Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Основні напрями наукових пошуків зосереджені на дослідженні інноваційно-технологічних процесів у вищій школі; використанні інтерактивних технологій, навчальних тренінгів і дидактичних ігор у підготовці майбутніх фахівців соціономічних професій; формуванні професійної компетентності та ідентичності студентів у вищій школі; педагогічних аспектах професійної підготовки майбутніх лікарів і фахівців сестринської справи. Багато публікацій присвячено проблемам філософії здоров’я та формування культури здоров’я.

На кафедрі педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін розроблена наукова тема: «Теоретичні і методологічні засади формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки».

На основі результатів дослідження розроблено структурно-функціональну модель формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах на засадах аксіологічного підходу, в якій представлено цілі, педагогічні умови, критерії, компоненти, рівні сформованості здоров’язберігаючої компетентності. Ця модель може служити методологічною основою при розробці методичних вказівок для викладачів, які впроваджуватимуть здоров’язберігаючий компонент у свою навчально-виховну роботу.

На підставі проведеного дослідження розширено поняття «духовне здоров’я», що включає біоетичну, соціально-моральну компетентність особистості, а власне: розуміння нею негативного змісту та відповідне ставлення до аборту, евтаназії, одностатевих шлюбів, проституції, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, агресії, гніву та інших явищ і проявів людської діяльності чи поведінки, котрі завдають шкоду духовному та

Підсумком багаторічної наукової роботи кафедри стала Всеукраїнська науково-дослідна конференція, яка відбулася 24 - 25 вересня 2015 р. на базі кафедри філософії та суспільних дисциплін.

Євроінтеграційні процеси у вищій школі супроводжуються активним обміном педагогічного досвіду науковців, які працюють на теренах університетської освіти. Найбільш поширеним шляхом ознайомлення викладачів вітчизняних вищих навчальних закладів з інноваційними підходами у професійній підготовці майбутніх фахівців за кордоном є стажування у провідних ВНЗ Європи та світу.

У період 18-28 квітня 2017 року проходило науково-педагогічне стажування в Міжнародному університеті Шиллера (кампус в Парижі) (http://paris.schiller.edu/) на тему: «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання: досвід Міжнародного університету Шиллера».

Учасником стажування була завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін нашого університету, доктор педагогічних наук, професор Мельничук Ірина Миколаївна, що підтверджено отриманим сертифікатом:

Програма стажування складалась із чотирьох модулів:

Модуль 1. Організація навчання, програми та напрями підготовки студентів в Міжнародному університеті Шиллера.

Модуль 2. Інноваційні методи навчання: інтеграція передових технологій, наукових досягнень та практичного досвіду.

Модуль 3. Інтернаціоналізація навчального процесу та підготовка фахівців світового рівня: унікальний досвід Міжнародного університету Шиллера.

Професор Ірина Миколаївна Мельничук

Чи можна цікаво і фахово вивчати проблематику здоров’язбереження на заняттях з філософії, культурології, історії, політології, педагогіки, соціології? Виявляється, що так. І робити це просто необхідно.

Учасники всеукраїнської конференції на базі кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Таку ідею 24-25 вересня цього року репрезентували учасники регіональної науково-практичної конференції «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження», яка стала логічним підсумком науково-дослідної роботи кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

Проректор з наукової роботи Кліщ І. М. вітає учасників конференції

Проректор з науково-педагогічної роботи, професор Іван Кліщ у своєму вітальному слові підкреслив практичне значення виховання культури здоров’я майбутніх медичних працівників, яке розпочинається з творення відповідної системи цінностей та світогляду в цілому. Ось тут поле праці філософів, педагогів, істориків…

Доцент кафедри фізики Дідух В. Д.

Про етимологічну спорідненість філософії та фізики, а також важливість патріотичного й морального виховання, яке слугує фундаментом здоров’я нації, розповів директор навчально-наукового інституту аналізу та моделювання патологічних процесів, доцент кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання Валерій Дідух.

Виступ завуча кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін доцента Пилипишина О. І.

