Основні напрями наукових пошуків кафедри зосереджені на дослідженні інноваційно-технологічних процесів у вищій школі; використанні інтерактивних технологій, навчальних тренінгів і дидактичних ігор у підготовці майбутніх фахівців соціономічних професій; формуванні професійної компетентності та ідентичності студентів у вищій школі; педагогічних аспектах професійної підготовки майбутніх лікарів і фахівців сестринської справи. Багато публікацій присвячено проблемам філософії здоров’я та формування культури здоров’я.

З 2012 року викладачі кафедри опублікували близько 200 наукових праць, більшу частину з яких становлять фахові статті. Також опубліковано понад 20 статей у журналах, індексованих Web of Science та Scopus. 

Сьогодні науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін працюють над науково-дослідною роботою на тему: "Спрямованість освітнього процесу на досягнення інтегральних результатів в умовах змішаного навчання під час підготовки майбутніх фахівців медичної галузі". 

05 квітня 2024 року у Тернопільському національному медичному університету кафедрою педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Спрямованість освітнього процесу на досягнення інтегральних результатів в умовах змішаного навчання під час підготовки майбутніх фахівців медичної галузі». У конференції взяли участь близько 100 науковців з різних міст України, зокрема, Києва, Львова, Хмельницького, Вінниці, Дніпра, Тернополя, Дрогобича та ін. 

Сертифікати учасників та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфернції  «Спрямованість освітнього процесу на досягнення інтегральних результатів в умовах змішаного навчання під час підготовки майбутніх фахівців медичної галузі» (2024 рік)

Основним завданням проведеного заходу було спрямувати зусилля науково-педагогічних працівників медичних закладів вищої освіти для створення і оптимізації системи вищої медичної освіти в плані досягнення інтегральних результатів в умовах змішаного навчання. 

З вітальним словом до учасників конференції виступив директор Інституту моделювання та аналізу патологічних процесів Віктор Лотоцький (05.04.2024 р.)

У доповідях науковців було зроблено акцент на необхідності забезпечення активної участі науково-педагогічних працівників медичних закладів вищої освіти у механізмі впровадження концепції змішаного навчання в освітній процес, що полягає у створенні комфортного освітнього інформаційного середовища та організації комунікаційної системи, яка надаватиме всю необхідну освітню інформацію. 

                Учасники конференції слухають доповідь  проф. Віталія Кульчицького (05.04.2024 р.)

Мали місце розгляд проблемних питань щодо реалізації концептуальних засад міждисциплінарної інтеграції під час професійної підготовки фахівців медичної галузі. 

Розглянуто доцільність позиціонування інформаційного середовища сучасного закладу вищої освіти як поєднання традиційних та інноваційних форм навчання, постійного вдосконалення методів навчання та професійних навичок, а також постійного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та електронних ресурсів і платформ.

   Доповідь проф. Леоніда Кравчука (05.04.2024 р.)

Протягом 2019–2021 навчальних років викладачі кафедри працювали над науковою темою: «Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції» під керівництвом завідувача кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін професора Мельничук Ірини Миколаївни.

12 березня 2021 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського відбулася регіональна науково-практична конференція «Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції». Захід організовано кафедрою педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ. Зважаючи на епідемічну ситуацію в Україні та світі, зумовлену пандемією коронавірусу, конференція проходила в онлайн-режимі через сервіс ZOOM. 

Викладачі кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, організатори конференції (зліва на право): завуч кафедри, доц. О. І. Пилипишин,  доц. Н. М. Калинюк, доц. В. Й. Кульчицький,  викл. Ю. М. Починок (2021 рік)

З вітальним словом звернувся до учасників наукового зібрання завуч кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ доцент Олег Пилипишин. Він передав слова вітання від імені ректорату й адміністрації університету, а також побажав успіхів та плідної роботи учасникам наукового форуму. Виступ доцента, завуча кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ Олега Пилипишина «Порушення зору майбутніх фахівців медичної галузі в умовах дистанційного навчання» був присвячений проблемі розвитку короткозорості серед студентів, через збільшення обсягу інформаційного навантаження, який вони отримують дистанційно (з використанням комп’ютерних технологій). Дуже важливо у цей час проводити заходи профілактики міопії серед студентів (санітарно-просвітницьку бесіду зі студентами та їх батьками, консультацію офтальмолога, гімнастичні вправи для очей, вітамінотерапію тощо). Але дбайливо до свого стану здоров‵я повинні ставитись самі студенти, бо вони, як майбутні медичні працівники, повинні добре розуміти, що зір – це 90 % інформації від зовнішнього світу. 

