Машталір Андрій Іванович

Освіта і трудова діяльність:

У 2008 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З 13 січня 2014 р. інспектор деканату факультету іноземних студентів ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

З 10 червня 2015 р. наказом ректора призначений на посаду начальника навчального відділу ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

З 15 листопада 2016 р. асистент кафедри філософії та суспільних наук ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» з погодинною оплатою.

З квітня 2018 року викладач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних наук Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського з погодинною оплатою.

Наукова діяльність:

З вересня 2008 р. по червень 2009 р. навчався в магістратурі Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка..

З 1.11. 2009 р. по 31.10. 2012 р. навчався в аспірантурі Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 07.00.01 «Історія України».

27 листопада 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.73.053.01 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. «Історія України» на тему: «Постать Т. Шевченка в контексті національного відродження у Наддніпрянській Україні (1917–1920 рр.)» (науковий керівник – старший науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України, д.і.н., проф. В.С. Лозовий).

Наукові інтереси:

Історія України: доба національно-демократичної революції 1917–1921 рр.; земська медицина на Правобережній Україні на початку ХХ ст.; археологія України: скіфський період, язичництво. Навчально-методичні аспекти навчання у медичних ВНЗ на сучасному етапі.

Публікації:

Є автором близько 40 наукових праць, в тому числі 2-х монографій.