk, Taras Kadobnyj, Yulia Bilous and Kotsyuba Roman. The Integrative Nature of Interculturalism in Galicia at The Beginning of the 20th Century. International Journal of Applied Exercise Physiology . 2021. Vol. 10. № 1. (Web Of Science).

 • Кадобний Т. Б., Надкевич А. Ю., Яворський А. А. Основні етапи розвитку фіолософії науки. "Гілея: науковий вісник". Філософські науки. 2021. Вип. 162 (№ 5). С. 21-26.

 • Калинюк Н. М., Кадобний Т. Б., Бучко А. Т. Право ембріона/плода на життя в контексті громадського здоров'я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2021. № 2. С. 74-78.

 • Кадобний Т. Б. Філософський аналіз основних ризиків інформаційного простору. Збірник наукових праць "Гілея". Київ, 2019. Вип. 146 (7). Ч. 2. С. 65-68.

 • Кадобний Т. Б. Філософія серця у творчості письменників волині. Збірник наукових праць "Гілея". Київ, 2019. Вип. 145 (№ 6). Ч. 2. С. 76-80.

 • Кадобний Т. Б. Філософія політики радянських чиновників в сфері духовної культури на території Тернопільщини у 30-40 рр. ХХ ст. Збірник наукових праць "Virtus". 2018. №21, С. 244-247.

 • Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б, Кравчук Л. О. Філософія політики радянських чиновників в сфері духовної культури на території Тернопільщини у 30-40 рр. ХХ ст. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. С. 36-43.

 • Кадобний Т. Б. Філософія єдності мови та мислення, їх роль в процесі пізнання і навчання. Збірник наукових праць "Гілея". Київ, 2017. Вип. 117 (2). С. 129-131.

 • Кадобний Т. Б., Кравчук Л. О., Мельникова К. М. Передумови, завдання і форми радянізації освіти на Тернопільщині у вересні 1939 – червні 1941 року. Медична освіта. 2016. №3. С. 110-113.

 • Babinec L. S., Andrijuk L. V., Nadkevič A. L., Kadobný T. B. MOŽNOSTI HOMEOSINIATRIE V REHABILITACI OSOB, TRPÍCÍCH REFLEXNÍMI PROJEVY OSTEOCHONDRÓZY BEDERNÍ ČÁSTI PÁTEŘE. Журнал "Eniologie cloveka". 2015. С. 45 - 49.

 • Кадобний Т. Б., Кравчук Л. В., Боцюк І. З. Філософія формування і розвитку почуттів. Медична освіта. 2014. №1. С. 61-63.

 • Кадобний Т. Б., Боцюк І. З., Лабівка О. В. Духовність та здоров’я- зберігаючі основи давньоруських цілителів. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2014. №3. С.69-71.

 • Кадобний Т. Б. Некласичні емпіристські настанови як передумови зміни класичних науковості і становлення постнекласичної раціональності. Вісник Черкаського університету. Серія «Філософія». Черкаси, 2013. № 31 (284). С. 128-135.

 • Кадобный Т. Б. Эпистемологические идеи Дж. Локка в контексте трансформаций эмпиристской методологии. Альманах современной науки и образования. Тамбов, 2013. №.12 (79). С. 75-79.

 • Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б., Бондаренко С. В. Ідеї Сковороди у здоров’язберігаючій філософії сучасного суспільства. Медична освіта. 2013. № 1. С. 77 – 88.

 • Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Філософія Трипілля, як фактор формування гармонії та духовності людини. Медична освіта. 2013. № 3. С. 48 – 50.

 • Кадобний Т. Мовні фактори формування наукового знання у філософії Дж. Лока. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2012. Вип. 602-603. С. 167-171.

 • Кадобний Т. Релятивність наукового знання в суб’єктивному ідеалізмі Д. Г’юма. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2012. Вип. 621-622. С. 149-153.

 • Кадобний Т. Соціокультурна детермінація і свобода наукового пізнання. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2011. Вип. 541-542. С. 64-68.

 • Кадобний Т. Методологічні засади протиставлення матерії та свідомості у філософії Р. Декарта. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2009. Вип. 466-467. С. 120-123.