Віталій Кульчицький, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ у своїй доповіді «Нова сучасна концепція професійно-орієнтованої освіти» зазначив, що сучасна концепція вищих професійних закладів повинна бути створена з урахуванням історичних уроків розвитку вітчизняної системи і закордонного досвіду професійної підготовки фахівців, на основі результатів творчих пошуків педагогічних колективів і окремих вчених України. 

Доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ Наталя Калинюк, під час виступу на тему «Окремі аспекти медико-правової міждисциплінарної інтеграції», закцентувала увагу на тому, що в сучасних умовах реформування сфери охорони здоров’я постає необхідність формування професійної ідентичності майбутнього фахівця на засадах міждисциплінарної інтеграції.  Наталя Миколаївна зазначила, що найбільша проблема виникає у поєднанні знань, вмінь та навичок як у сфері медицини, так і у юриспруденції. Формування лікаря сучасного типу, що володіє критичним мисленням з високою правовою культурою, є основною метою при викладанні дисципліни «Медичне право України». 

Завуч кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін доц. Олег Пилипишин (2021 рік)

Д-р пед. наук, доц. Віталій Кульчицький  (2021 рік)

Доц. Наталя Калинюк (2021 рік)

Доповідь «Формування правової компетентності майбутніх фахівців медичної галузі за допомогою міждисциплінарної інтеграції» представила доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ Надія Гуменна. Надія Володимирівна ознайомила учасників конференції з Законом України «Про вищу освіту», відповідно до якого одним із основних завдань закладу вищої освіти є формування особистості шляхом, зокрема, правового виховання. На сьогодні правова освіта є обов’язковою важливою складовою частиною загальної підготовки медика. Так, у випуску № 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого Наказом МОЗ України від 29 березня 2002 р. № 117, визначено, що лікар повинен знати «…основи чинного законодавства про охорону здоров’я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; основи права в медицині; права, обов’язки та відповідальність лікаря…». Отже, завдання формування правової компетентності медичних працівників перебуває на рівні держави та є актуальним професійно значимим завданням. 

Науковий інтерес викликав виступ Михайла Сопіги, доцента кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ «Вплив міждисциплінарної інтеграції на якість освіти». Михайло Олександрович наголосив, що однією з ключових проблем професійної освіти є забезпечення оптимальних психологічних умов для їх особистісного включення в процес засвоєння знань, де можна виділити внутрішні і зовнішні чинники впливу на якість і ефективність освіти. Більшість людей ефективно навчається, поєднуючи різні способи отримання інформації. Хтось добре сприймає інформацію на слух, їх в психології називають аудіалами, іншому важливо – побачити, про них говорять це – «візуали», комусь зручно застосувати в діяльності, вони – практики. Крім того, слухачі мають різні здібності і життєвий досвід, різну мотивацію до навчання. 

Під час конференції ознайомила з своєю доповіддю «Особливості професійної підготовки майбутніх лікарів на засадах аксіологічного та міждисциплінарного підходів» Ольга Христенко, доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ. Ольга Мирославівна зосередила увагу слухачів на тому, що у межах викладання педагогічних дисциплін варто доповнювати зміст навчальних програм темами щодо цінностей інклюзивної освіти, серед яких: рівність, права, участь, спільнота, повага до багатоманітності, ненасильство, довіра, співчуття, чесність, мужність, любов; філософських – про цінність людини з особливими потребами; історичних – щодо соціальної політики держав у частині забезпечення прав осіб з особливими потребами. 

Доц. Н. В. Гуменна (2021 рік)

Доц. М. О. Сопіга (2021 рік)

Доц. О. М. Христенко та доц. Н. В. Гуменна (2021 рік)

Сертифікати учасників конференції та матеріали регіональної науково-практичної конфернції "Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції"  (2021 рік)

У період з 23 червня по 15 липня 2020 року доцент кафедри Гуменна Н. В. проходила міжнародне онлайн стажування на базі університету Collegium Civitas, який знаходиться у Варшаві (Республіка Польща), за темою: "Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи викладання у закладах вищої освіти Польщі" в обсязі 4 кредити (120 годин).