Зі свого боку виконуючий обов’язки завідувача кафедри філософії та суспільних дисциплін, завуч, доцент Олег Пилипишинакцентував увагу на актуальності проблеми здоров’язбереження в сучасних умовах технічного прогресу, яку повинні спільно вирішувати науковці гуманітарного, природничо-технічного, медичного профілю.

Викладач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін доцент Христенко О. М.

Творчі завдання, котрі можна використовувати в навчально-виховному процесі з метою збереження репродуктивного здоров’я молоді (наприклад, підготовка тексту і дизайну соціальної реклами щодо запобігання абортам, 10-ти найактуальніших питань до гінеколога, психолога і священика з приводу дотримання дошлюбної чистоти і подружньої вірності як запоруки репродуктивного здоров’я сім’ї) представила у своїй доповіді доцент кафедри Ольга Христенко.

викладач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін доцент Бондаренко С. В.

Необхідність об’єднання організаційно-педагогічних можливостей сім’ї, школи та вузу на шляху виховання культури здоров’я молоді, а також цінність історичного досвіду в цьому процесі переконливо доводив доцент кафедри Сергій Бондаренко.

доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін доцент Кравчук Л. В.

Власне, про культурні традиції здоров’язбереження, їх могутній виховний потенціал розповів доцент кафедри Леонід Кравчук. У своєму виступі він наголосив, що черпаючи мудрість з національних джерел, зуміємо виховати духовно і фізично здорових громадян.

Підведення підсумків пленарного засідання конференції

Про особливості арт-терапії у філософському контексті розповів викладач кафедри Тарас Кадобний. Доповідач представив низку цікавих вправ і творчих завдань, які варто застосовувати з метою розвитку духовних та фізичних сил дітей з особливими освітніми потребами.

Інші цікаві наукові розвідки можна знайти у збірнику матеріалів конференції, до якого також увійшли дослідження учених з Полтави, Запоріжжя, Львова, Дніпропетровська, Хмельницького, Рівного.

За результатами роботи конференції прийнято резолюцію, в якій, зокрема, йдеться про доцільність об’єднання зусиль науковців, педагогів щодо оптимізації освітньої системи здоров’язбереження в плані формування системних цілісних знань, вироблення умінь та навичок, підвищення рівня здоров’язберігаючої свідомості сучасної молоді під час занять із суспільно-гуманітарних, природничих дисциплін, а також в контексті виховної роботи кураторів.

Завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор Мельничук Ірина Миколаївна приймала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти», яка відбулася з 20.11.2016 по 27.11.2016 у м. Прага, Чеська республіка.

Професор Мельничук Ірина Миколаївна

23-24 листопада 2017 року в стінах Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації» за участю науковців з різних куточків України та зарубіжжя, яку організувала кафедра іноземних мов. На конференції, присвяченій 60-річчю ТДМУ, розглядалися питання вищої освіти у порівняльно-історичній ретроспективі.

Виступ проректора з наукової роботи професора Кліща І. М. перед президією та учаснками конференції.

На конференції обговорювались педагогічні, філософські та психолінгвістичні проблеми змісту та організації навчального процесу. Пріоритетним було питання виховання особистості майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки. Провідні педагоги ділились досвідом використання інформаційних та інноваційних технологій у методиці викладання іноземних мов для професійного спілкування та мовної підготовки іноземних громадян у вітчизняних вищих навчальних закладах. У багатьох доповідях прозвучали питання про міжкультурну комунікацію в умовах глобалізації та формування культури лікаря; дистанційне навчання в системі медичної освіти.

Виступ завідувача кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін професора Мельничук І. М.

Завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТДМУ, д-р пед.н., проф. Ірина Миколаївна Мельничук звернула увагу присутніх на інтегративний характер інтерактивного навчання, яке об’єднує елементи багатьох інновацій, спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної, самостійної, комунікативної діяльності студентів на основі посиленої міжособистісної взаємодії, характеризує його як інноваційний процес і визначає основний напрям педагогічних трансформацій: зміни технологій щодо організації самоосвіти студента.