Наукові публікації викладача кафедри А. І. Машталіра

 • Sopiha M. O., Mashtalir A. I. The Development of Medicine and Health care in Podillia in the XIX at the beginning of XX century. Медична освіта. 2019. №3. С. 150–156.

 • Машталір А., Сопіга М., Романець Л. Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка на Поділлі в дореволюційний період. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника: збірник наукових праць. 2018. Т. 2. С. 221-228.

 • Машталір А. І., Сопіга М. О. Ім'я та творчість Т. Г. Шевченка в контексті української національно-демократичної революції у Наддніпрянській Україні (1917-1920 рр.) історіографія проблеми. Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі". Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років. Кам'янець-Подільський, 2018. Т. 24. С. 294-319.

 • Машталір А. І., Крик Н. В. Політична інструменталізація постаті Тараса Шевченка, як чинник національного Відродження у Наддіпрянській Україні у 1917-1920 рр. (за матеріалами архівних установ). Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі". Присвячено 150-річчю від дня народження М. С. Грушевського. Кам’янець-Подільський, 2016. Т. 23. С. 332–340.

 • Крик Н. В., Машталір А. І. Навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської України (1917-1920 рр.) в історичній літературі. Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі". Присвячено 100-річчю від дня народження академіка П. Т. Тронька. Кам'янець-Подільський, 2016. Т. 22. С. 308–329.

 • Машталір А. І., Байдич В. Г., Галатир В. В. Вшанування постаті Тараса Шевченка на Поділлі в добу Директорії УНР: історичний аспект. Науковий збірник Державного архіву Хмельницької області. 2015. С. 114 - 118.

 • Машталір А. І., Фурдела М. Я. Михайло Михайлович Корда – відомий науковець-біохімік (до 50-річчя від дня народження). Медична освіта. 2015. № 1. С. 161–164.

 • Машталір А. І., Галатир В. В., Гудима В. В. Наукові напрямки історичних досліджень В. С. Лозового (до 55-річчя від дня народження). Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі". Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Кам'янець-Подільський, 2014. Т. 21. С. 436–444.

 • Машталір А. І. Шевченківські дні на Поділлі у 1920 р. Науково-краєзнавчий збірник "Краєзнавець Хмельниччини". Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Вип. 6. С. 111-117.

 • Машталір А., Старенький І. До питання будівництва пам’ятника Т. Г. Шевченку в Києві в період Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.). Науковий вісник з проблем регіональної історії та пам'яткознавства "Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України". Хмельницький, 2014. Ч. 1. С. 377–385.

 • Машталір А. І., Галатир В. В. Видавництво літератури присвяченої Т. Шевченку на Правобережжі в період встановлення державності (квітень–грудень 1918 р.) Збірник наукових праць Хмельницького інтитуту МАУП "Постать Тараса Шевченка в сучасному культурному і геополітичному просторі". 2014. Вип. 1. С. 209–219.

 • Машталір А. І. Постать Т. Шевченка в діяльності “Просвіти” Наддніпрянської України (1917–1918 рр.). Збірник наукових праць за підсумками регіональної наук.-краєзн. конф “Просвіта" : минуле та сучасне". Кам'янець-Подільський, 2014. С.67–74.

 • Машталір А. І. Спроби спорудження пам’ятника Т. Г. Шевченкові у Києві в добу гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) Кубань–Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия. Посвящается 150-летию со дня рождения Б. Д. Гринченко. Краснодар–Киев, 2013. Вып. 7. С. 87–95.

 • Машталір А. І. “Просвіта” і національне відродження українців у добу Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. На пошану професора А. Г. Філінюка. Кам'янець-Подільський, 2013. Вип. 6. С. 351–359.

 • Машталір А. І. Відзначення роковин Т. Шевченка у Кам'янці–Подільському (1919 р.) Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. На пошану професора С. А. Копилова. Кам'янець–Подільський, 2013. Т. 23. С. 489–502.

 • Машталір А. І. Постать Т. Шевченка в історичній пам’яті українського народу в добу революції 1917–1920 рр.: методологічний аспект. Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі." 95-річчю заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету присвячується . Кам'янець–Подільський, 2013. Т. 20. С. 426–434.

 • Машталір А. І. Вшанування постаті Т. Шевченка в добу гетьманату П. Скоропадського. Поділля у добу Української революції 1917–1921 рр. : матеріали круглих столів. Кам'янець–Подільський, 2013. С. 38–49.

