КафедраВас вітає кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін!
Штат кафедри: 1 професор, 6 доцентів, 6 викладачів, 3 старших лаборанти 
                      Дисципліни, що викладаються на кафедрі:
 • «Історія України та української культури»
 • «Філософія»
 • "Сучасна цивілізація та культура"
 • "Медичне правознавство"
 • "Релігієзнавство"
 • "Політологія"
 • "Фармацевтичне правознавство"
 • "Педагогіка вищої школи"
 • "Основи педагогіки та мистецтво спілкування"

  На кафедрі навчаються студенти:
 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

        за спеціальностями:
 • "медицина" (І курс, ІІ курс); 
 • "фізична терапія, ерготерапія" (I курс);
 • "біологія" (ІII курс);
 • "стоматологія" (І курс, ІІ курс);
 • "фармація" (І, II, V курс);
 • "сестринська справа" (І, II курс)
за формою навчання:
 • очна;
 • заочна; 
 • дистанційна.