Кадобний Тарас Богданович

Освіта і трудова діяльність:

У 2009 році закінчив факультет іноземних мов Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (з відзнакою).

З 2009 року по 2018 рік - викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З 2015 року - доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З квітня 2018 року - доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Наукова діяльність:

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Емпіристська парадигма мовного конституювання наукового знання» за спеціальністю 09.00.09 «філософія науки».

У листопаді 2020 року отримав вчене звання доцента кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Наукові інтереси:

Іноземні мови, філософія мови та науки.

Публікації:

Автор і співавтор понад 30 навчально-методичних та наукових публікацій