1. 0113U001238 "Теоретичні і методологічні засади формування здоров'язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки" (2013-2015 рр., керівник - проф. Мельничук І. М.)

2. 0116U004031 "Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі" (2016-2018 рр., керівник - проф. Мельничук І. М.)

3. 0119U001459 "Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції" (2019-2021 рр., керівник - проф. Мельничук І. М.)