Вас вітає кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін!

Штат кафедри: 1 професор, 6 доцентів, 6 викладачів, 3 старших лаборанти

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Педагогіка вищої школи"
 • "Основи педагогіки та мистецтво спілкування"
 • «Філософія»
 • «Історія України та української культури»
 • "Сучасна цивілізація та культура"
 • "Медичне правознавство"
 • "Релігієзнавство"
 • "Політологія"
 • "Фармацевтичне правознавство"
 • "Демократія: від теорії до практики"
 • На кафедрі навчаються студенти:
 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс, ІІ курс);
 • "фізична терапія, ерготерапія" (I курс);
 • "біологія" (ІII курс);
 • "стоматологія" (І курс, ІІ курс);
 • "фармація" (І, II, V курс);
 • "сестринська справа" (І, II курс)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна.