Кафедра суспільно-гуманітарного профілю (під різними назвами) існувала в Тернопільському державному медичному університеті фактично з часу його створення. Так, кафедру марксизму-ленінізму в різні роки очолювали: Давиденко О. С. (серпень-вересень 1957 р.), Буз Л. В. (1957-1958 рр.), Чернявський Ф. Ф. (1958-1976 рр.), Траф'як М. В. (1976-1981 рр.), Чернявський Ф. Ф. (1983-1984 рр.), Шкравець В. П. (1984-1991 рр.).

Із проголошенням Незалежності України кафедру кілька разів перейменовували у кафедру філософії, кафедру іноземних мов та суспільних дисциплін. Відтоді її завідувачами були Кубаєвський М. К. – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та українознавства (1991-1995 рр.), Ухач В. З. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри філософії та українознавства (2001-2003 рр.), Литвинова О. Н. – кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри філософії, суспільних наук та історії медицини (2003-2005 рр.), Паласюк Г. Б - кандидат філософських наук, доцент – завідувач кафедри іноземних мов та суспільних наук (2005-2006 рр.), Марценюк В. П. – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформатики, іноземних мов та суспільних наук (2006-2009 рр.), Пришляк А. М. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри філософії, суспільних дисциплін та іноземних мов (2009-2011 рр.).

Доц. Г. Б. Паласюк (2006 рік)

Проф. В. П. Марценюк (2008 рік)

Проф. А. М. Пришляк (2010 рік)

30 червня 2011 року на базі «Інституту моделювання та аналізу патологічних процесів» за адресою вул. Чехова, 3 (третій поверх, ліве крило) за наказом ректора Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука було створено кафедру філософії та суспільних дисциплін.

Корпус за адресою вул. Чехова, 3, в якому з 2011 по 2015 рік знаходилася кафедра (2012 рік)

З 2015 року кафедра разом з ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів знаходиться у новому корпусі Університету № 11 за адресою: м. Тернопіль, вул. Дорошенка, 7 (ліве крило третього поверху).

Корпус ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів №11 (2018 рік)

З 2011 - по 2018 роки кафедру філософії та суспільних дисциплін, а з квітня 2018 року до сьогодення - кафедру педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін - очолює д-р пед. наук, проф. Мельничук Ірина Миколаївна.

Завідувач кафедри, проф. Ірина Миколаївна Мельничук (2016 рік)

Ірина Миколаївна народилась у 1955 р. Отримала вищу освіту в Тернопільському державному педагогічному інституті за спеціальністю «Вчитель хімії та біології».

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови реалізації стимулюючої функції контролю знань з хімії студентів технікумів». Була учасником кількох навчальних тренінгів при Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка та Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України. У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах». З 2011 р. - дотепер – на посаді завідувача кафедри філософії та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». У 2013 р. присвоєно вчене звання професора.

Наукові здобутки: більше 100 наукових публікацій, серед яких навчально-методичні посібники: «Соціальна психологія організацій», «Вікова і педагогічна психологія», «Теорія освітньої діяльності», «Бібліографічний путівник інтерактивного навчання у вищій школі», «Тренінг професійної ідентичності».

Під керівництвом І. М. Мельничук підготовлено і захищено 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук та 1 докторську дисертацію. Є науковим керівником докторантів і аспірантів. Ірина Миколаївна є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Основні напрями її наукових пошуків зосереджені на дослідженні інноваційно-технологічних процесів у вищій школі; використанні інтерактивних технологій, навчальних тренінгів і дидактичних ігор у підготовці майбутніх фахівців соціономічних професій; формуванні професійної компетентності та ідентичності студентів у вищій школі; педагогічних аспектах професійної підготовки майбутніх лікарів і фахівців сестринської справи. Багато публікацій присвячено проблемам філософії здоров’я та формування культури здоров’я. Отримала 3 свідоцтва про авторське право на мультимедійні курси лекцій «Педагогіка вищої школи» та «Педагогіка та мистецтво викладання» українською та російською мовами.

Колектив кафедри (зліва направо) перший ряд: доц. О. І. Пилипишин, доц. О. Р. Луців, проф. І. М. Мельничук, ст. лаб. О. В. Яцишина, доц. О. М. Христенко; другий ряд: доц. С. В. Бондаренко, доц. Л. В. Кравчук, доц. В. Й. Кульчицький, доц. Т. Б. Кадобний (2016 рік)

Штат кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін налічує 1 професора, 8 доцентів, 3 викладачі з вченим ступенем кандидата наук.

Олег Іванович Пилипишин – канд. іст. наук, доц., завуч кафедри. Автор 28 наукових праць. Отримав у 2012 році 4 свідоцтва про авторське право на мультимедійні курси лекцій з історії України та історії української культури українською та російською мовами. Наукові інтереси: історія України кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Сергій Васильович Бондаренко – канд. іст. наук, доц., відповідальний за виховну роботу та web-сторінку кафедри у 2015 - 2017 роках. Автор 32 наукових праць, у т. ч., посібника з грифом МОН України (у співавторстві). Наукові інтереси: історія України, всесвітня історія, нумізматика, археологія.

