Кафедра суспільно-гуманітарного профілю (під різними назвами) існувала в Тернопільському державному медичному університеті фактично з часу його створення. Так, кафедру марксизму-ленінізму в різні роки очолювали: Давиденко О. С. (серпень-вересень 1957 р.), Буз Л. В. (1957-1958 рр.), Чернявський Ф. Ф. (1958-1976 рр.), Траф'як М. В. (1976-1981 рр.), Чернявський Ф. Ф. (1983-1984 рр.), Шкравець В. П. (1984-1991 рр.).

Із проголошенням Незалежності України кафедру кілька разів перейменовували у кафедру філософії, кафедру іноземних мов та суспільних дисциплін. Від тоді її завідувачами були Кубаєвський М. К. – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та українознавства (1991-1995 рр.), Ухач В. З. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри філософії та українознавства (2001-2003 рр.), Литвинова О. Н. – кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри філософії, суспільних наук та історії медицини (2003-2005 рр.), Паласюк Г. Б - кандидат філософських наук, доцент – завідувач кафедри іноземних мов та суспільних наук (2005-2006 рр.), МАРЦЕНЮК В. П. – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформатики, іноземних мов та суспільних наук (2006-2009 рр.), ПРИШЛЯК А. М. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри філософії, суспільних дисциплін та іноземних мов (2009-2011 рр.)

ПАЛАСЮК Г. Б. (2006 рік)

МАРЦЕНЮК В. П. (2008 рік)

ПРИШЛЯК А. М. (2010 рік)

Власне, кафедру філософії та суспільних дисциплін було створено наказом ректора Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука 30 червня 2011 року на базі «Інституту моделювання та аналізу патологічних процесів» за адресою вул. Чехова, 3 (третій поверх, ліве крило).

З 2015 року кафедра разом з ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів знаходиться на третьому поверсі у лівому крилі у новому корпусі №11 університету на вулиці Дорошенка, 7.

корпус ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів №11 (2015 рік)

Новостворену кафедру філософії та суспільних дисциплін з 2011 року очолила доктор педагогічних наук, професор Мельничук І. М.

завідувач кафедри, проф. Мельничук І. М. (2017 рік)

З квітня 2018 року рішенням вченої ради Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кафедру перейменовано як кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін