Наукові публікації викладача О. Р. Кравчук

  • Кравчук О. Відлучення Арсена Річинського від Православної церкви як один з моментів боротьби із українським національно-церковним рухом на Волині / Олена Кравчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 2. Ч. 1. С. 84 - 92
  • Кравчук О.Р. Арсен Річинський: маловідомі сторінки біографії / О.Р. Кравчук // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. –Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. –Вип. 21. – С. 348-353
  • Кравчук О.Р. Діяльність Українського Церковного комітету на чолі з А. Річинським. / О.Р. Кравчук // Національна академія наук України за 100 років: здобутки, втрати, перспективи розвитку: ІХ Міжнародний конгрес україністів ( Київ 25 - 28 червня 2018 р.) // Наукові записки Міжнародної асоціації україністів / [голов. ред. Г. Скрипник]; МАУ, НАН України, ІМФЕ ім. М. Т.Рильського.– Київ, 2018.– Вип.8. - С. 112-118
  • Кравчук О. Арсен Річинський як організатор та провідник українського церковного з’їзду / О.Р. Кравчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія – Вип. 1. – Тернопіль, 2010. – С. 86-95.