Доц. О. І. Пилипишин (2016 рік)

Доц. С. В. Бондаренко (2016 рік)

Тарас Богданович Кадобний – канд. філос. наук, доц. Автор 22 наукових праць (з них одна монографія у співавторстві). У 2013 році отримав 5 свідоцтв про авторське право на твір (мультимедійні курси лекцій англійською мовою). Наукові інтереси: іноземні мови, філософія мови та науки. Пише вірші.

Леонід Васильович Кравчук – канд. іст. наук, доц., відповідальний за студентську наукову роботу. Автор 35 наукових праць (з них 5 одноосібних монографій та одна у співавторстві). Наукові інтереси: політологія, національна культура, філософія. Пише поезію та прозу.

Доц. Т. Б. Кадобний (2016 рік)

Доц. Л. В. Кравчук (2016 рік)

Віталій Йосипович Кульчицький – д-р пед. наук, доцент, заступник відповідального секретаря приймальної комісії університету. Автор 55 наукових праць (з них 3 посібники). Наукові інтереси: національно-патріотичне виховання молоді, діяльність молодіжних громадських та державних організацій в Україні у ХХ столітті.

Ольга Романівна Луців – канд. екон. наук, доцент. Працювала на кафедрі до вересня 2017 року. Автор 35 наукових праць (з них одна одноосібна монографія та одна у співавторстві). Нагороджена знаком «Відмінник освіти України». Лауреат обласної премії імені С. Подолинського. Отримала одне свідоцтво про авторське право на мультимедійний курс лекцій з філософії англійською мовою. Наукові інтереси: філософська економіка, проблеми в галузі формування здоров’язбережувальної компетенції майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки та формування підприємницької компетентності майбутніх лікарів.

Доц. В. Й. Кульчицький (2016 рік)

Доц. О. Р. Луців (2016 рік)

Ольга Мирославівна Христенко – канд. пед. наук, доц., до грудня 2018 року була відповідальна за наукову роботу кафедри. Автор 29 наукових праць (у т. ч. однієї одноосібної монографії). В 2014 році отримала 2 свідоцтва про авторське право на мультимедійні курси лекцій українською та російською мовами. Наукові інтереси: «жіноче просвітництво», християнське виховання, прикладна політологія. Член Національної спілки журналістів України. Пише поезію, прозу.

Доц. О. М. Христенко (2016 рік)

Доц. О. М. Христенко проводить заняття з політології (2016 рік)


З 2016 - 2017 навчальних років на кафедрі працюють: Надія Володимирівна Гуменна – канд. юрид. наук, доц. Автор понад 40 наукових праць. Наукові інтереси: медичне право.

Наталя Миколаївна Каленюк – канд. юрид. наук, доц. Автор понад 50 наукових праць. Наукові інтереси: медичне право.

Катерина Михайлівна Мельникова – канд. іст. наук, викл. Автор 6 наукових праць. Наукові інтереси: історія України.

Михайло Олександрович Сопіга – канд. іст. наук, доц. Автор понад 30 наукових праць. Наукові інтереси: історія України.

Андрій Іванович Машталір - канд.іст.наук, викл. Автор 40 наукових праць та двох монографій.

Юлія Мирославівна Починок - канд.філ.наук, викл. Автор 26 наукових публікацій.

Олена Ростиславівна Кравчук - канд.іст.наук, викл. Автор 20 наукових праць.

На посаді старших лаборантів –Іванна Ярославівна Касіян та Інна Олександрівна Чернецька.

Ст. лаб. О. В. Яцишина (2017 рік)

Викл. Ю. М. Починок (2017 рік)

Викл. Л. В. Кравчук знайомить студентів із медичними інструментами XIX ст. (2013 рік)

У 2015 - 2017 роках колектив кафедри проводив науково-дослідну роботу на тему: «Теоретичні і методологічні засади формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки». На основі результатів дослідження розроблено структурно-функціональну модель формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах на засадах аксіологічного підходу, в якій представлено цілі, педагогічні умови, критерії, компоненти, рівні сформованості здоров’язберігаючої компетентності. Ця модель може слугувати методологічною основою при розробці методичних вказівок для викладачів, які впроваджуватимуть здоров’язберігаючий компонент у свою навчальну та виховну роботу.

З квітня 2018 року рішенням вченої ради Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кафедру перейменовано як кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, під керівництвом проф. Мельничук І. М.

Викладачі новоствореної кафедри читають лекції та проводять семінарські заняття з іноземними студентами, викладаючи англійською мовою дисципліни: «Історія України», «Історія української культури», «Філософія», «Педагогіка вищої школи», «Основи педагогіки та мистецтво викладання», а зі студентами ННІ медсестринства такі дисципліни, як «Європейська історія» та «Зарубіжна культура». З вересня 2018 року почав викладатися пілотний курс: "Демократія: від теорії до практики". У 2019 - 2020 навчальному році на кафедрі викладався курс "Корекційна педагогіка".

Доц. Т. Б. Кадобний проводить семінарське заняття з філософії (2017 рік)

Доц. С. В. Бондаренко проводить семінар з історії України та української культури (2018 рік)