Підручники, видані викладачами кафедри:

1. Л.В. Кравчук. Вплив громадськості на органи місцевої влади. - Тернопіль: Богдан 2013.

2. Л.В. Кравчук. Політологія: семінар. - Тернопіль: Богдан.,друкованих умовних аркушів 12,09. Видання друге з доповненнями та змінами. Гриф Міністерства Освіти. 2012.

3. Кравчук Л. В. Педагогічні технології у медсестринстві. – Тернопіль: Богдан, 2011.

4. Мельничук І. М. Тренінг професійної ідентичності : навч.-метод. комплекс [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.040202, 8.040202 – «Соціальна робота»] / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 88 с.

5. Л.В. Кравчук. Педагогічні технології у медсестринстві. - Тернопіль: Богдан, 2010., друкованих умовних аркушів 2,79.

6. Мельничук І. М. Бібліографічний путівник інтерактивного навчання у вищій школі : зб. навч.-метод. і бібліограф. матер. / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – 68 с.

7. Л. В. Кравчук. Особливості педагогічної діяльності. Курс лекцій. Видавництво Тернопіль 2006 рік. Друкованих умовних аркушів 8,60. Видавець Стародубець В. О.

8. Л.В. Кравчук. Політологія: семінар. Видавець Стародубець В. О. Друкованих умовних аркушів 11. Гриф Міністерства Освіти. Тернопіль 2004 рік.

9. Л. В. Кравчук. Ю. Словацький і Кременець. Видавництво ВАТ Папіріус 1999 рік. Кременець 1999 рік. Друк. арк. умов 1,5.

10. Л. В. Кравчук. Культура і освіта в Українській державі за часів гетьмана Павла Скоропадського.. Видавництво Інституту Національного державознавства. Умовн. друк. арк. 2. Київ 1997 рік.

Посібники, видані викладачами кафедри:

1. Філософія. Семінарські заняття: посіб. / Л.В. Кравчук, Т.Б. Кадобний, Л.О. Кравчук, І. Д. Садовник. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 164 с.

2.Бондаренко С.В. Основи наукових досліджень: навчально-методичні рекомендації для студентів історичного факультету за вимогами ЄКТС. – Тернопіль, 2011.

3.Алексієвець М.М., Бондаренко С.В. Науково-дослідна діяльність студентів: актуальність і організація// Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України (Гриф МОУ.) – Тернопіль, 2010.

4. Мельничук І. М. Вікова і педагогічна психологія : навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка, 2006. – 144 с.

5. Мельничук І. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських і дипломних робіт за спеціальностями 7.040200, 8.040200 – «Соціальна робота» : метод. посібник / І. М. Мельничук. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 30 с.

6.Л.В.Кравчук «Нариси з історії Української духовності. Особи та погляди» / Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (Лист №14­/18-Г-308 від 08.02.2007р.). Тернопіль, «Лілея», 2007р., 268 с.

7. Мельничук І. М. Професійна робота в школі як напрям попередження трудової експлуатації дітей : навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина, Ю. М. Лицур ; за заг. ред. Левченко К. Б., Трубавіної І. М. – К. : Юрисконсульт. – 2006-2007. – 334 с. – С. 181–196.

8. Мельничук І. М. Соціальна психологія організацій : навч.-метод. посіб. / І. М. Мельничук. – Тернопіль : Державний економічний університет, 2005. – 143 с.

9. Мельничук І. М. Модульно-рейтингова технологія викладання хімії у технікумах нехімічного профілю : навч. посібник / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 48 с.