Наукові публікації викладача Кравчук Олени Ростиславівни

1. Кравчук О. Арсен Річинський як організатор та провідник українського церковного з’їзду / О.Р. Кравчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія – Вип. 1. – Тернопіль, 2010. – С. 86-95.

2. Кравчук О. Відлучення Арсена Річинського від Православної церкви як один з моментів боротьби із українським національно-церковним рухом на Волині / Олена Кравчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 2. Ч. 1. С. 84 - 92

3. Кравчук О.Р. Арсен Річинський: маловідомі сторінки біографії / О.Р. Кравчук // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. –Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. –Вип. 21. – С. 348-353

4. Кравчук О. Культурно-просвітницька діяльність Арсена Річинського в період національно-визвольних змагань 1917-1921рр. / О.Р. Кравчук // Українська національна революція 1917–1921 рр.: історико-цивілізаційний танаціонально-патріотичний контексти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичноїконференції (м. Тернопіль, Україна, 30 січня 2018 року) / Редколегія: О. М. Петровський, Б. Б. Буяк, І. М. Вітенко, A. Janowski, В. С. Мисик, Ф. І. Полянський, І. Ф. Янюк // Науковий, методичний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2018. – Вип. 5. – С. 67-69

5. Кравчук О.Р. Діяльність Українського Церковного комітету на чолі з А. Річинським. / О.Р. Кравчук // Національна академія наук України за 100 років: здобутки, втрати, перспективи розвитку: ІХ Міжнародний конгрес україністів ( Київ 25 - 28 червня 2018 р.) // Наукові записки Міжнародної асоціації україністів / [голов. ред. Г. Скрипник]; МАУ, НАН України, ІМФЕ ім. М. Т.Рильського.– Київ, 2018.– Вип.8. - С. 112-118