Наукові публікації викладача кафедри О. Р. Кравчук

  • Kravchuk O. Arsen Richynsky «Hygiene course of health science»: the history of the publication and main ideas. Journal of Education, Health and Sport. 2021. № 1. P. 273–281.

  • Кравчук О. Формування Арсена Річинського як особистості, громадсько-політичного та культурно-просвітнього діяча (початок ХХ ст. – 1920-ті рр.). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І.Вернадського. Серія: Історичні науки. 2020. Т. 31 (70). № 4. C. 36–45.

  • Кравчук О. Співпраця Арсена Річинського з часописами Східної Галичини (1928–1933 рр.). Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 2020. № 4(28). C. 43–47.

  • Кравчук О. Участь Арсена Річинського в роботі «Просвіти» на Західній Волині (1924–1934 рр.). Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. 2020. Чис. 23. C. 13–18.

  • Кравчук О. Арсен Річинський «Проблєми української реліґійної свідомости»: історія і сучасність. Zaporizhzhia Historical Review. 2020. № 2(54). C. 87–93.

  • Кравчук О. Відлучення Арсена Річинського від Православної церкви як один з моментів боротьби із українським національно-церковним рухом на Волині. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2018. Вип. 2. Ч. 1. С. 84-92.

  • Кравчук О. Р. Арсен Річинський: маловідомі сторінки біографії. Міжнародний збірник наукових праць: Україна–Європа–Світ. Серія: "Історія, міжнародні відносини". 2018. Вип. 21. С. 348-353.

  • Кравчук О. Арсен Річинський як організатор та провідник українського церковного з’їзду. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". 2010. Вип. 1. С. 86-95.