Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

ДВНЗ "Тернопільський національний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України"

вул. Дорошенка 7, м. Тернопіль, 46001

Тел.(0352) 52-48-87

Електронна пошта: filos_dus@tdmu.edu.ua

Місце знаходження