Історія кафедри

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Кафедра суспільно-гуманітарного профілю (під різними назвами) існувала в Тернопільському державному медичному університеті фактично з часу його створення. Так, кафедру марксизму-ленінізму в різні роки очолювали: Давиденко О. С. (серпень-вересень 1957 р.), Буз Л. В. (1957-1958 рр.), Чернявський Ф. Ф. (1958-1976 рр.), Траф'як М. В. (1976-1981 рр.), Чернявський Ф. Ф. (1983-1984 рр.), Шкравець В. П. (1984-1991 рр.).

Із проголошенням Незалежності України кафедру кілька разів перейменовували у кафедру філософії, кафедру іноземних мов та суспільних дисциплін. Від тоді її завідувачами були Кубаєвський М. К. – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та українознавства (1991-1995 рр.), Ухач В. З. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри філософії та українознавства (2001-2003 рр.), Литвинова О. Н. – кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри філософії, суспільних наук та історії медицини (2003-2005 рр.);

ПАЛАСЮК Г. Б. – кандидат філософських наук, доцент – завідувач кафедри іноземних мов та суспільних наук (2005-2006 рр.);

МАРЦЕНЮК В. П. – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформатики, іноземних мов та суспільних наук (2006-2009 рр.);

ПРИШЛЯК А. М. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри філософії, суспільних дисциплін та іноземних мов (2009-2011 рр.).

Власне, кафедру філософії та суспільних дисциплін було створено наказом ректора Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука 30 червня 2011 року на базі «Інституту моделювання та аналізу патологічних процесів» за адресою вул. Чехова, 3 (третій поверх, ліве крило).

З 2015 року кафедра разом з ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів знаходиться на третьому поверсі у лівому крилі у новому корпусі №11 університету на вулиці Дорошенка, 7.

Новостворену кафедру філософії та суспільних дисциплін з 2011 року очолила доктор педагогічних наук, професор МЕЛЬНИЧУК І. М.

З квітня 2018 року рішенням вченої ради Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кафедру перейменовано як кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін