1. 0113U001238 Теоретичні і методологічні засади формування здоров'язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки (2013-2015, керівник проф. Мельничук І. М.)

2. 0116U004031 Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі (2016-2018 керівник проф. Мельничук І. М.)