Вас вітає кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін!

Колектив кафедри (зліва на право): доц. О. М. Христенко, доц. О. І. Пилипишин, викл. О. Р. Кравчук, доц. С. В. Бондаренко, викл. Т. Б. Кадобний, викл. Л. В. Кравчук, проф. І. М. Мельничук, доц. Н. В. Гуменна

Штат кафедри: 1 професор, 7 доцентів, 6 викладачів, 2 старших лаборанти

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Корекційна педагогіка";
 • "Педагогіка і мистецтво викладання";
 • "Методологія наукової роботи";
 • "Правове забезпечення громадянського здоров'я";
 • "Політика, етика, лідерство в громадському здоров'ї";
 • "Правознавство";
 • "Медичне право України";
 • "Медичне право";
 • "Правозавство і медичне законодавство";
 • "Правове забезпечення громадського здоров'я";
 • "Методологія та організація наукових досліджень";
 • "Філософія";
 • "Історія України та української культури";
 • "Історія та культура України";
 • "Сучасна цивілізація та культура";
 • "Релігієзнавство";
 • "Демократія: від теорії до практики";
 • "Соціологія".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;
 • стоматологічного факультету;
 • фармацевтичного факультету;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс);
 • "фізична терапія, ерготерапія" (I курс, ІV курс);
 • "стоматологія" (І курс,);
 • "фармація" (І курс);
 • "сестринська справа" (І, II курс)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна.