Наукові публікації викладача А. І. Машталіра

 • Sopiha M.O., Mashtalir A.I. The Development of Medicine and Health care in Podillia in the XIX at the beginning of XX century. Медична освіта. Тернопіль. 2019. №3. С. 150–156.
 • Галатир В.В., Машталір А.І. Віталій Лозовий: Науковець, історик, професіонал (до 60-річчя від дня народження). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. 55 с.
 • Машталір А.І., Сопіга М.О. Ім'я та творчість Т.Г. Шевченка в контексті української національно-демократичної революції у Наддніпрянській Україні (1917-1920 рр.) історіографія проблеми // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2018. Т.24.: Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років. С. 294-319.
 • Машталір Андрій, Сопіга Михайло, Романець Людмила Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка на Поділлі в дореволюційний період // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2018. Т2. С.221-228.
 • Машталір А.І. Політична інструменталізація постаті Тараса Шевченка як чинник національного Відродження у Наддіпрянській Україні у 1917-1920 рр. (за матеріалами архівних установ) / А.І. Машталір, Н.В. Крик // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2016. – Т. 23 : Присвячено 150-річчю від дня народження М.С. Грушевського. – С. 332–340.
 • Крик Н.В. Навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської України (1917-1920 рр.) в історичній літературі / Н.В. Крик, А.І. Машталір // Освіта, наука і культура на Поділлі : Зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2016. – Т. 22. : Присвячено 100-річчю від дня народження академіка П.Т. Тронька – С. 308–329.
 • Машталір А.І. Вшанування постаті Тараса Шевченка на Поділлі в добу Директорії УНР: історичний аспект / А.І. Машталір, В.Г. Байдич, В.В. Галатир – Хмельницький : Державний архів Хмельницької області, 2015. – 114 с.
 • Машталір А.І. Михайло Михайлович Корда – відомий науковець-біохімік (до 50-річчя від дня народження) / А.І. Машталір М.Я. Фурдела // Медична освіта, 2015. – №1. – С. 161–164.
 • Машталір А.І. Наукові напрямки історичних досліджень В.С. Лозового (до 55-річчя від дня народження) / А.І. Машталір, В.В. Галатир, В.В. Гудима, та ін.// Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2014. – Т. 21: Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. – С. 436–444.
 • Машталір А.І. Шевченківські дні на Поділлі у 1920 р. / А.І. Машталір // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / [гол. ред. Л.В. Баженов]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип.6. – С. 111-117.
 • Машталір А. До питання будівництва пам’ятника Т.Г. Шевченку в Києві в період Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.). / А. Машталір І. Старенький // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам'яткознавства (Науковий вісник “Меджибіж” – 2014). – Хмельницький: ІРД, 2014. – Ч.1. – С. 377–385.
 • Машталір А.І. Видавництво літератури присвяченої Т. Шевченку, на Правобережжі в період встановлення державності (квітень–грудень 1918 р.) / А.І. Машталір В.В. Галатир // Постать Тараса Шевченка в сучасному культурному і геополітичному просторі : зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький : Вид-во ХІМАУП, 2014. – Вип. 1. – С. 209–219.
 • Машталір А.І. Постать Т. Шевченка в діяльності “Просвіти” Наддніпрянської України (1917–1918 рр.) / А.І. Машталір // “Просвіта” : минуле та сучасне зб. наук. пр. за підсумками регіональної наук.-краєзн. конф., м Кам'янець-Подільський 4 грудня 2013 р. – Кам'янець-Подільський : Вид.-во “Медобори-2006”, 2014. – С.67–74.
 • Машталір А.І. Спроби спорудження пам’ятника Т.Г. Шевченкові у Києві в добу гетьманату П.Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) / А.І. Машталір // Кубань–Україна: вопросы историко-культурного взаимодействия / Сост. А.М. Авраменко, В.К. Чумаченко. – Краснодар–Киев, 2013. – Вип. 7. : Посвящается 150-летию со дня рождения Б.Д. Гринченко. – С. 87–95.
 • Машталір А.І. “Просвіти” і національне відродження українців у добу Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) / А.І. Машталір // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [ред. кол. В.С. Степанков (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 6. : На пошану професора А.Г. Філінюка. – С. 351–359.
 • Машталір А.І. Відзначення роковин Т. Шевченка у Кам'янці–Подільському (1919 р.) / А.І. Машталір // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам'янець–Подільський ПП “Медобори”. – 2013. – Т. 23. : На пошану професора С.А. Копилова. – С. 489–502.
 • Машталір А.І. Постать Т.Шевченка в історичній пам’яті українського народу в добу революції 1917–1920 рр. (методологічний аспект) / А.І. Машталір // Освіта, наука і культура на Поділлі : Зб. наук. пр. – Кам'янець–Подільський : Оіюм, 2013. – Т. 20. : 95-річчю заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету присвячується. – С. 426–434.
 • Машталір А.І. Вшанування постаті Т. Шевченка в добу гетьманату П. Скоропадського / А.І. Машталір // Поділля у добу Української революції 1917–1921 рр. : матеріали круглих столів / [редкол. :О.М. Завальнюк (голова), О.Б. Комарніцький (відп.ред.), Л.В. Баженов та ін.]. – Кам'янець–Подільський : ПП “Медобори–2006”, 2013. – С. 38–49.
 • Машталір А.І. Відзначення шевченківських днів громадськістю Кам'янця-Подільського у 1919 р. / А.І. Машталір // Поділля у добу Української революції 1917–1921 рр. : матеріали круглих столів / [редкол. :О.М. Завальнюк (голова), О.Б. Комарніцький (відп.ред.), Л.В. Баженов та ін.]. – Кам'янець–Подільський : ПП “Медобори–2006”, 2013. – С. 142–154.
 • Машталір А.І. Постать Т.Г. Шевченка у мемуарах діячів української революції 1917-1921 рр. / А.І. Машталір // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 11, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Т. 1. – С. 55–56.
 • Машталір А.І Могила Т.Г. Шевченка у Каневі: спроби впорядкування та екскурсійна привабливість (1918 р.) / А.І. Машталір // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – Т. 19. : 130- річчя від дня народження Івана Огієнка присвячується. – С. 271–280.
 • Машталір А.І. Плани будівництва пам’ятника Т.Г. Шевченкові у Києві в добу Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) / А.І. Машталір // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол. : В.С. Степанков (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 5 : На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 411–418.
 • Машталір А.І. Могила Тараса Шевченка у пам'ятникоохоронній політиці Української Центральної Ради і Гетьманату / А.І. Машталір // Мандрівець. – Тернопіль, 2012 – №6 (102). – С. 21–25.
 • Машталір А.І. Вплив постаті Т.Г. Шевченка на піднесення національної свідомості українців у 1917-1920 рр. / А.І. Машталір // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. – Т.18 : Матеріали круглого столу “Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі” 22 жовтня 2011 року. – С. 324–334.
 • Машталір А.І. Відзначення Шевченківських роковин в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. / А.І. Машталір // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. – Т. 17 : Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. – С. 319–329.
 • Машталір А.І. Висвітлення Шевченківської теми громадсько-політичним діячем О.Г. Лотоцьким / А.І. Машталір // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 16-17 березня 2011 року : вип. 10, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. –Т. 1. – С. 69–70.
 • Машталір А.І. Шевченківська тема у діяльності Подільської та Волинської “Просвіт” (1917-1920 рр.) / А.І. Машталір // Подільська “Просвіта”: історія і сьогодення : зб. наук. праць за підсумками регіональної науково-краєзнавчої конференції, м. Кам'янець-Подільський, 2-3 червня 2011 року / [ред. кол. : О.М. Завальнюк (гол.) та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – С. 96–100.
 • Машталір А.І. Постать Т.Г. Шевченка за матеріалами педагогічного журналу “Вільна українська школа”(1918 р.) / А.І. Машталір // Збірник наукових праць молодих вчених Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С. 20–22.
 • Машталір А.І. Постать Т.Г. Шевченка як символ національної і соціальної боротьби українців в добу революції (за матеріалами журналу “Село”) / А.І. Машталір // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [ред. кол. В.С. Степанков (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 3. : До 20-річчя кафедри історії України. – С. 324–328.
 • Машталір А.І Ім’я Тараса Шевченка у житті українських навчальних закладів, дошкільних установ і педагогічної громадськості у 1917-1920 рр. / А.І. Машталір // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – Т.16. : Матеріали круглого столу “Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі” 22 жовтня 2010 року. – С. 384–392.
 • Машталір А.І. Подільський педагогічний журнал “Освіта” про Т.Г. Шевченка (1919 р.) / А.І. Машталір // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010– Т. 15 : Присвячено 65-річчю Великої Перемоги. – С. 391–397.
 • Машталір А.І. Відзначення 58-х Шевченкових роковин в Кам'янці-Подільському в 1919 році / А.І. Машталір // Збірник наукових праць молодих вчених Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С. 27–28.
 • Машталір А.І. Тарас Шевченко як символ національно-визвольної боротьби українців у 1917 році / А.І. Машталір // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [ред. кол. В.С. Степанков (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 2. – С. 87–90.
 • Машталір А.І. Вшанування Тараса Шевченка на Поділлі у 1917-1920 рр. / А.І. Машталір // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т. 13. – С. 25–31.
 • Машталір А.І. Шевченкіана у періодичних виданнях Поділля у 1919-1920 рр. / А.І. Машталір // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т. 14. – С. 396–401.
 • Машталір А.І. Ім'я Тараса Шевченка як символ національно-визвольної боротьби українців в період Директорії УНР / А.І. Машталір // Наукові праці студентів історичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 6. – С. 27–34.