Пилипишин Олег Іванович

Освіта і трудова діяльність:

У 1999 р. закінчив історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 1999 року по 2001 рік працював вчителем історії загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в с. Прошова Тернопільського району.

З 2009 року - викладач кафедри філософії суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З 2009 року - здобувач кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 2011 року - викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» .

З 2013 року - доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» .

З 2018 року - доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Наукова діяльність:

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Парламентська діяльність Юліана Романчука (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» за спеціальністю 07.00.01 - історія України.

У грудні 2014 року отримав вчене звання доцента кафедри філософії та суспільних дисциплін дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Наукові інтереси:

Історія України кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Публікації:

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.