Монографії, видані викладачами кафедри:

  • Машталір А. І. Політична інструменталізації постаті та творчості Тараса Шевченка як чинник національного відродження у Наддніпрянській Україні (1917–1920 рр.): [Монографія] / А.І. Машталір, В.С. Лозовий – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 296 с.

  • Починок Юлія. Українська експериментальна поезія кінця ХХ — початку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст. — Монографія / Ю. Починок. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2015. — 216 с.

  • Машталір А.І. Вшанування постаті Тараса Шевченка на Поділлі в добу Директорії УНР: історичний аспект: [Монографія] / А.І. Машталір, В.Г. Байдич, В.В. Галатир – Хмельницький : Державний архів Хмельницької області, 2015. – 114 с.

  • Мельничук І. М. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій : монографія / Мельничук І. М. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 326 с.