Починок Юлія Мирославівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2007-2012 роках – навчалася на факультеті журналістики (заочне навчання) в ЛНУ ім. І. Франка. Отримала диплом бакалавра журналістики з відзнакою.

У 2007-2011 роках – навчалася на філологічному факультеті (спеціальність «Українська мова та література. Англійська мова») Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Під час навчання проходила педагогічну практику в Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. Отримала диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю вчитель української мови та літератури основної школи.

У 2012 році репетитор української мови як іноземної у межах літньої школи «Української мови та культури» Українського Католицького Університету (Львів).

2013-2014 роках – викладач дисциплін «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Основні проблеми теорії літератури» Львівського національного університету імені Івана Франка в межах навчання в аспірантурі.

У 2014 р. — помічник при організації Міжнародного літературного фестивалю Conrad Festival (Краків, Польща).

У 2015 р. — експерт Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» у номінації «Романи» (Київ); асистент при Фундації Краків місто літератури ЮНЕСКО (Польща); асистент при Фундації ArtForum (Краків, Польща).

У 2016 - 2017 рр. - фахівець відділу міжнародних зв'язків ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

У 2017 - 2018 рр. - помічник проректора з наукової роботи ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

У 2017-2018 рр. - керівник Клубу української мови та культури Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

З 2017 року - викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

З квітня 2018 року - викладач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Наукова діяльність:

У грудні 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Українська експериментальна поезія кінця ХХ – початку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Наукові інтереси:

культурологія, філософія, теорія літератури, актуальна література, літературна критика. Постмодернізм і авангардизм. Поезографія. Публіцистика. Репортажистика. «Нова журналістика». Мережева журналістика. Експериментальна поезія. Сучасне мистецтво. Перформанс. Культура нових медій. Культура експерименту. PR-технології. Creative writing. Експериментальна психологія. Нетрадиційна медицина.

Публікації:

Автор близько 40 наукових праць.