Вас вітає кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін!

Колектив кафедри (зліва на право): доц. О. М. Христенко, доц. О. І. Пилипишин, викл. О. Р. Кравчук, доц. С. В. Бондаренко, викл. Т. Б. Кадобний, доц. Л. В. Кравчук, проф. І. М. Мельничук, доц. Н. В. Гуменна

Штат кафедри: 1 професор, 8 доцентів, 5 викладачів, 2 старших лаборанти

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Юридична відповідальність медичних працівників";

 • "Правові аспекти в стоматології";

 • "Судова медицина. Медичне право України";

 • "Судова практика та її значення у сфері охорони здоров'я";

 • "Процедури та механізми захисту прав суб'єктів медичних правовідносин";

 • "Основи педагогіки";

 • "Основи педагогіки вищої школи";

 • "Основи соціологічних досліджень";

 • "Соціологія";

 • "Конфліктологія";

 • "Педагогіка і психологія вищої школи з основами риторики";

 • "Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин";

 • "Правове регулювання окремих видів медичної практики";

 • "Правове забезпечення громадянського здоров'я";

 • "Політика, етика, лідерство в громадському здоров'ї";

 • "Правознавство";

 • "Медичне право України";

 • "Медичне право";

 • "Методологія та організація наукових досліджень";

 • "Філософія";

 • "Філософія науки";

 • "Філософія збереження здоров'я";

 • "Історія України та української культури";

 • "Сучасна цивілізація та культура";

 • "Релігієзнавство";

 • "Демократія: від теорії до практики".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • фармацевтичного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (І, II курс);

 • "фізична терапія, ерготерапія" (I курс, ІV курс);

 • "стоматологія" (І курс, III курс);

 • "фармація" (І курс);

 • "сестринська справа" (І, II курс);

 • "громадське здоров'я" (І, II курс)

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.