Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Афоризми ПриватБанку. Роман – креативний курс української мови (експериментальний підручник для іноземних студентів) / Упорядкув. та заг. ред. Ю. М. Починок. Тернопіль : International Publishers Company TatGroup, 2022. 43 с.

 • Починок Ю. М. Антологія-підручник сучасної експериментальної поезії. Тернопіль : International Publishers Company TatGroup, 2021. 93 c.

 • Починок Ю. М. Нові імена у шкільній програмі з української літератури. Хрестоматія (антологічна пропозиція ХХІ століття) 10 – 11 класи. Тернопіль : Богдан, 2019. 292 с.

 • Кравчук Л. В. Вплив громадськості на органи місцевої влади. Тернопіль : Богдан, 2013. 248 с.

 • Кравчук Л. В. Політологія: семінар. Тернопіль : Богдан, 2012. 12 с.

 • Кравчук Л. В. Педагогічні технології у медсестринстві. Тернопіль : Богдан, 2011. 156 с.

 • Мельничук І. М. Тренінг професійної ідентичності : навч.-метод. комплекс для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.040202, 8.040202. «Соціальна робота». Тернопіль : ТНЕУ, 2010. 88 с.

 • Кравчук Л. В. Педагогічні технології у медсестринстві. Тернопіль : Богдан, 2010. 96 с.

 • Мельничук І. М. Бібліографічний путівник інтерактивного навчання у вищій школі : зб. навч.-метод. і бібліограф. матер. / Терн. нац. екон. ун-т. Тернопіль : «Економічна думка», 2009. 68 с.

 • Кравчук Л. В. Особливості педагогічної діяльності: курс лекцій / за заг. наук. ред. В. О. Стародубець. Тернопіль, 2006. 80 с.

 • Кравчук Л. В. Політологія: семінар / за заг. наук. ред. В. О. Стародубець. Тернопіль, 2004. 110 с.

 • Кравчук Л. В. Ю. Словацький і Кременець. Кременець : ВАТ Папіріус, 1999. 78 с.

 • Кравчук Л. В. Культура і освіта в Українській державі за часів гетьмана Павла Скоропадського. Київ : Вид-во Інституту Національного державознавства, 1997. 126 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Починок Ю. М. Така як Ти: документальний роман-автобіографія. Тернопіль : International Publishers Company TatGroup, 2020. 35 c.

 • Христенко О. М. Корекційна педагогіка: навчальний посібник для студентів спеціальності "Фізична реабілітація" медичних закладів вищої освіти. Тернопіль : Вектор, 2019. 306 с.

 • Методика викладання української літератури у світовому контексті : методичні рекомендації для успішного вчителя-словесника 5-11 класи / упоряд. та заг. ред. Ю. М. Починок. Тернопіль : Богдан, 2019. 104 с.

 • Українська література у світовому контексті : книга для учнів: як зробити уроки літератури незабутніми? + успішно підготуватися до ЗНО 5-11 класи) / упоряд. та заг. ред. Ю. М. Починок. Тернопіль : Богдан, 2019. 288 с.

 • Міждисциплінарний тезаурус літературознавчих термінів і понять : енциклопедичний словник для учнів, вчителів, студентів та викладачів / упоряд. та заг. ред. Ю. М. Починок. Тернопіль : Богдан, 2019. 464 с.

 • Мельничук І. М. Основи педагогіки та психології вищої школи : навч. посіб. Тернопіль : Вектор, 2018. 336 с.

 • Kravchuk L. V. , Kadobnyi T. B., Kravchuk L. O. Philosophy: seminar classes : study guide. Ternopil : TSMU, 2018. 136 p.

 • Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б., Кравчук Л. О., Садовник І. Д. Філософія. Семінарські заняття : навч. посіб. Тернопіль : ТДМУ, 2017. 164 с.

 • Бондаренко С. В. Основи наукових досліджень: навчально-методичні рекомендації для студентів історичного факультету за вимогами ЄКТС. Тернопіль, 2011. 24 с.

 • Алексієвець М. М., Бондаренко С. В. Науково-дослідна діяльність студентів: актуальність і організація : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України (Гриф МОУ). Тернопіль, 2010. 138 с.

 • Кульчицький В., Дерев’яна Л. Історія зарубіжної школи і педагогіки (в аналітичних таблицях) : навч.-метод. посіб. Тернопіль, 2008. 33 с.

 • Кульчицький В., Дерев’яна Л. Основи курсу «Історія педагогіки» : навч. посіб. для студ. ден. та заоч. форм навч. Тернопіль, 2008. 94 с.

 • Мельничук І. М., Романишина Л. М., Лицур Ю. М. Професійна робота в школі, як напрям попередження трудової експлуатації дітей: навч.- метод. посіб. / за заг. ред. К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної. Київ : Юрисконсульт, 2007. 334 с.

 • Кравчук Л. В. Нариси з історії Української духовності. Особи та погляди. Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (Лист №14­/18-Г-308 від 08.02.2007 р.). Тернопіль : Лілея, 2007. 268 с.

 • Мельничук І. М. Вікова і педагогічна психологія: навч.-метод. посіб. / Терн. нац. екон. ун-т. Тернопіль, 2006. 144 с.

 • Мельничук І. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських і дипломних робіт за спеціальностями 7.040200, 8.040200. «Соціальна робота»: метод. посіб. / Терн. нац. екон. ун-т. Тернопіль, 2006. 30 с.

 • Мельничук І. М. Соціальна психологія організацій: навч.- метод. посіб. / Терн. нац. екон. ун-т. Тернопіль, 2005. 143 с.

 • Мельничук І. М. Модульно-рейтингова технологія викладання хімії у технікумах нехімічного профілю: навч. посібник. / за заг. ред. І. М. Мельничук, Л. М. Романишина. Тернопіль: ТДПУ, 2001. 48 с .

 • Кульчицький В. Виховна робота з молоддю в період визвольних змагань (на матеріалах західного регіону України, 20–50-ті рр. ХХ ст.): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Тернопіль, 2001. 123 с.