 • Машталір А.І. Відзначення шевченківських днів громадськістю Кам'янця-Подільського у 1919 р. Поділля у добу Української революції 1917–1921 рр. : матеріали круглих столів. Кам'янець–Подільський, 2013. С. 142–154.

 • Машталір А.І. Постать Т.Г. Шевченка у мемуарах діячів української революції 1917-1921 рр. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. Вип. 11. Т. 1. С. 55–56.

 • Машталір А. І. Могила Т. Г. Шевченка у Каневі: спроби впорядкування та екскурсійна привабливість (1918 р.) Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі": 130-річчя від дня народження Івана Огієнка присвячується. Кам’янець-Подільський, 2012. Т. 19. С. 271–280.

 • Машталір А. І. Плани будівництва пам’ятника Т.Г. Шевченкові у Києві в добу Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки: на пошану професора М. Б. Петрова. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. Вип. 5. С. 411–418.

 • Машталір А. І. Могила Тараса Шевченка у пам'ятнико-охоронній політиці Української Центральної Ради і Гетьманату. Збірник наукових праць "Мандрівець". Тернопіль, 2012. №6 (102). С. 21–25.

 • Машталір А. І. Вплив постаті Т. Г. Шевченка на піднесення національної свідомості українців у 1917-1920 рр. Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі". Матеріали круглого столу “Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі” 22 жовтня 2011 року. Кам’янець-Подільський, 2011. Т. 18. С. 324–334.

 • Машталір А. І. Відзначення Шевченківських роковин в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі" : пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. Кам’янець-Подільський, 2011. Т. 17. С. 319–329.

 • Машталір А. І. Висвітлення Шевченківської теми громадсько-політичним діячем О. Г. Лотоцьким. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. Вип. 10. Т. 1. С. 69–70.

 • Машталір А. І. Шевченківська тема у діяльності Подільської та Волинської “Просвіт” (1917-1920 рр.) Подільська “Просвіта”: історія і сьогодення : зб. наук. праць за підсумками регіональної науково-краєзнавчої конференції, м. Кам'янець-Подільський, 2-3 червня 2011 року. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. С. 96–100.

 • Машталір А. І. Постать Т. Г. Шевченка за матеріалами педагогічного журналу “Вільна українська школа”(1918 р.) Збірник наукових праць молодих вчених Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. Вип. 3. С. 20–22.

 • Машталір А. І. Постать Т. Г. Шевченка як символ національної і соціальної боротьби українців в добу революції (за матеріалами журналу “Село”) Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: "Історичні науки". До 20-річчя кафедри історії України. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. Вип. 3. С. 324–328.

 • Машталір А. І Ім’я Тараса Шевченка у житті українських навчальних закладів, дошкільних установ і педагогічної громадськості у 1917-1920 рр. Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі. Матеріали круглого столу “Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі” 22 жовтня 2010 року". Кам’янець-Подільський, 2010. Т. 16. С. 384–392.

 • Машталір А. І. Подільський педагогічний журнал “Освіта” про Т. Г. Шевченка (1919 р.) Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі": Присвячено 65-річчю Великої Перемоги. Кам’янець-Подільський, 2010. Т. 15. С. 391–397.

 • Машталір А. І. Відзначення 58-х Шевченкових роковин в Кам'янці-Подільському в 1919 році. Збірник наукових праць молодих вчених Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. Вип. 2. С. 27–28.

 • Машталір А. І. Тарас Шевченко як символ національно-визвольної боротьби українців у 1917 році. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. Вип. 2. С. 87–90.

 • Машталір А. І. Вшанування Тараса Шевченка на Поділлі у 1917-1920 рр. Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі". Кам’янець-Подільський, 2009. Т. 13. С. 25–31.

 • Машталір А. І. Шевченкіана у періодичних виданнях Поділля у 1919-1920 рр. Збірник наукових праць "Освіта, наука і культура на Поділлі". Кам’янець-Подільський, 2009. Т. 14. С. 396–401.

 • Машталір А. І. Ім'я Тараса Шевченка як символ національно-визвольної боротьби українців в період Директорії УНР. Наукові праці студентів історичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету. Кам’янець-Подільський, 2009. Вип. 6. С. 27–34.