Сертифікат про пройдене стажування, отриманий доцентом кафедри Н. В. Гуменною (2020 рік)

23 червня 2020 року відбулось засідання міжкафедрального науково-педагогічного семінару Тернопільського національного медичного університету імені  І. Я. Горбачевського МОЗ України, на порядку денному якого був попередній захист кандидатської дисертації Пікон Катерини Сергіївни на тему: «Професійна підготовка майбутніх фахівців сестринської справи в умовах ступеневої освіти в університетах США» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Мельничук Ірина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Проф. І. М. Мельничук, доц. В. Й. Кульчицький та заступник директора ННІ медсестринства з дистанційного навчання Л. П. Мазур (2020 рік)

Крім членів кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін на засіданні міжкафедрального науково-педагогічного семінару були присутні в онлайн режимі науково-педагогічні працівники Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, а саме: члени кафедри іноземних мов, зокрема, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов  Н. О. Федчишин, доктор педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Т. І. Горпініч (Хвалибога), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Я. М. Нахаєва, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов І. Р. Гуменна та доктор педагогічних наук, доцент, директор ННІ медсестринства С. О. Ястремська. Також на засіданні були присутні Л. В. Зданевич – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Р. М. Горбатюк – доктор педагогічних наук, професор кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, О. М. Мозолєв – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики фізичної культури і валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, І. М. Дарманська – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,  Л. З. Ребуха – доктор педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету.

Проведення дистанційно попереднього захисту кандидатської дисертації  Пікон Катерини Сергіївни на тему: "Професійна підготовка майбутніх фахівців сестринської справи в умовах ступеневої освіти в університетах США" (2020 рік) 

В березні 2020 року доц. Калинюк Н. М. в режимі он-лайн пройшла курси англійською мовою спеціалізованого навчання за програмою HELP від Ради Європи "Основні принципи прав людини у сфері біомедицини" та отримала сертифікат за проведене навчання.

Сертифікат, виданий доц. Н. М. Калинюк за проходження курсів спеціалізованого навчання за програмою HELP від Ради Європи "Основні принципи прав людини у сфері біомедицини" (2020 рік)

З 11 до 29 листопада 2019 року на базі Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського проводилися курси із педагогічної майстерності під керівництвом завідувача кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, професора І. М. Мельничук, завідувача кафедри іноземних мов, професора Федчишин Н. О. та завідувача кафедри української мови, професора Вихруща А. В. Слухачами курсів були провідні науковці Тернопільщини та викладачі інших вузів міста Тернополя та сусідніх областей. Для покращення проведення курсів та вдосконалення програми підвищення кваліфікації викладачів ТНМУ імені І. Я. Горбачевського було проведено анкетування учасників куди були включені питання про особливості безконфліктної комунікації, залучення інтерактивних технологій, чи були корисними проведені заняття, а також рекомендації учасників курсів.

В грудні 2019 року завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін професор Мельничук Ірина Миколаївна з доктором педагогічних наук, директоркою Центру післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Світланою Миколаївною Калаур проводили майстер-клас з педагогічної майстерності серед викладачів юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету.

Проф. І. М. Мельничук з учасниками тренінгу з педагогічної майстерності (2019 рік)

Проф. І. М. Мельничук проводить майстер-клас з педагогічної майстерності (2019  рік)

Сертифікат учасника інноваційного проекту Тренінг-інтенсив розвитку для викладачів ЗВО "ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ: ЕПІЗОД II" в якості тренера (2019 рік)

10 жовтня 2019 року на базі юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету відбувся юридичний форум "Медична реформа: правові реалії". У форумі взяли участь доценти кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Калинюк Н. М. та  Гуменна Н. В., які були одними із головних спікерів цього заходу. Учасниками форуму були також студенти нашого університету. 

Учасники форуму, доценти кафедри Н. М. Калинюк та Н. В. Гуменна (2019 рік)

Учасники форуму (зправа на ліво): доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ Н. М. Калинюк, викладач кафедри цивільного права та процесу ТНЕУ  У. П. Коруц, доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ Н. В. Гуменна, викладач кафедри цивільного права та процесу ТНЕУ Н. В. Майка та юристи  Ю. А. Савелова, Н. Є. Бачинська (2019 рік)

У період з 25 березня по 5 квітня 2019 року в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) доцент кафедри Гуменна Н. В. пройшла науково-педагогічне стажування на тему: "Юридична освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС" за фахом "Юридичні науки" в обсязі 5 кредитів (180 годин). 

Сертифікат про пройдене стажування, отриманий доцентом кафедри Н. В. Гуменною (2019 рік)

Доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Калинюк Н. М. пройшла міжнародне стажування за програмою Interintelligent (Словенія, Любляна, 14 листопада – 14 грудня 2018 р.) у кількості 150 годин, що підтверджено відповідним Сертифікатом. 

Сертифікат  про пройдене стажування  доцентом кафедри Н. М. Калинюк (2018 рік)

Викладачами кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, а саме доц. Гуменною Н. В., доц. Калинюк Н. М., доц. Сопігою М. О. у 2018/2019 навчальному році було пройдено курси підвищення кваліфікації щодо підвищення педагогічної майстерності. 

