ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ ВИДАНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ:

1. Мельничук І. М. Модульно-рейтингова технологія викладання хімії у технікумах нехімічного профілю : навч. посібник / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 48 с.

2. Мельничук І. М. Соціальна психологія організацій : навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук. – Тернопіль : Державний економічний університет, 2005. – 143 с.

3. Мельничук І. М. Вікова і педагогічна психологія : навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка, 2006. – 144 с.

4. Мельничук І. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських і дипломних робіт за спеціальностями 7.040200, 8.040200 – «Соціальна робота» : метод. посібник / І. М. Мельничук. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 30 с.

5. Мельничук І. М. Професійна робота в школі як напрям попередження трудової експлуатації дітей : навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина, Ю. М. Лицур ; за заг. ред. Левченко К. Б., Трубавіної І. М. – К. : Юрисконсульт. – 2006-2007. – 334 с. – С. 181–196.

6. Мельничук І. М. Бібліографічний путівник інтерактивного навчання у вищій школі : зб. навч.-метод. і бібліограф. матер. / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – 68 с.

7. Мельничук І. М. Тренінг професійної ідентичності : навч.-метод. комплекс [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.040202, 8.040202 – «Соціальна робота»] / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 88 с.

8. Л.В.Кравчук «Нариси з історії Української духовності. Особи та погляди» / Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (Лист №14­/18-Г-308 від 08.02.2007р.). Тернопіль, «Лілея», 2007р., 268 с.

9. Алексієвець М.М., Бондаренко С.В. Науково-дослідна діяльність студентів: актуальність і організація// Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України (Гриф МОУ.) – Тернопіль, 2010.

10. Бондаренко С.В. Основи наукових досліджень: навчально-методичні рекомендації для студентів історичного факультету за вимогами ЄКТС. – Тернопіль, 2011.

11. Кравчук Л. В. Педагогічні технології у медсестринстві. – Тернопіль: Богдан, 2011.

12. Л. В. Кравчук. Культура і освіта в Українській державі за часів гетьмана Павла Скоропадського.. Видавництво Інституту Національного державознавства. Умовн. друк. арк. 2. Київ 1997 рік

13. Л. В. Кравчук. Ю. Словацький і Кременець. Видавництво ВАТ Папіріус 1999 рік. Кременець 1999 рік. Друк. арк. умов 1,5.

14. Л.В. Кравчук. Політологія: семінар. – Тернопіль 2004 рік. Видавець Стародубець В. О. Друкованих умовних аркушів 11. Гриф Міністерства Освіти.

15. Л. В. Кравчук. Особливості педагогічної діяльності. Курс лекцій. Видавництво Тернопіль 2006 рік. Друкованих умовних аркушів 8,60. Видавець Стародубець В. О.

16. Л.В. Кравчук. Педагогічні технології у медсестринстві. - Тернопіль: Богдан, 2010.,друкованих умовних аркушів 2,79.

17. Л.В. Кравчук. Політологія: семінар. - Тернопіль: Богдан.,друкованих умовних аркушів 12,09. Видання друге з доповненнями та змінами. Гриф Міністерства Освіти. 2012.

18. Л.В. Кравчук. Вплив громадськості на органи місцевої влади. - Тернопіль: Богдан 2013.,друкованих умовних аркушів 7,44.

19. Філософія. Семінарські заняття: посіб. / Л.В. Кравчук, Т.Б. Кадобний, Л.О. Кравчук, І. Д. Садовник. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 164 с.