Монографії, видані викладачами кафедри:

  • Машталір А. І., Лозовий В. С. Політична інструменталізації постаті та творчості Тараса Шевченка як чинник національного відродження у Наддніпрянській Україні (1917–1920 рр.) : монографія. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2016. 295 с.

  • Починок Юлія. Українська експериментальна поезія кінця ХХ — початку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст : монографія. Тернопіль : Навчальна книга "Богдан", 2015. 216 с.

  • Машталір А. І., Байдич В. Г., Галатир В. В. Вшанування постаті Тараса Шевченка на Поділлі в добу Директорії УНР: історичний аспект : монографія. Хмельницький : Державний архів Хмельницької області, 2015. 113 с.

  • Мельничук І. М. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2010. 326 с.