Основні напрями наукових пошуків кафедри зосереджені на дослідженні інноваційно-технологічних процесів у вищій школі; використанні інтерактивних технологій, навчальних тренінгів і дидактичних ігор у підготовці майбутніх фахівців соціономічних професій; формуванні професійної компетентності та ідентичності студентів у вищій школі; педагогічних аспектах професійної підготовки майбутніх лікарів і фахівців сестринської справи. Багато публікацій присвячено проблемам філософії здоров’я та формування культури здоров’я.

З 2012 року викладачі кафедри опублікували близько 200 наукових праць, більшу частину з яких становлять вахові статті. Також опубліковано 3 статті у журналах, індексованих Web of Science та 1 - Scopus.

Упродовж 2013 - 2015 років на кафедрі педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін виконувалася наукова тема: «Теоретичні і методологічні засади формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки» (№ держреєстрації 013U001238).

На основі результатів дослідження розроблено структурно-функціональну модель формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах на засадах аксіологічного підходу, в якій представлено цілі, педагогічні умови, критерії, компоненти, рівні сформованості здоров’язберігаючої компетентності. Ця модель може служити методологічною основою при розробці методичних вказівок для викладачів, які впроваджуватимуть здоров’язберігаючий компонент у свою навчально-виховну роботу.

Підсумком багаторічної наукової роботи кафедри стала Всеукраїнська науково-дослідна конференція, яка відбулася 24 - 25 вересня 2015 р. на базі кафедри філософії та суспільних дисциплін.

Євроінтеграційні процеси у вищій школі супроводжуються активним обміном педагогічного досвіду науковців, які працюють на теренах університетської освіти. Найбільш поширеним шляхом ознайомлення викладачів вітчизняних вищих навчальних закладів з інноваційними підходами у професійній підготовці майбутніх фахівців за кордоном є стажування у провідних ВНЗ Європи та світу.

У період 18-28 квітня 2017 року проходило науково-педагогічне стажування в Міжнародному університеті Шиллера (кампус в Парижі) (http://paris.schiller.edu/) на тему: «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання: досвід Міжнародного університету Шиллера».

Учасником стажування була завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін нашого університету, доктор педагогічних наук, професор Мельничук Ірина Миколаївна, що підтверджено отриманим сертифікатом:

Сертифікат стажування отриманий професором Мельничук І. М. (2017 рік)

Програма стажування складалась із чотирьох модулів:

Модуль 1. Організація навчання, програми та напрями підготовки студентів в Міжнародному університеті Шиллера.

Модуль 2. Інноваційні методи навчання: інтеграція передових технологій, наукових досягнень та практичного досвіду.

Модуль 3. Інтернаціоналізація навчального процесу та підготовка фахівців світового рівня: унікальний досвід Міжнародного університету Шиллера.

Професор Ірина Миколаївна Мельничук (2017 рік)

Чи можна цікаво і фахово вивчати проблематику здоров’язбереження на заняттях з філософії, культурології, історії, політології, педагогіки, соціології? Виявляється, що так. І робити це просто необхідно.

Учасники всеукраїнської конференції на базі кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін (2016 рік)

Збірник тез конференції: «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження» (2016 рік)

Таку ідею 24-25 вересня 2016 року репрезентували учасники регіональної науково-практичної конференції «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження», яка стала логічним підсумком науково-дослідної роботи кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

Проректор з наукової роботи І. М. Кліщ вітає учасників конференції (2016 рік)

Проректор з науково-педагогічної роботи, професор Іван Кліщ у своєму вітальному слові підкреслив практичне значення виховання культури здоров’я майбутніх медичних працівників, яке розпочинається з творення відповідної системи цінностей та світогляду в цілому. Ось тут поле праці філософів, педагогів, істориків.

Про етимологічну спорідненість філософії та фізики, а також важливість патріотичного й морального виховання, яке слугує фундаментом здоров’я нації, розповів директор навчально-наукового інституту аналізу та моделювання патологічних процесів, доцент кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання Валерій Дідух. Доцент Олег Пилипишин акцентував увагу на актуальності проблеми здоров’язбереження в сучасних умовах технічного прогресу, яку повинні спільно вирішувати науковці гуманітарного, природничо-технічного, медичного профілю. Творчі завдання, котрі можна використовувати в навчально-виховному процесі з метою збереження репродуктивного здоров’я молоді (наприклад, підготовка тексту і дизайну соціальної реклами щодо запобігання абортам, 10-ти найактуальніших питань до гінеколога, психолога і священика з приводу дотримання дошлюбної чистоти і подружньої вірності як запоруки репродуктивного здоров’я сім’ї) представила у своїй доповіді доц. кафедри Ольга Христенко.