Посвідчення про проходження курсів з підвищення кваліфікації отриманий  доц. Н. М. Калинюк (2018 рік)

Упродовж 2016-2018 років колектив кафедри виконував НДР на тему "Компетентністний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі" (№ держреєстрації 0116U004031).

11 грудня 2018 року на кафедрі відбулася регіональна науково-практична конференція «Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі». 

Завідувач кафедри, професор Ірина Мельничук наголосила на важливості компетентнісного підходу в контексті викладання гуманітарних та суспільних дисциплін, які сприяють формуванню світогляду студентів як громадян та майбутніх медиків. 

 Проф. І. М. Мельничук (2018 рік)

Доц. О. І. Пилипишин (2018 рік)

Про формування професійної компетентності засобами дистанційного навчання розповів доцент Олег Пилипишин. 

Доценти Надія Гуменна та Наталя Калинюк виступили з доповідями про особливості формування правової компетентності студентів, зокрема інформували про медичну реформу в Україні та законодавчі зміни щодо запобігання домашньому насильству. 

Доц. Н. М. Калинюк (2018 рік)

Доц. Н. В. Гуменна (2018 рік)

Доцент Сергій Бондаренко охарактеризував інноваційні методи викладання дисципліни «Історія України та української культури», що сприяють формуванню історичної компетентності студентів. 

Доц. С. В. Бондаренко (2018 рік)

Доц. О. М. Христенко (2018 рік)

Доцент Ольга Христенко проілюструвала застосування компетентнісного підходу шляхом підготовки соціальних проектів у межах дисципліни «Демократія: від теорії до практики» на прикладі студентських творчих робіт «Стоп насильству над дітьми», «Запобігання підлітковому алкоголізму», «Віра в майбутнє дітей-сиріт», підготовлених українськими студентами, а також «Prevention child abuse», «Hygiene committee», «Future leaders organization», підготовлених іноземними студентами. Основні проблеми застосування компетентнісного підходу в медичних закладах вищої освіти репрезентував доцент Михайло Сопіга. 

Доц. М. О. Сопіга (2018 рік)

Викл. Ю. М. Починок (2018 рік)

Специфіку психологічного підходу в гуманітарній компетентності майбутніх лікарів охарактеризувала в своїй доповіді викладач Юлія Починок.

Загалом, результати досліджень з проблематики компетентнісного підходу в медичній освіті представлені у збірці тез конференції, до якої також ввійшли розвідки науковців із Києва, Кам’янця-Подільського, Херсона, Одеси, Рівного, Харкова, Івано-Франківська, Львова, Черкас, Вінниці, Кривого Рогу, Ужгорода, Запоріжжя і Тернополя. 

Учасники регіональної науково-практичної конференції «Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі» (2018 рік)

23-24 листопада 2017 року в актовій залі Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації» за участю науковців з різних куточків України та зарубіжжя, яку організувала кафедра іноземних мов. На конференції, присвяченій 60-річчю ТДМУ, розглядалися питання вищої освіти у порівняльно-історичній ретроспективі.

На конференції обговорювались педагогічні, філософські та психолінгвістичні проблеми змісту та організації навчального процесу. Пріоритетним було питання виховання особистості майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки. Провідні педагоги ділились досвідом використання інформаційних та інноваційних технологій у методиці викладання іноземних мов для професійного спілкування та мовної підготовки іноземних громадян у вітчизняних вищих навчальних закладах. У багатьох доповідях прозвучали питання про міжкультурну комунікацію в умовах глобалізації та формування культури лікаря; дистанційне навчання в системі медичної освіти.

Завідувач кафедри проф. Ірина Миколаївна Мельничук звернула увагу присутніх на інтегративний характер інтерактивного навчання, яке об’єднує елементи багатьох інновацій, спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної, самостійної, комунікативної діяльності студентів на основі посиленої міжособистісної взаємодії, характеризує його як інноваційний процес і визначає основний напрям педагогічних трансформацій: зміни технологій щодо організації самоосвіти студента.

Завідувач кафедри професор І. М. Мельничук у президії та учасники конференції (23-24 листопада 2017 року)

Євроінтеграційні процеси у вищій школі супроводжуються активним обміном педагогічного досвіду науковців, які працюють на теренах університетської освіти. Найбільш поширеним шляхом ознайомлення викладачів вітчизняних вищих навчальних закладів з інноваційними підходами у професійній підготовці майбутніх фахівців за кордоном є стажування у провідних ВНЗ Європи та світу.

