Наукові публікації викладача О. Р. Кравчук

  • Кравчук О. Відлучення Арсена Річинського від Православної церкви як один з моментів боротьби із українським національно-церковним рухом на Волині. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2018. Вип. 2. Ч. 1. С. 84 - 92

  • Кравчук О. Р. Арсен Річинський: маловідомі сторінки біографії. Міжнародний збірник наукових праць: Україна–Європа–Світ. Серія: "Історія, міжнародні відносини". 2018. Вип. 21. С. 348-353

  • Кравчук О. Р. Діяльність Українського Церковного комітету на чолі з А. Річинським. Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. Національна академія наук України за 100 років: здобутки, втрати, перспективи розвитку: ІХ Міжнародний конгрес україністів. Київ, 2018. Вип. 8. 25 - 28 червня. С. 112-118

  • Кравчук О. Арсен Річинський як організатор та провідник українського церковного з’їзду. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2010. Вип. 1. С. 86-95.