Доцент кафедри фізики В. Д. Дідух (2016 рік)

Виступ завуча кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін доцента О. І. Пилипишина (2016 рік)

Викладач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін доц.О. М. Христенко (2016 рік)

Необхідність об’єднання організаційно-педагогічних можливостей сім’ї, школи та вузу на шляху виховання культури здоров’я молоді, а також цінність історичного досвіду в цьому процесі переконливо доводив доцент кафедри Сергій Бондаренко.

Викладач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін доц. С. В. Бондаренко (2016 рік)

Про культурні традиції здоров’язбереження, їх могутній виховний потенціал розповів викладач кафедри Леонід Кравчук. У своєму виступі він наголосив, що черпаючи мудрість з національних джерел, зуміємо виховати духовно і фізично здорових громадян.

Викладач кафедри Л. В. Кравчук (2016 рік)

Підведення підсумків пленарного засідання конференції (2016 рік)

23-24 листопада 2017 року в актовій залі Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації» за участю науковців з різних куточків України та зарубіжжя, яку організувала кафедра іноземних мов. На конференції, присвяченій 60-річчю ТДМУ, розглядалися питання вищої освіти у порівняльно-історичній ретроспективі.

Завідувач кафедри професор І. М. Мельничук у президії та учасники конференції (23-24 листопада 2017 року)

На конференції обговорювались педагогічні, філософські та психолінгвістичні проблеми змісту та організації навчального процесу. Пріоритетним було питання виховання особистості майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки. Провідні педагоги ділились досвідом використання інформаційних та інноваційних технологій у методиці викладання іноземних мов для професійного спілкування та мовної підготовки іноземних громадян у вітчизняних вищих навчальних закладах. У багатьох доповідях прозвучали питання про міжкультурну комунікацію в умовах глобалізації та формування культури лікаря; дистанційне навчання в системі медичної освіти.

Завідувач кафедри проф. Ірина Миколаївна Мельничук звернула увагу присутніх на інтегративний характер інтерактивного навчання, яке об’єднує елементи багатьох інновацій, спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної, самостійної, комунікативної діяльності студентів на основі посиленої міжособистісної взаємодії, характеризує його як інноваційний процес і визначає основний напрям педагогічних трансформацій: зміни технологій щодо організації самоосвіти студента.

Упродовж 2016 - 2018 років колектив кафедри виконував НДР на тему "Компетентністний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі" (№ держреєстрації 0116U004031).

11 грудня 2018 року на кафедрі відбулася регіональна науково-практична конференція «Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі».

Завідувач кафедри, професор Ірина Мельничук наголосила на важливості компетентнісного підходу в контексті викладання гуманітарних та суспільних дисциплін, які сприяють формуванню світогляду студентів як громадян та майбутніх медиків.

Проф. І. М. Мельничук (2018 рік)

Доц. О. І. Пилипишин (2018 рік)

Про формування професійної компетентності засобами дистанційного навчання розповів доцент Олег Пилипишин.

Доцент Надія Гуменна та викладач Наталя Калинюк виступили з доповідями про особливості формування правової компетентності студентів, зокрема інформували про медичну реформу в Україні та законодавчі зміни щодо запобігання домашньому насильству.

Викладач Н. І. Калинюк (2018 рік)

Доц. Н. І. Гуменна (2018 рік)

Доцент Сергій Бондаренко охарактеризував інноваційні методи викладання дисципліни «Історія України та української культури», що сприяють формуванню історичної компетентності студентів.