У період 18-28 квітня 2017 року проходило науково-педагогічне стажування в Міжнародному університеті Шиллера (кампус в Парижі) (http://paris.schiller.edu/) на тему: «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання: досвід Міжнародного університету Шиллера».

Учасником стажування була завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін нашого університету, доктор педагогічних наук, професор Мельничук Ірина Миколаївна, що підтверджено отриманим сертифікатом:

Проф. І. М. Мельничук (2017 рік)

Програма стажування складалась із трьох модулів:                                                                                                                                                   Модуль 1. Організація навчання, програми та напрями підготовки студентів в Міжнародному університеті Шиллера.     Модуль 2. Інноваційні методи навчання: інтеграція передових технологій, наукових досягнень та практичного досвіду.                                                                                                                                                                                                                                                                         Модуль 3. Інтернаціоналізація навчального процесу та підготовка фахівців світового рівня: унікальний досвід Міжнародного університету Шиллера. 

Сертифікат стажування, отриманий професором І. М. Мельничук (2017 рік)

Чи можна цікаво і фахово вивчати проблематику здоров’язбереження на заняттях з філософії, культурології, історії, політології, педагогіки, соціології? Виявляється, що так. І робити це просто необхідно.

Таку ідею 24-25 вересня 2016 року репрезентували учасники регіональної науково-практичної конференції «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження», яка стала логічним підсумком науково-дослідної роботи кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Проректор з наукової роботи І. М. Кліщ вітає учасників конференції (2016 рік)

Проректор з науково-педагогічної роботи, професор Іван Кліщ у своєму вітальному слові підкреслив практичне значення виховання культури здоров’я майбутніх медичних працівників, яке розпочинається з творення відповідної системи цінностей та світогляду в цілому. Ось тут поле праці філософів, педагогів, істориків.

Про етимологічну спорідненість філософії та фізики, а також важливість патріотичного й морального виховання, яке слугує фундаментом здоров’я нації, розповів директор навчально-наукового інституту аналізу та моделювання патологічних процесів, доцент кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання Валерій Дідух. Доцент Олег Пилипишин акцентував увагу на актуальності проблеми здоров’язбереження в сучасних умовах технічного прогресу, яку повинні спільно вирішувати науковці гуманітарного, природничо-технічного, медичного профілю. Творчі завдання, котрі можна використовувати в навчально-виховному процесі з метою збереження репродуктивного здоров’я молоді (наприклад, підготовка тексту і дизайну соціальної реклами щодо запобігання абортам, 10-ти найактуальніших питань до гінеколога, психолога і священика з приводу дотримання дошлюбної чистоти і подружньої вірності як запоруки репродуктивного здоров’я сім’ї) представила у своїй доповіді доц. кафедри Ольга Христенко.

Доцент кафедри фізики В. Д. Дідух (2016 рік)

Виступ завуча кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін доцента  О. І. Пилипишина (2016 рік)

Викладач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін доц. О. М. Христенко (2016 рік)

Про культурні традиції здоров’язбереження, їх могутній виховний потенціал розповів викладач кафедри Леонід Кравчук. У своєму виступі він наголосив, що черпаючи мудрість з національних джерел, зуміємо виховати духовно і фізично здорових громадян.

Доцент кафедри Л. В. Кравчук (2016 рік)

Підведення підсумків пленарного засідання конференції (2016 рік)

Необхідність об’єднання організаційно-педагогічних можливостей сім’ї, школи та вузу на шляху виховання культури здоров’я молоді, а також цінність історичного досвіду в цьому процесі переконливо доводив доцент кафедри Сергій Бондаренко.

Викладач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін доц. С. В. Бондаренко (2016 рік)

Учасники всеукраїнської конференції на базі кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін  (2016 рік)

Збірник тез конференції: «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження» (2016 рік)

Упродовж 2013 - 2015 років на кафедрі педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін виконувалася наукова тема: «Теоретичні і методологічні засади формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки» (№ держреєстрації 013U001238).

На основі результатів дослідження розроблено структурно-функціональну модель формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах на засадах аксіологічного підходу, в якій представлено цілі, педагогічні умови, критерії, компоненти, рівні сформованості здоров’язберігаючої компетентності. Ця модель може служити методологічною основою при розробці методичних вказівок для викладачів, які впроваджуватимуть здоров’язберігаючий компонент у свою навчально-виховну роботу.

Підсумком багаторічної наукової роботи кафедри стала Всеукраїнська науково-дослідна конференція, яка відбулася 24 - 25 вересня 2015 р. на базі кафедри філософії та суспільних дисциплін.