1. 0113U001238 "Теоретичні і методологічні засади формування здоров'язберігаючої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки" (2013-2015 рр., керівник - проф. Мельничук І. М.)

2. 0116U004031 "Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі" (2016-2018 рр., керівник - проф. Мельничук І. М.)

3. 0119U001459 "Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції" (2019-2021 рр., керівник - проф. Мельничук І. М.)

4. 0122U000034 "Спрямованість освітнього процесу на досягнення інтегральних результатів в умовах змішаного навчання під час підготовки майбутніх фахівців медичної галузі" (2022-2024 рр., науковий керівник - проф. Мельничук І. М.)

Серед наукових досліджень здобувачам вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» запропоновано наступні теми для магістерських наукових досліджень:

1. Правове регулювання системи громадського здоров'я: сучасний стан та перспективи вдосконалення.

2. Дотримання прав людини у сфері громадського здоров'я в умовах воєнного стану.

3. Способи та механізми реалізації прав людини у системі громадського здоров'я.

4. Порівняльно-правові детермінанти сфер громадського здоров'я та охорони здоров'я.