Доц. С. В. Бондаренко (2018 рік)

Доц. О. М. Христенко (2018 рік)

Доцент Ольга Христенко проілюструвала застосування компетентнісного підходу шляхом підготовки соціальних проектів у межах дисципліни «Демократія: від теорії до практики» на прикладі студентських творчих робіт «Стоп насильству над дітьми», «Запобігання підлітковому алкоголізму», «Віра в майбутнє дітей-сиріт», підготовлених українськими студентами, а також «Prevention child abuse», «Hygiene committee», «Future leaders organization», підготовлених іноземними студентами. Основні проблеми застосування компетентнісного підходу в медичних закладах вищої освіти репрезентував доцент Михайло Сопіга.

Доц. М. О. Сопіга (2018 рік)

Викладач Ю. М. Починок (2018 рік)

Специфіку психологічного підходу в гуманітарній компетентності майбутніх лікарів охарактеризувала в своїй доповіді викладач Юлія Починок.

Загалом, результати досліджень з проблематики компетентнісного підходу в медичній освіті представлені у збірці тез конференції, до якої також ввійшли розвідки науковців із Києва, Кам’янця-Подільського, Херсона, Одеси, Рівного, Харкова, Івано-Франківська, Львова, Черкас, Вінниці, Кривого Рогу, Ужгорода, Запоріжжя і Тернополя.

Учасники регіональної науково-практичної конференції «Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі». (2018 рік)

Викладачами кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, а саме Калинюк Н.М., доц. Сопіга М.О., доц. Гуменна Н.В. у 2018/2019 навчальному році було пройдено курси підвищення кваліфікації щодо підвищення педагогічної майстерності.

Посвідчення про проходження курсів з підвищення кваліфікації отриманий Калинюк Н.М. (2018 рік)

Викладач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Калинюк Н.М. пройшла міжнародне стажування за програмою Interintelligent (Словенія, Любляна, 14 листопада – 14 грудня 2018 р.) у кількості 150 годин, що підтверджено відповідним Сертифікатом.

Сертифікат стажування отриманий Калинюк Н.М. (2018 рік)

10 жовтня 2019 року на базі юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету відбувся юридичний форум "Медична реформа: правові реалії". У форумі взяли участь доценти кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Калинюк Н. М. та Гуменна Н. В., які були одними із головних спікерів цього заходу. Учасниками форуму були також студенти нашого університету.

Учасники форуму доцент Калинюк Н. М. та доцент Гуменна Н. В. (2019 рік)

Учасники форуму (з права на ліво): доцент Калинюк Н. М., викладач кафедри цивільного права та процесу ТНЕУ Коруц У. П., доцент кафедри педагогіки вищої школи Гуменна Н. В., викладач кафедри цивільного права та процесу ТНЕУ Майка Н. М. та адвокати Савелова Ю. А., Бачинська Н. Є. (2019 рік)

З 11 до 29 листопада 2019 року на базі Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського проводилися курси із педагогічної майстерності під керівництвом завідувача кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, професора І. М. Мельничук, завідувача кафедри іноземних мов, професора Федчишин Н. О. та завідувача кафедри української мови, професора Вихруща А. В. Слухачами курсів були провідні науковці Тернопільщини та викладачі інших вузів міста Тернополя та сусідніх областей. Для покращення проведення курсів та вдосконалення програми підвищення кваліфікації викладачів ТНМУ імені І. Я. Горбачевського було проведено анкетування учасників куди були включені питання про особливості безконфліктної комунікації, залучення інтерактивних технологій, чи були корисними проведені заняття, а також рекомендації учасників курсів.

В грудні 2019 року завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін професор Мельничук Ірина Миколаївна з доктором педагогічних наук, директоркою Центру післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Світланою Миколаївною Калаур проводили майстер-клас з педагогічної майстерності серед викладачів юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Професор І. М. Мельничук з учасниками тренінгу з педагогічної майстерності (2019 рік)

Професор І. М. Мельничук проводить майстер-клас з педагогічної майстерності (2019 рік)

Сертифікат учасника інноваційного проекту Тренінг-інтенсив розвитку для викладачів ЗВО "ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ: ЕПІЗОД II" в якості тренера (2019 рік)

На протязі 2019 – 2020 навчального року викладачі кафедри працюють над науковою темою: «Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції» під керівництвом завідувача кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін професора Мельничук Ірини Миколаївни.

На протязі 2020 – 2021 навчального року викладачі кафедри продовжують працювати над науковою темою: «Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції» під керівництвом завідувача кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін професора Мельничук Ірини Миколаївни.