Дисертації

ДИСЕРТАЦІЇ, ВИКОНАНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ПРОФ. І.М.МЕЛЬНИЧУК:

Кандидатські дисертації:

1. Чорній В. Я. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи (30.09.2011 р.).

2. Служинська Л. Б. Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації (7.12.2012 р.).

3. Шукатка О. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів на засадах аксіології (24.04.2013 р.).

4. Савіцька В. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу (29.04.2015 р.).

5. Боднарук І. І. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на основі реалізації акмеологічного підходу (28.05.2015 р.).

6. Назарук В. Л. Формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій (8.07.2015 р.).

7. Новакова Л.В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції (4.03.2016 р.).