Вас вітає кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін!

Колектив кафедри (зліва на право): доц. О. М. Христенко, доц. О. І. Пилипишин, викл. О. Р. Кравчук, доц. С. В. Бондаренко, доц. Т. Б. Кадобний, проф. Л. В. Кравчук, проф. І. М. Мельничук, доц. Н. В. Гуменна

Штат кафедри: 3 професори, 6 доцентів, 3 викладачі, 2 старших лаборанти

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Філософія";

 • "Філософія та основи академічної доброчесності";

 • "Історія України та української культури";

 • "Судова медицина. Медичне право України";

 • "Медичне право";

 • "Конфліктологія";

 • "Педагогіка вищої школи";

 • "Педагогіка та психологія вищої школи з основами риторики";

 • "Правові аспекти професійної діяльності";

 • "Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин";

 • "Правові аспекти в стоматології";

 • "Правознавство";

 • "Правове регулювання окремих видів медичної практики";

 • "Правове забезпечення громадянського здоров'я";

 • "Політика, етика, лідерство в громадському здоров'ї";

 • "Юридична відповідальність медичних працівників";

 • "Судова практика та її значення у сфері охорони здоров'я";

 • "Процедури та механізми захисту прав суб'єктів медичних правовідносин";

 • "Основи соціологічних досліджень";

 • "Соціологія";

 • "Соціологочні аспекти громадянського суспільства";

 • "Політологія";

 • "Громадянська культура і толерантність";

 • "Логіка та критичне мислення";

 • "Спеціальна корекційна педагогіка";

 • "Корекційна педагогіка";

 • "Методологія та організація наукових досліджень";

 • "Філософія науки";

 • "Філософія наукової діяльності";

 • "Філософія збереження здоров'я";

 • "Філософські аспекти в медсестринстві";

 • "Сучасна цивілізація та культура";

 • "Релігієзнавство";

 • "Демократія: від теорії до практики".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • фармацевтичного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

 • 221 "Стоматологія" (І, III курси);

 • 222 "Медицина" (І, II, IV, VI курси);

 • 223 "Медсестринство" (І, II, ІІІ курси);

 • 226 "Фармація, промислова фармація" (І курс);

 • 227 "Фізична терапія, ерготерапія" (I, ІІ курси);

 • 229 "Громадське здоров'я" (І, II курси).

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.